Реєстр електронних форм податкових документів

1.

PDF_ALL

архів електронних форм документів податкової звітності у форматі PDF

2.

XSD_ALL

архів схем контролю XML-документів

3.

Common_types

Загальний опис типів полів, які використовуються в схемах контролю (XSD файлів). Обов’язковий файл для формування звітності у форматі XML.

№ з/п

Iдентифiкатор форми документа

Перелiк додаткiв

Назва форми документа

Документ, що регламентує впровадження

Документ фіз./юр. особи

Термiни подання

Перiод, в який заноситься документ

Дата внесення останнiх змiн до реєстру

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

1

J0100124

J0110324, J0110624, J0111324, J0111424, J0111524, J0111624, J0111724, J0111824, J0112024, J0112824, J0114424, J0114824, J0114924, J0115024, J0115924

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками)

Наказ Міністерства фінансів України 20.10.2015 № 897, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 11.11.2015 за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20.02.2023 № 101)

Ю

І квартал, Півріччя, Три квартали - 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду І квартал, півріччя, три квартали.

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

2

J0100524

J0150324, J0150624, J0151324, J0151424, J0151524, J0151624, J0151724, J0151824, J0152024, J0152824, J0154424, J0154824, J0154924

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для виробників сільськогосподарської продукції)

Наказ Міністерства фінансів України 20.10.2015 № 897, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 11.11.2015 за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20.02.2023 № 101)

податковий (звітний) період починається з 01 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року, наприклад, для звітного 2023 року з 01.07.2023 по 30.06.2024 з граничним строком 30.08.2024

рік річний податковий (звітний) період починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року

31.08.2023

3

J0100924

J0190324, J0190624, J0191324, J0191424, J0191524, J0191624, J0191724, J0191824, J0192024, J0192824, J0194424, J0194824, J0194924

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування)

Наказ Міністерства фінансів України 20.10.2015 № 897, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 11.11.2015 за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20.02.2023 № 101)

Ю

щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, трьох кварталів; щорічно протягом 60 днів що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

4

J0101911

J0119711, J0119811

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій

Наказ Міністерства фінансів України 17 червня 2016 року № 553, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2016 № 932/29062 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.05.2017 р. за № 653/30521)

Ю

щорічно протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року за місяць протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (подається у разі порушення вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України)

рік, місяць

31.08.2023

5

J0102003

J0102103

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування

Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.2019 за № 1054/3425

Ю

місяць без терміна подання

місяць

31.08.2023

6

J0103203

J0132103

Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні

Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2022 № 124, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2022 за № 495/37831

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

7

J0103508

J0135708

Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи)

Наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2022 № 394 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2022 № 438, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2022 за № 1626/38962)

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу; податковий (звітний) період місяць з першого числа такого місяця без обмеження граничного строку подання

місяць, квартал, півріччя, 9-місяців, рік

31.08.2023

8

J0103805

J0138105, J0138305

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2022 № 394 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2022 № 438, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2022 за № 1626/38962)

Ю

не пізніше 20 лютого

рік

31.08.2023

9

J0104702

J0147102, J0147202

Звіт про контрольовані операції

Наказ Міністерства фінансів України від 11.11.2013 № 669, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за № 2190/24722

Ю

до 1 жовтня року, наступного за звітним

рік (починаючи з 2013 року по 2014 рік)

31.08.2023

10

J0104706

J0147106, J0147206

Звіт про контрольовані операції

Наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 841)

Ю

до 1 жовтня року, наступного за звітним

рік (подається з 01.07.2021)

31.08.2023

11

J1610101

Повідомлення про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі

підпункт 392.6.3 пункту 392.6 статті 392 Податкового кодексу України

Ю

місяць без терміна подання

місяць

31.08.2023

12

J1800102

Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2021 № 484, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.09.2021 за № 1236/36858

Ю

до 1 жовтня року, наступного за звітним

рік

31.08.2023

13

J1800201

J1820101, J1820201

Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній

Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2020 № 764, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.2021за № 155/35777

Ю

31.08.2023

14

J0147703

Повідомлення про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами

Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 840, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2021 за № 95/35717

Ю

місяць без терміна подання

місяць

31.08.2023

15

J0105002

Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв'язку з утриманням цього податку

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 року № 44

Ю

не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

31.08.2023

16

J0108001

Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1026, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України від 12.01.2011 №29/18767

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

17

J0108208

J0118208

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (для платника, на якого поширюється стаття 111 Закону України "Про управління об'єктами державної власності")

Наказ Міністерства фінансів України від 12.01.2021 № 4, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 березня 2021 р. за № 264/35886

Ю

щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, трьох кварталів; протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

18

J0108302

Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів

Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2011 №1685, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за №1529/20267 (із змінами і доповненнями, внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2012 року № 1032)

Ю

щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, трьох кварталів; протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

31.08.2023

19

J0108408

J0118408

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (для платника, на якого поширюється стаття 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності")

Наказ Міністерства фінансів України від 12.01.2021 № 4, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.03.2021 за № 264/35886

Ю

щорічно до 01 липня року наступного за звітним

рік

31.08.2023

20

J0108601

Скорочений звіт про контрольовані іноземні компанії

Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 254, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2022 за № 1219/38555

Ю

щорічно протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

рік

31.08.2023

21

J0108701

J0187101, J0187201, J0187301, J1360102

Звіт про контрольовані іноземні компанії

Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 254, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2022 за № 1219/38555

Ю

щорічно протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

рік

31.08.2023

22

J0109102

Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 592

Ю

щорічно протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

рік

31.08.2023

23

J0109202

Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (основна діяльність - виробництво сільськогосподарської продукції) (з позначкою спрощена податкова декларація платника податку, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції)

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 592

Ю

щорічно протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

рік

31.08.2023

24

J0109301

J0193101, J0193201, J0193301, J0193401, J0193501, J0193601

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

Наказ Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 332, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.08.2021 № 1038/36660

Ю

щоквартально за кожний звітний податковий квартал - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду - кварталу

І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, IV квартал

31.08.2023

25

J1104302

Звіт про цільове використання сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, звільнених від обкладання ввізним митом, і устаткування та обладнання, звільнених від обкладання податком на додану вартість (на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області)

Наказ ДПА України, Державної митної служби України від 07.04.1999 № 188/204, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.1999 № 268/3561 (із змінами і доповненнями, внесеними Наказом ДПА України та Державної митної служби України від 04.01.2002 № 5/7)

Ю

щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним

місяць

31.08.2023

ПДВ і АКЦИЗ

ПДВ

26

J0200124

J0200524, J0215224, J0200624, J0299824, J0299324, J0215724, J0215824

Податкова декларація з податку на додану вартість

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 463)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

27

J0200125

J0200525, J0215225, J0200625, J0299825, J0299325, J0215725, J0215825

Податкова декларація з податку на додану вартість

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2023 № 256, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.06.2023 за № 1105/4016

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

28

J0215401

Повідомлення про зміни реквізитів рахунку платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, що відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість

наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2020 № 734, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2021 за № 100/35722

Ю

місяць без терміна подання

місяць

31.08.2023

29

J0215524

Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 463)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

30

J0215525

Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2023 № 256, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.06.2023 за № 1105/4016

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

31

J0215624

Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування Додаток 1 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу III)

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 463)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

32

J0215625

Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування Додаток 1 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу III)

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2023 № 256, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.06.2023 за № 1105/4016

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

33

J0215924

Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України Додаток 2 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу III)

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 463)

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

34

J0217024

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 463)

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

31.08.2023

35

J0217025

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2023 № 256, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.06.2023 за № 1105/4016

Ю

до початку перевірки податковим органом

місяць або 1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

31.08.2023

36

J0299102

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою), Додаток 8 до "Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 лютого 2002 № 153 із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 року № 623

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

37

J0299202

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування, Додаток 9 до "Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 лютого 2002 № 153 із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 року № 623 "

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

АКЦИЗ

38

J0206408

Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

31.08.2023

39

J0206508

Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

31.08.2023

40

J0206602

Розрахунок прогнозної потреби спирту

Наказ ДПА України від 29.10.2002 №515

Ю

щоквартально

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

31.08.2023

41

J0206705

Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції.

Наказ ДПА України від 19.04.2011 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305

Ю

при поданні авальованого податкового векселя

місяць

31.08.2023

42

J0206706

Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції (проєкт для розробників програмних програмних )

Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 255, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.09.2022 за № 1035/38371

Ю

при поданні авальованого податкового векселя

місяць

31.08.2023

43

J0206805

Довідка про цільове використання спирту

Наказ ДПА України від 19.04.2011 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305

Ю

протягом терміну, на який видано авальований податковий вексель, але не більше 90 днів

місяць

31.08.2023

44

J0206806

Довідка про цільове використання спирту (проєкт для розробників програмних програмних )

Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 255, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.09.2022 за № 1035/38371

Ю

протягом терміну, на який видано авальований податковий вексель, але не більше 90 днів

місяць

31.08.2023

45

J0207704

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 15 числа місяця)

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2015 за № 413/26858 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 15.04.2021 № 218)

Ю

щомісячно не пізніше ніж 10 число місця запровадження ціни

місяць (запровадження ціни)

31.08.2023

46

J0208206

Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 (у редакції наказу МФУ від 10.11.2016 року № 943, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.2017 за № 282/30150)

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

31.08.2023

47

J0208305

Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

31.08.2023

48

J0208405

Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 (у редакції наказу МФУ від 10.11.2016 № 943, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.2017 за № 282/30150)

Ю

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

31.08.2023

49

J0208602

Довідка про отримання спирту етилового

Наказ ДПА України, МОЗ України від 26.07.2005 №230/377, зареєстрований у Міністерстві юстиції України України 10.08.2005 №877/11157 (у редакції Наказу ДПА України від 04.05.2006 №248/258)

Ю

в терміни місячної звітності

місяць

31.08.2023

50

J0208904

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 1 числа місяця)

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2015 за № 413/26858 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 15.04.2021 № 218)

Ю

щомісячно не пізніше ніж 25 числа місця, що передує місяцю запровадження ціни

місяць (запровадження ціни)

31.08.2023

51

J0209509

J0295009, J0298409, J0298509, J0298609,J0295109, J0295209, J0295309, J0295409, J0295509, J0295609, J0298709, J0295709, J0295809, J0295909, J0296009, J0298109, J0298209, J0298309

Декларація акцизного податку

Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 841) (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2022 № 151)

Ю

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

31.08.2023

52

J0209903

Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2020 за № 1241/35524 (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 № 55, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2023 за № 480/39536)

Ю

місяць без терміна подання

місяць

31.08.2023

53

J0210903

Заявка на поповнення (коригування) залишку пального

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524

Ю

місяць без терміна подання

місяць

31.08.2023

54

J0210904

Заявка на поповнення (коригування) залишку пального (проєкт форми для розробників програмних забезпечень)

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2020 за № 1241/35524 (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 № 55, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2023 за № 480/39536)

Ю

місяць без терміна подання

місяць

31.08.2023

55

J0210301

Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.06.2019 № 248, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 р. за № 676/33647

Ю

відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року № 944 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 18 червня 2019 року № 248)

місяць

31.08.2023

56

J0210401

Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.06.2019 № 248, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 р. за № 676/33647

Ю

відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року № 944 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 18 червня 2019 року № 248)

місяць

31.08.2023

57

J0210501

Акт інвентаризації обсягів залишку спирту етилового станом на початок дня 01 липня 2019 року (проект форми для розробників програмних забезпечень)

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2019 № 291 "Про затвердження форми акта проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового, Порядку його заповнення та подання"

Ю

до 22.07.2019 включно

місяць

31.08.2023

58

J0210602

Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

Наказ Міністерства фінансів України від 27.01.2021 № 43, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.04.2021 за № 425/36047

Ю

31.08.2023

59

J0210702

Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції

Наказ Міністерства фінансів України від 27.01.2021 № 43, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.04.2021 за № 425/36047

Ю

31.08.2023

60

J0211001

Звіт про обсяги імпорту неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини, обсяги придбаної тютюнової сировини в осіб, які виробляють тютюнову сировину на митній території України, обсяги виробництва, реалізації виробникам тютюнових виробів та експорту ферментованої (переробленої) тютюнової сировини

Наказ Міністерства фінансів України від 07.09.2022 № 271, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.09.2022 за № 1144/38480

Ю

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ

61

J0301208

J0311208

Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.07.2015 за № 912/27357 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2022 № 402 (зі змінами)

Ю

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

31.08.2023

62

J0302106

J0312106, J0312206

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Наказ Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 408 , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.04.2015 за № 479/26924 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.11.2022 № 371, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.11.2022 за № 1484/38820)

Ю

щорічно в термін до 20 лютого

рік

31.08.2023

63

J0303309

Розрахунок частки сiльськогосподарського товаровиробництва

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 26.12.2011 № 772 (в редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.11.2022 № 955, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2022 за № 1639/38975)

Ю

не пізніше 20 лютого поточного року

рік

31.08.2023

64

J0303506

J0313506

Податкова декларація з туристичного збору

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2015 за № 912/27357 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2022 № 403)

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

31.08.2023

65

J0303603

Податкової декларації з транспортного податку

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України від 10.04.2015 № 415 (у редакції наказу Мiнiстерства фiнансiв України від 30.11.2022 № 401, зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 20.12.2022 № 444)

Ю

щорічно в термін до 20 лютого

рік

31.08.2023

РЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ

66

J0600502

Звiт про використання води. Форма N 2-ТП (Водгосп)

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 р. за N 382/26827

Ю

в термін до 40 днів після ІV кварталу

рік

31.08.2023

67

J0601402

Розрахунок платежiв за спецiальне використання рибних та iнших водних живих ресурсiв

Наказ Держкомiтету рибного господарства України , Мiнекономiки України, Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнекобезпеки України i ДПА України вiд 24.12.1999 за № 167/156/299/300/650 , зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2000 за № 17/4238

Ю

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

31.08.2023

68

J0602007

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 16.06.2015 № 560 зі змінами, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.02.2022 № 83, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 07.03.2022 за № 303/37639

Ю

не пізніше 20 лютого, в терміни подання місячної звітності починаючи з 01.01.2016

рік, місяць

31.08.2023

РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ

69

J0800107

J0810107, J0810207, J0810307, J0810507, J0810607, J0810707, J0810807, J0810907

Податкова декларація з рентної плати (квартальна)

Наказ Міністерства фінансів України від 15.02.2022 № 79, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2022 за № 276/37612

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

31.08.2023

70

J0800206

J0820206, J0820406, J0821006, J0821106

Податкова декларація з рентної плати (місячна) 

Наказ Міністерства фінансів України від 15.02.2022 № 79, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2022 за № 276/37612

Ю

щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним

місяць

31.08.2023

71

J0803501

J0813501

Розрахунок збору на соцiально-економiчну компенсацiю ризику населення, яке проживає на територiї зони спостереження

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 травня 2010 року № 352

Ю

щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним

місяць

31.08.2023

ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ

72

J1201014

J1201114, J1201214

Податкова накладна

Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 463)

Ю

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання

місяць

31.08.2023

73

J1201015

J1201115, J1201215

Податкова накладна (проєкт для розробників)

Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 463) з урахуванням змін, які внесені наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2023 № 256

Ю

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання

місяць

31.08.2023

74

J1203202

Акцизна накладна форми "П"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524

Ю

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

місяць

31.08.2023

75

J1203203

Акцизна накладна форми "П" (проєкт форми для розробників програмних забезпечень)

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2020 за № 1241/35524 (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 № 55, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2023 за № 480/39536)

Ю

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

місяць

31.08.2023

76

J1203302

Розрахунок коригування акцизної накладної форми "П"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524

Ю

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

місяць

31.08.2023

77

J1203303

Розрахунок коригування акцизної накладної форми "П" (проєкт форми для розробників програмних забезпечень)

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2020 за № 1241/35524 (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 № 55, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2023 за № 480/39536)

Ю

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

місяць

31.08.2023

78

J1203402

Акцизна накладна форми "С"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524

Ю

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

місяць

31.08.2023

79

J1203403

Акцизна накладна форми "С" (проєкт форми для розробників програмних забезпечень)

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2020 за № 1241/35524 (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 № 55, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2023 за № 480/39536)

Ю

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

місяць

31.08.2023

80

J1203502

Розрахунок коригування акцизної накладної форми "С"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524

Ю

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

місяць

31.08.2023

81

J1203503

Розрахунок коригування акцизної накладної форми "С" (проєкт форми для розробників програмних забезпечень)

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2020 за № 1241/35524 (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 № 55, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2023 за № 480/39536)

Ю

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

місяць

31.08.2023

82

J1204101

Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту етилового

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 28.04.2005 № 154, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 2005 р. за № 817/11097 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 № 657

Ю

по мірі необхідності

місяць

31.08.2023

83

J1204201

Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 28.04.2005 № 154, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 2005 р. за № 817/11097 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 № 657

Ю

по мірі необхідності

місяць

31.08.2023

ІНШІ ПОДАТКИ

84

J0302005

J0320105, J0320205, J0320305, J0320405, J0320505, J0320605

Податкова декларація екологічного податку

Наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1052/27497 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2022 № 206, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.08.2022 за № 880/38216)

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

31.08.2023

85

J0500108

J0510108, J0510208, J0510308, J0510408, J0510508, J0510608

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1304/35587 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04.07.2022 № 189)

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

31.08.2023

86

J0500109

J0510109, J0510209, J0510309, J0510409, J0510509, J0510609

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (проєкт форми для розробників програмних забезпечень)

Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1304/35587 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2023 № 113)

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

31.08.2023

87

J0500203

Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350

Ю

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

31.08.2023

88

J0525002

Довідка про використані розрахункові книжки за ______ місяць __ року

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350

Ю

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

31.08.2023

89

J0500602

ІНФОРМАЦІЯ суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)

Наказ Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 497, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.06.2017 за № 700/30568

Ю

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й квартал, рік

31.08.2023

90

J3001003

Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 року № 1392) із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 р. № 835)

Ю

по мірі необхідності

місяць

31.08.2023

ЗВІТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

91

F0100213

F0121213, F0121413, F0121613, F0121813, F0121913, F0122213, F0122313, F1360102

Податкова декларація про майновий стан і доходи (для громадянина; особи, яка заявляє право на податкову знижку; особа, яка провадить незалежну професійну діяльність / члени фермерського господарства; підприємця; особа, стосовно якої проведено реєстрацію припинення підприємницької або незалежної - професійної діяльності / втрачено статус члена фермерського господарства або закінчено термін дії договору про добровільну участь протягом звітного року / особа, яка виїжджає за кордон на постійне місце проживання)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2022 № 143), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2022 за № 593/37929)

Ф

щорічно до 1 травня (для податкової знижки до 31 грудня) року наступного за звітним роком щомісячно протягом 20 днів після закінчення звітного місяця

рік місяць

31.08.2023

92

F0100413

F0141913, F0142013, F0142113

Податкова декларація про майновий стан і доходи (довідкова)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2022 № 143), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2022 за № 593/37929)

Ф

з першого числа звітного місяця без обмеження граничного строку подання

місяць

31.08.2023

93

F0100724

F0171524, F0171724

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками)

Наказ Міністерства фінансів України 20.10.2015 № 897, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 11.11.2015 за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20.02.2023 № 101)

Ф

щоквартально протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, півріччя, трьох кварталів квартали; протягом 60 днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

94

F0102003

F0102103

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування

Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.2019 за № 1054/3425

Ф

місяць без терміна подання

місяць

31.08.2023

95

F0103406

F0134106, F0134206

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця (1, 2 група - річна)

Наказ Міністерства фінансів України 19.06.2015 року № 578 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.11.2022 року № 394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2022 за № 1562/38898, зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2022 року № 438, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2022 за № 1626/38962)

Ф

протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, а також за податковий (звітний) період місяць з першого числа такого місяця без обмеження граничного строку подання

рік

31.08.2023

96

F0103308

F0133108, F0133208

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця (3 група - квартальна)

Наказ Міністерства фінансів України 19.06.2015 року № 578 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.11.2022 року № 394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2022 за № 1562/38898, зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2022 року № 438, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2022 за № 1626/38962)

Ф

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, а також за податковий (звітний) період місяць з першого числа такого місяця без обмеження граничного строку подання

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

97

F0103203

F0132103, F0132203

Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні

Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2022 № 124, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2022 за № 495/37831

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

98

F0103805

F0138105, F0138205, F0138305

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Наказ Міністерства фінансів України 19.06.2015 року № 578 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.11.2022 року № 394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2022 за № 1562/38898, зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2022 року № 438, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2022 за № 1626/38962)

Ф

не пізніше 20 лютого з першого числа звітного місяця без обмеження граничного строку подання

рік місяць

31.08.2023

99

F0108601

Скорочений звіт про контрольовані іноземні компанії

Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 254, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2022 за № 1219/38555

Ф

щорічно протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

рік

31.08.2023

100

F0108701

F0187101, F0187201, F0187301, F1360102

Звіт про контрольовані іноземні компанії

Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 254, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2022 за № 1219/38555

Ф

щорічно протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

рік

31.08.2023

101

F0200124

F0200424, F0215224, F0200524, F0299824, F0299324, F0215724, F0215824

Податкова декларація з податку на додану вартість

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 463)

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

102

F0200125

F0200425, F0215225, F0200525, F0299825, F0299325, F0215725, F0215825

Податкова декларація з податку на додану вартість

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2023 № 256, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.06.2023 за № 1105/4016

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

103

F0215401

Повідомлення про зміни реквізитів рахунку платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, що відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість

наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2020 № 734, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2021 за № 100/35722

Ф

місяць без терміна подання

місяць

31.08.2023

104

F0215524

Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 463)

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

105

F0215525

Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2023 № 256, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.06.2023 за № 1105/4016

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

106

F0217024

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 463)

Ф

до початку перевірки податковим органом

місяць (подання)

31.08.2023

107

F0217025

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2023 № 256, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.06.2023 за № 1105/4016

Ф

до початку перевірки податковим органом

місяць (подання)

31.08.2023

108

F0215924

Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 463)

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

109

F0299102

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою), Додаток 8 до "Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 лютого 2002 № 153 із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 року № 623

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

110

F0299202

Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування, Додаток 9 до "Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 лютого 2002 № 153 із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України вiд 04 липня 2012 року № 623

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

111

F0206408

Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

31.08.2023

112

F0206508

Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

31.08.2023

113

F0206705

Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції.

Наказ ДПА України від 19.04.2011 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305

Ф

при поданні авальованого податкового векселя

місяць

31.08.2023

114

F0206706

Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції (проєкт для розробників програмних програмних )

Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 255, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.09.2022 за № 1035/38371

Ф

при поданні авальованого податкового векселя

місяць

31.08.2023

115

F0206805

Довідка про цільове використання спирту

Наказ ДПА України від 19.04.2011 № 224 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 567/19305

Ф

протягом терміну, на який видано авальований податковий вексель, але не більше 90 днів

місяць

31.08.2023

116

F0206806

Довідка про цільове використання спирту (проєкт для розробників програмних програмних )

Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 255, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.09.2022 за № 1035/38371

протягом терміну, на який видано авальований податковий вексель, але не більше 90 днів

місяць

31.08.2023

117

F0208206

Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470 (у редакції наказу МФУ від 10.11.2016 № 943, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.2017 за № 282/30150)

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

31.08.2023

118

F0208305

Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

31.08.2023

119

F0208405

Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»

Наказ Міністерства фінансів України 23 січня 2015 року № 14 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року № 841) (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2022 року № 151)

Ф

щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним

місяць

31.08.2023

120

F0209509

F0295009, F0298409, F0298509, F0298609,F0295109, F0295209, F0295309, F0295409, F0295509, F0295609, F0298709, F0295709, F0295809, F0295909, F0296009, F0298109, F0298209, F0298309

Декларація акцизного податку

Наказ Міністерства фінансів України 23.01.2015 № 14 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 841) (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2022 № 151)

Ф

щомісячно протягом 20 днів місяця, наступного за звітним

місяць

31.08.2023

121

F0208904

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 1 числа місяця)

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2015 за № 413/26858 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 15.04.2021 № 218)

Ф

щомісячно не пізніше ніж 25 числа місця, що передує місяцю запровадження ціни

місяць (запровадження ціни)

31.08.2023

122

F0207704

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (дата запровадження з 15 числа місяця)

Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2015 № 359, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2015 за № 413/26858 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 15.04.2021 № 218)

Ф

щомісячно не пізніше ніж 10 число місця запровадження ціни

місяць (запровадження ціни)

31.08.2023

123

F0210903

Заявка на поповнення (коригування) залишку пального

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524

Ф

місяць без терміна подання

місяць

31.08.2023

124

F0210904

Заявка на поповнення (коригування) залишку пального (проєкт форми для розробників програмних забезпечень)

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2020 за № 1241/35524 (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 № 55, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2023 за № 480/39536)

Ф

місяць без терміна подання

місяць

31.08.2023

125

F0209903

Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2020 за № 1241/35524 (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 № 55, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2023 за № 480/39536)

Ф

місяць без терміна подання

місяць

31.08.2023

126

F1203202

Акцизна накладна форми "П"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524

Ф

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

місяць

31.08.2023

127

F1203203

Акцизна накладна форми "П" (проєкт форми для розробників програмних забезпечень)

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2020 за № 1241/35524 (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 № 55, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2023 за № 480/39536)

Ф

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

місяць

31.08.2023

128

F1203302

Розрахунок коригування акцизної накладної форми "П"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524

Ф

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

місяць

31.08.2023

129

F1203303

Розрахунок коригування акцизної накладної форми "П" (проєкт форми для розробників програмних забезпечень)

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2020 за № 1241/35524 (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 № 55, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2023 за № 480/39536)

Ф

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

місяць

31.08.2023

130

F1203402

Акцизна накладна форми "С"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524

Ф

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

місяць

31.08.2023

131

F1203403

Акцизна накладна форми "С" (проєкт форми для розробників програмних забезпечень)

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2020 за № 1241/35524 (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 № 55, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2023 за № 480/39536)

Ф

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

місяць

31.08.2023

132

F1203502

Розрахунок коригування акцизної накладної форми "С"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2020 р. за № 1241/35524

Ф

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

місяць

31.08.2023

133

F1203503

Розрахунок коригування акцизної накладної форми "С" (проєкт форми для розробників програмних забезпечень)

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2020 за № 1241/35524 (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2023 № 55, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2023 за № 480/39536)

Ф

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання, з урахуванням термінів, які визначені п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

місяць

31.08.2023

134

F0210301

Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.06.2019 № 248, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 р. за № 676/33647

Ф

відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року № 944 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 18 червня 2019 року № 248)

місяць

31.08.2023

135

F0210401

Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.06.2019 № 248, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 р. за № 676/33647

Ф

відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року № 944 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 18 червня 2019 року № 248)

місяць

31.08.2023

136

F0210501

Акт інвентаризації обсягів залишку спирту етилового станом на початок дня 01 липня 2019 року

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2019 № 291 "Про затвердження форми акта проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового, Порядку його заповнення та подання"

Ф

до 22.07.2019 включно

місяць

31.08.2023

137

F0210602

Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

Наказ Міністерства фінансів України від 27.01.2021 № 43, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.04.2021 за № 425/36047

Ф

31.08.2023

138

F0210702

Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції

Наказ Міністерства фінансів України від 27.01.2021 № 43, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.04.2021 за № 425/36047

Ф

31.08.2023

139

F0211001

Звіт про обсяги імпорту неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини, обсяги придбаної тютюнової сировини в осіб, які виробляють тютюнову сировину на митній території України, обсяги виробництва, реалізації виробникам тютюнових виробів та експорту ферментованої (переробленої) тютюнової сировини

Наказ Міністерства фінансів України від 07.09.2022 № 271, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.09.2022 за № 1144/38480

Ф

щомісячно протягом 20 днів, наступних за звітним місяцем

місяць

31.08.2023

140

F0301208

F0311208

Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.07.2015 за № 912/27357 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2022 № 402 (зі змінами)

Ф

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

31.08.2023

141

F0302005

F0320105, F0320205, F0320305, F0320405, F0320505, F0320605

Податкова декларація екологічного податку

Наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1052/27497 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2022 № 206, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.08.2022 за № 880/38216)

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

31.08.2023

142

F0303506

F0313506

Податкова декларація з туристичного збору

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2015 № 636, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2015 за № 912/27357 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2022 № 403)

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

31.08.2023

143

F0500108

F0510108, F0510408, F0510508, F0510608

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1304/35587 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04.07.2022 № 189)

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

31.08.2023

144

F0500109

F0510109, F0510409, F0510509, F0510609

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (проєкт форми для розробників програмних забезпечень)

Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1304/35587 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2023 № 113)

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

31.08.2023

145

F0500203

Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350

Ф

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

31.08.2023

146

F0525002

Довідка про використані розрахункові книжки за ______ місяць __ року

Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350

Ф

щомісячно, протягом 15 днів після закінчення звітного періоду

місяць

31.08.2023

147

F0500602

ІНФОРМАЦІЯ суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)

Наказ Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 497, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.06.2017 за № 700/30568

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й квартал, рік

31.08.2023

148

F0600502

Звiт про використання води. Форма N 2-ТП (Водгосп)

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 р. за N 382/26827

Ф

в термін до 40 днів після ІV кварталу

рік

31.08.2023

149

F0601402

Розрахунок платежiв за спецiальне використання рибних та iнших водних живих ресурсiв

Наказ Держкомiтету рибного господарства України , Мiнекономiки України, Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнекобезпеки України i ДПА України вiд 24.12.1999 за № 167/156/299/300/650 , зарегстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2000 за № 17/4238

Ф

щоквартально в термін до 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

31.08.2023

150

F0602007

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 16.06.2015 № 560 зі змінами, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.02.2022 № 83, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 07.03.2022 за № 303/37639

Ф

не пізніше 20 лютого, в терміни подання місячної звітності починаючи з 01.01.2016

рік, місяць

31.08.2023

151

F0800107

F0810107, F0810207, F0810307, F0810507, F0810607, F0810707, F0810807, F0810907

Податкова декларація з рентної плати (квартальна)

Наказ Міністерства фінансів України від 15.02.2022 № 79, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2022 за № 276/37612

Ф

щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу

1-й, 2-й, 3-й та 4-й квартал

31.08.2023

152

F0800206

F0820206, F0820406, F0821006, F0821106

Податкова декларація з рентної плати (місячна )

Наказ Міністерства фінансів України від 15.02.2022 № 79, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2022 за № 276/37612

Ф

щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним

місяць

31.08.2023

153

F1201014

F1201114, F1201214

Податкова накладна

Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 463)

Ф

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання

місяць

31.08.2023

154

F1201015

F1201115, F1201215

Податкова накладна (проєкт для розробників)

Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2022 № 463) з урахуванням змін, які внесені наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2023 № 256

Ф

не пізніше 15 календарних днів наступних за датою їх складання

місяць

31.08.2023

155

F1204101

Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту етилового

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 28.04.2005 № 154, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.2005 за № 817/11097 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 № 657

Ф

по мірі необхідності

місяць

31.08.2023

156

F1204201

Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 28.04.2005 № 154, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.2005 за № 817/11097 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 № 657

Ф

по мірі необхідності

місяць

31.08.2023

157

F3001003

Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 року № 1392) із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 р. № 835)

Ф

по мірі необхідності

місяць

31.08.2023

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

158

J0900108

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

159

J0900207

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

160

J0900904

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

161

J0901602

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

162

J0901005

Звіт про власний капітал

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

163

J0901703

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 09.07.2021 № 385

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

164

J0901801

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

165

J0901902

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

166

J0902002

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

167

J0902102

Консолідований звіт про власний капітал

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868, iз змiнами вiд 27.06.2013 № 627

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

168

J0902203

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2018 року № 34)

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

169

J0902303

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2018 року № 34)

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

рік

31.08.2023

170

J0902402

Звіт про прибутки і збитки/Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026, iз змiнами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ вiд 31.03.2017 № 28

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

171

J0902502

Звіт про сукупний дохід/Проміжний скорочений звіт про сукупний дохід

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026, iз змiнами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ вiд 31.03.2017 № 28

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

172

J0902603

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2018 року № 34)

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

173

J0902703

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2018 року № 34)

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

174

J0902803

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2018 року № 34)

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

175

J0903203

Баланс (форма № 1-дс) Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2009 № 1541, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2010 за № 103/17398 із змінами від 29.12.2015 № 1219, від 23.12.2016 № 1135, від 28.02.2017 №307, вiд 29.11.2017 № 976 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 № 940)

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя, 9-місяців, рік

31.08.2023

176

J0903303

Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс) Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2009 № 1541, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2010 за № 103/17398 із змінами від 29.12.2015 № 1219, від 23.12.2016 № 1135, від 28.02.2017 №307, вiд 29.11.2017 № 976 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 № 940)

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

31.08.2023

177

J0903403

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс) Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2009 № 1541, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2010 за № 103/17398 із змінами від 29.12.2015 № 1219, від 23.12.2016 № 1135, від 28.02.2017 №307, вiд 29.11.2017 № 976 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 № 940)

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

31.08.2023

178

J0903502

Звіт про власний капітал (форма № 4-дс) Додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» (наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 976)

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2009 № 1541, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2010 за № 103/17398 із змінами від 29.12.2015 № 1219, від 23.12.2016 № 1135, від 28.02.2017 №307, вiд 29.11.2017 № 976

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

квартал, півріччя. 9-місяців, рік

31.08.2023

179

J0903602

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс)

Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 977 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.2017 за № 1539/31407 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 № 940)

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

рік

31.08.2023

180

J0903701

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

Постанова Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2018 року № 34)

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

181

J0901107

Фінансова звітність малого підприємства

Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 , зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.03.2000 за № 161/4382 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2020 № 588)

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

182

J0901205

Фінансова звітність мікропідприємства

Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 , зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15.03.2000 за № 161/4382 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2020 № 588)

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

І квартал, півріччя, три квартали, рік

31.08.2023

183

J0901301

Примітки до річної фінансової звітності

Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 № 302, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 11.12.2000 за № 904/5125, із змінами від 9.12.2011 № 1591 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 602 (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 № 48)

Ю

у терміни подання декларації з податку на прибуток

рік

31.08.2023