Реєстр форм електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків

1.

PDF_ALL

архів електронних форм документів податкової звітності у форматі PDF

2.

XSD_ALL

архів схем контролю XML-документів

3.

Bank_type

Загальний опис типів полів, які використовуються в схемах контролю (XSD файлів). Обов’язковий файл для формування звітності у форматі XML.

№ з/п

Iдентифiкатор форми документа

Перелiк додаткiв

Назва форми документа

Документ, що регламентує впровадження

Документ фіз./юр. особи

Термiни подання

Перiод, в який заноситься документ

Дата внесення останнiх змiн до реєстру

1

DPI20102

Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у національній та іноземній валютах (Файл повідомлень F)

Наказ Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503, із змінами

Ю

25.02.2021

2

DPI20202

Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у цінних паперах (Файл повідомлень Р)

Наказ Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503, із змінами

Ю

25.02.2021

3

DPI20302

Електронне повідомлення про відкриття/закриття кореспондентських рахунків у банках (Файл повідомлень К)

Наказ Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503, із змінами

Ю

25.02.2021

4

DPI20402

Електронне повідомлення-відповідь про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у національній та іноземній валютах (Файл-відповідь R)

Наказ Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503, із змінами

Ю

25.02.2021

5

DPI20502

Електронне повідомлення-відповідь про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах (Файл-відповідь D)

Наказ Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503, із змінами

Ю

25.02.2021

6

DPI20602

Квитанція про одержання файла повідомлень (перша квитанція)

Наказ Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503, із змінами

Ю

25.02.2021

7

DPI21002

Квитанція про прийняття до оброблення Файла повідомлень (друга квитанція)

Наказ Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503, із змінами

Ю

25.02.2021

8

DPI21102

Електронне інформаційне повідомлення про припинення (зняття з обліку) платника податків (інформаційний файл U)

Наказ Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503, із змінами

Ю

25.02.2021

9

DPI21202

Електронне повідомлення про зміну рахунків платників податків у національній та іноземній валютах за стандартом IBAN (Файл повідомлень V)

Наказ Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503, із змінами

Ю

25.02.2021

10

DPI21302

Електронне повідомлення про зміну кореспондентських рахунків за стандартом IBAN у банках (Файл повідомлень T)

Наказ Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503, із змінами

Ю

25.02.2021

11

DPI21402

Електронне повідомлення-відповідь про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у національній та іноземній валютах (змінених за стандартом IBAN) (Файл-відповідь W)

Наказ Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503, із змінами

Ю

25.02.2021

12

DPI21502

Квитанція про одержання фінансовою установою інформаційного файла (перша квитанція)

Наказ Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503, із змінами

Ю

25.02.2021