Щодо застосування відповідальності до особи – нерезидента, зареєстрованої як платник податку на додану вартість (далі – ПДВ), за порушення ним встановлених Податковим кодексом України (далі – ПКУ) термінів сплати ПДВРозділ: Інформаційні матеріали з питань електронної ідентифікації, реєстрації платниками ПДВ осіб-нерезидентів, які постачають електронні послуги фізичним особам, місце постачання яких розташовано на митній території України