Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Інформація про здійснення Державною податковою службою України державної регуляторної політики у 2020 році

Вступна частина 

У 2020 році з урахуванням доручень Уряду та Міністерства фінансів України регуляторна діяльність Державної податкової служби України була направлена на приведення регуляторних актів у відповідність до норм податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, інших законів України,
а також норм законодавства Європейського Союзу, а саме:

удосконалення порядків здійснення органами ДПС податкового контролю, оформлення результатів перевірок та застосування заходів впливу;

актуалізацію у зв’язку зі змінами в законодавстві регуляторних актів з питань розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків та списання безнадійного податкового боргу;

удосконалення порядків обліку платників податків і зборів, платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та реєстрації платників податку на додану вартість;

удосконалення порядків ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, формування Реєстру великих платників податків та функціонування Електронного кабінету;

нормативне врегулювання питань доставки інкасових доручень (розпоряджень) в електронній формі, сформованих контролюючими органами, до банків платників;

розповсюдження фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» на операції з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

удосконалення вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій та порядку їх перевірки на відповідність встановленим вимогам;

удосконалення форм податкових декларацій (розрахунків), звітів, що подаються платниками тощо.

 

Загальна частина 

З метою планування регуляторної діяльності відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-ІV (далі – Закон № 1160) Головою ДПС 05 грудня 2019 року було затверджено План діяльності Державної податкової служби України з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2020 рік (далі – План).

У зв’язку з необхідністю включення до Плану проєктів регуляторних актів, розробка яких попередньо не була передбачена, а також виникненням необхідності виключення деяких проєктів з Плану, оскільки вони втратили актуальність або були визнані Державною регуляторною службою України (далі – ДРС) такими, що не містять норм регуляторного характеру, до Плану вносилися зміни та доповнення, які також затверджувалися Головою ДПС: 17.12.2019, 11.01.2020, 04.02.2020, 17.02.2020, 02.03.2020, 13.03.2020, 31.03.2020, 13.04.2020, 23.04.2020, 21.05.2020, 24.06.2020, 29.07.2020, 13.08.2020, 21.08.2020, 03.09.2020, 16.09.2020, 28.09.2020, 09.10.2020, 19.10.2020, 30.10.2020, 26.11.2020, 04.12.2020, 31.12.2020. План та зміни до нього у встановленому порядку оприлюднювалися на офіційному вебпорталі ДПС та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Із загальної кількості (40) запланованих ДПС до розробки у 2020 році проєктів регуляторних актів 10 проєктів було визнано ДРС такими, що не містять норм регуляторного характеру, 1 – визначено ДПС неактуальним, у зв’язку з чим усі зазначені проєкти було вилучено з Плану.

З метою забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності та участі громадськості в обговоренні проєктів регуляторних актів, розроблених ДПС, протягом 2020 року (станом на 01.01.2021) на офіційному вебпорталі ДПС та на сайтах провідних інформаційних агентств було розміщено 26 повідомлень про оприлюднення проєктів регуляторних актів, кожне з яких містить короткий зміст регуляторного акта, інформацію щодо мети розробки і очікуваного результату від впровадження, поштову та електронну адреси розробника проєкту, адресу для надання зауважень і пропозицій. У підрозділі «Проєкти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика» офіційного вебпорталу ДПС розміщено аналогічну кількість проєктів регуляторних актів
та аналізів регуляторного впливу до кожного з них. Оприлюднення проєктів наказів Міністерства фінансів України, підготовлених ДПС, здійснювалося також на сайті Мінфіну.

Відповідно до статті 14 Закону № 1160 на офіційному вебпорталі ДПС у зазначеному розділі також оприлюднюється щорічна інформація про здійснення ДПС регуляторної політики.

Треба зазначити, що відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (зі змінами), головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, зокрема, формування та реалізацію єдиної державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та здійснює нормативно-правове регулювання у цих сферах, є Мінфін.

Враховуючи зазначене, відповідно до пунктів 3.1 та 3.3 розділу ІІІ Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, затвердженого наказом Мінфіну від 29 грудня 2011 року № 1789, а також до пункту 4 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227 (зі змінами), всі проєкти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що належать до сфери діяльності ДПС, в установленому порядку направляються до Мінфіну.

З метою удосконалення норм податкового законодавства ДПС у 2020 році розроблено низку законопроєктів (взято участь у розробці або доопрацюванні, у т.ч. щодо тих, що були розроблені ДПС у попередніх роках):

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення обміну інформацією з органами місцевого самоврядування з питання справляння місцевих податків і зборів», розроблений з метою упорядкування процедури обміну інформацією з органами місцевого самоврядування, зокрема поширення типових форм рішень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» на всі місцеві збори, справляння яких передбачає різноманітність податкових ставок, – на туристичний збір та збір за місця для паркування транспортних засобів. Норми зазначеного законопроєкту знайшли відображення у Законі України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466-ІХ);

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність кодів УКТ ЗЕД», розроблений з метою приведення кодів згідно з УКТ ЗЕД, наведених у Податковому кодексі України (далі – ПКУ), у відповідність до нової версії кодів УКТ ЗЕД, затвердженої Законом України від 04 червня 2020 року № 674 «Про митний тариф України». Положення цього законопроєкту увійшли до законопроєкту № 4101-д від 11.11.2020 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», внесеного народним депутатом України Гетманцевим Д.О. Зазначений законопроєкт було розглянуто Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, який за результатами розгляду виніс рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо плати за землю)», розроблений з метою законодавчого усунення складної та непрозорої процедури оподаткування платою за землю земельних ділянок, наданих гірничодобувним підприємствам, зменшення проявів дискримінації платників плати за землю з боку органів місцевого самоврядування шляхом встановлення чіткого діапазону граничних меж ставок цієї плати. Зазначені законодавчі пропозиції в установленому порядку було направлено на розгляд до Мінфіну, який повідомив, що вони будуть опрацьовані в рамках діяльності робочої групи з питань розвитку податкового законодавства, утвореної наказом Мінфіну від 12.06.2020 № 290, до складу якої увійшли представники Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, ДПС, бізнес-асоціацій, а також науковці та правники.

Також Мінфін повідомив, що в рамках роботи зазначеної робочої групи будуть опрацьовані такі законопроєкти, підготовлені ДПС:

«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення справляння транспортного податку)», розроблений з метою розширення бази оподаткування транспортним податком, та підвищення рівня надходжень до бюджетів;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо прозорого податкового адміністрування екологічного податку)», розроблений з метою законодавчого усунення наявних ризиків податкового адміністрування екологічного податку, у тому числі упередження проявів ухилення платниками від належного виконання податкових зобов’язань з екологічного податку;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки)», розроблений з метою розширення бази оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та підвищення рівня надходжень до бюджетів;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо об’єктів незавершеного будівництва)», розроблений з метою оптимізації правового регулювання обчислення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності)», розроблений з метою оптимізації правового регулювання обчислення плати за землю за земельні ділянки державної та комунальної власності;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо рентної плати за спеціальне використання води», розроблений з метою врегулювання питань щодо наявних ризиків податкового адміністрування з рентної плати за спеціальне використання води, справляння зазначеної рентної плати суб’єктами господарювання, що надають послуги з централізованого водопостачання, а також усунення подвійного оподаткування рентною платою надрокористувачів, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод.

Також у 2020 році ДПС розроблено (доопрацьовано) окремі проєкти регуляторних актів Уряду – постанов Кабінету Міністрів України, а саме:

«Про затвердження Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади», розроблений з метою визначення механізму функціонування єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, зменшення адміністративних та часових витрат платників податків на розрахунки з бюджетом та зменшення кількості випадків помилкової сплати платниками коштів до бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування. Постанову прийнято Кабінетом Міністрів України 29.04.2020 за № 321;

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. № 199», розроблений з метою приведення зазначеної постанови у відповідність до норм Закону України від 20.09.2019 № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» (далі – Закон № 128-IX), яким, зокрема, запроваджено програмні реєстратори розрахункових операцій (далі – ПРРО). Проєктом постанови передбачається затвердження Вимог щодо забезпечення виконання фіскальних функцій ПРРО (далі – проєкт Вимог), дія яких поширюється на ПРРО, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у готівковій та/або безготівковій формі, крім тих ПРРО, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, а також операцій з приймання готівки для подальшого її переказу. Проєкт Вимог визначає основні режими роботи ПРРО (режим попереднього програмування, режим реєстрації та режим звітування), умови блокування роботи ПРРО тощо. Постанову прийнято Кабінетом Міністрів України 22.07.2020 за № 629;

«Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість», розроблений з метою приведення положень Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 569, до норм ПКУ з урахуванням змін, внесених Законом № 466-ІХ, зокрема, щодо поновлення реєстраційної суми платника у випадку відновлення за рішенням контролюючого органу його реєстрації платником податку на додану вартість, анульованої за рішенням контролюючого органу. Постанову прийнято Кабінетом Міністрів України 28.10.2020 за № 1024;

«Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», розроблений з метою приведення положень Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440, у відповідність до вимог Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
з урахуванням змін, внесених Законом України від 20 вересня 2019 року
№ 132-IХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні». Проєктом постанови, зокрема, пропонується внесення змін до Порядку в частині інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів, у тому числі інформаційними системами ДПС, а також стосовно переліку документів, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи. Постанову прийнято Кабінетом Міністрів України 16.12.2020 за № 1270;

«Про затвердження Порядку застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства», розроблений з метою реалізації норм статей 14 та 15 Закону України від 21 червня 2018 року
№ 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» та визначення порядку застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства, а також встановлення розміру штрафних санкцій. Проєкт постанови та матеріали погодження його з заінтересованими органами в установленому порядку направлено до Мінфіну для внесення на розгляд до Кабінету Міністрів України;

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 02 червня 2003 р. № 790», розроблений з метою приведення постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» у відповідність до Законів України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків i зборів» (далі – Закон № 2628-VIII), від 18 грудня 2019 року № 391-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку» (далі – Закон № 391-IX) та від 16 січня 2020 року № 465-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 465-IX) у частині зміни назви акта Уряду, а також доповнення його тексту положеннями, які розповсюджуватимуться на операції з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, а також на іноземних суб’єктів господарювання, які діють через своє зареєстроване постійне представництво. Проєкт постанови та матеріали погодження його з заінтересованими органами в установленому порядку направлено до Мінфіну для подання проєкту до Мін’юсту для проведення правової експертизи;

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165», розроблений з метою внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», що дасть змогу підвищити ефективність запобігання порушень платниками податкового законодавства з податку на додану вартість та забезпечити можливість адміністративного оскарження рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість. Проєкт постанови в установленому порядку було направлено на розгляд до Мінфіну. Мінфін надіслав до ДПС на погодження свою редакцію проєкту постанови, до якої ДПС надіслала Мінфіну пропозиції;

«Про затвердження Порядку обліку безоплатно переданих транспортних засобів та контролю за їх цільовим використанням», розроблений з метою реалізації вимог пункту 71 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ з урахуванням змін, внесених Законом № 466-ІХ, шляхом затвердження відповідного порядку згідно з яким пропонується передбачити: визначення термінів, що використовуються в тексті такого порядку; перелік обов’язкових документів для підтвердження права на застосування податкової пільги; механізм обліку транспортних засобів товарних позицій 8702 та 8703 згідно з УКТ ЗЕД безоплатно переданих платниками податків; проведення центральними органами виконавчої влади (Мінсоцполітики та ДПС) відповідних заходів у разі порушення цільового використання таких транспортних засобів. Проєкт постанови в установленому порядку було направлено на розгляд до Мінфіну;

«Про скорочення строків дії обмежень, встановлених пунктом 522 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового Кодексу України, в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок», розроблений з метою забезпечення проведення перевірок суб’єктів господарювання, які мають ризики несплати податків, та додаткових надходжень до бюджету від контрольно-перевірочних заходів шляхом скорочення строків дії обмежень, встановлених пунктом 522 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок. За дорученням Мінфіну проєкт постанови було направлено на розгляд та погодження до заінтересованих органів. Наразі щодо проєкту постанови отримано рішення ДРС про погодження проєкту, очікуються відповіді від інших заінтересованих органів.

З метою приведення регуляторних актів Мінфіну, які стосуються діяльності ДПС, у відповідність до Законів України № 2155-VIII, № 2628-VIII, №128-IX, № 391-IX, № 465-IX, № 466-ІХ та деяких нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, структурними підрозділами ДПС у 2020 році було розроблено такі проєкти наказів Мінфіну (взято участь у розробці або доопрацюванні тих, що були розроблені у попередньому році):

«Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», розроблений з метою автоматизації процедури формування контролюючими органами рішень про анулювання реєстрації платників ПДВ, а також врегулювання деяких питань реєстрації платників ПДВ у контролюючих органах. Наказ видано Мінфіном 29.01.2020 за № 30 та зареєстровано у Мін’юсті 14.02.2020 за № 171/34454;

«Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії органів Державної податкової служби України та банків у процесі передачі інкасових доручень (розпоряджень) в електронній формі», розроблений з метою нормативного врегулювання питання доставки з використанням телекомунікаційних мереж інкасових доручень (розпоряджень), сформованих контролюючими органами в електронній формі, до банків платників, з метою заміни паперової форми взаємодії на електронну та пов’язаного з цим скорочення витрат часу, зменшення людських ресурсів та витрат бюджетних коштів. Наказ видано Мінфіном 18.05.2020 за № 217 та зареєстровано в Мін’юсті 13.07.2020 за № 654/34937;

«Про затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», розроблений з метою приведення переліку ознак доходів фізичних осіб, визначених додатком до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4, у відповідність зі змінами, внесеними до ПКУ, Законами України від 10 липня 2018 року № 2497-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» та від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів». Наказ видано Мінфіном 26.05.2020 за № 241 та зареєстровано у Мін’юсті 12.06.2020 за № 514/34797;

«Про внесення змін до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами» (зміни до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 06.06.2017 № 557), розроблений з метою спрощення механізму приєднання суб’єктів електронного документообігу до договору та відповідно здійснення надалі такими суб’єктами обміну електронними документами з контролюючими органами. Наказ видано Мінфіном 01.06.2020 за № 261 та зареєстровано у Мін’юсті 31.07.2020 за № 723/35006;

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13», розроблений з метою приведення наказу Мінфіну «Про затвердження Положення про форму і зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» до сучасних умов господарювання та забезпечення належної реалізації норм чинного законодавства шляхом встановлення вимог щодо відображення у розрахункових документах РРО штрихового коду товару. Наказ видано Мінфіном 18.06.2020 № 306 та зареєстровано в Мін’юсті 06.07.2020 за № 624/34907;

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547», розроблений з метою приведення порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій, затверджених зазначеним наказом у відповідність до норм Закону №128-IX, яким створено правові підстави для запровадження програмних РРО. Наказ видано Мінфіном 23.06.2020 за № 317 та зареєстровано в Мін’юсті 07.07.2020 за № 635/34918;

«Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів», розроблений з метою визначення порядку обліку в контролюючих органах іноземних компаній, організацій, які відкривають рахунок в банку або іншій фінансовій установі України, а також уточнення деяких процедур обліку платників податків. Наказ видано Мінфіном 24.06.2020 за № 323 та зареєстровано в Мін’юсті 01.07.2020 за № 606/34889;

«Про затвердження Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)», розроблений з метою створення правових підстав для започаткування процесу автоматичного обміну інформацією зі Службою внутрішніх доходів США стосовно рахунків, відкритих платниками податків США в українських фінансових установах, відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)». Наказ видано Мінфіном 12.08.2020 за № 496 та зареєстровано в Мін’юсті 20.08.2020 за № 810/35093;

«Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків», розроблений з метою оновлення критеріїв ризику несплати податків платниками податків, що містяться в порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затвердженого наказом Мінфіну від 02.06.2015 № 524, у зв’язку зі змінами в чинному законодавстві та прийняттям постанови № 1200. Наказ видано Мінфіном 07.09.2020 за № 548 та зареєстровано в Мін’юсті 28.10.2020 за № 1064/35347;

«Про затвердження Змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки», розроблений з метою приведення порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 07.11.2011 № 1393, у відповідність до норм пункту 85.2 статті 85 ПКУ, у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про електронні довірчі послуги», для задоволення вимог сучасного розвитку економіки та у зв’язку з необхідністю запровадження змін щодо підходів до податкового контролю діяльності платників податків. Наказ видано Мінфіном 15.09.2020 за № 561 та зареєстровано в Мін’юсті 12.11.2020 за № 1123/35406;

«Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», розроблений з метою приведення положення, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 № 1130, у відповідність до норм Закону № 466-IX, в частині спрощення процедури реєстрації, перереєстрації та анулювання реєстрації платників ПДВ. Наказ видано Мінфіном 21.10.2020 за № 629 та зареєстровано в  Мін’юсті 11.12.2020 за № 1232/35515;

«Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 13 червня 2016 року № 544», розроблений з метою приведення форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств у відповідність до законів № 466-IX та від 14 липня 2020 року № 786-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців». Наказ видано Мінфіном 29.10.2020 за № 649 та зареєстровано в Мін’юсті 18.11.2020 за № 1143/35426;

«Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового», розроблений з метою забезпечення відповідності форм та порядків, затверджених наказом Мінфіну від 19.06.2019 № 262, нормам ПКУ з урахуванням внесених Законом № 391-IX змін щодо порядку функціонування Системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового. Наказ видано Мінфіном 27.11.2020 за № 729 та зареєстровано в Мін’юсті 14.12.2020 за № 1241/35524;

«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» (внесення змін до наказів Мінфіну від 31.12.2015 № 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» та від 28.01.2016 № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість»), розроблений з метою спрощення адміністрування ПДВ, зокрема, скасування квартального податкового періоду для платників ПДВ, а також збільшення кількості найменувань поставлених товарів/послуг в одній податковій накладній. Наказ видано Мінфіном 02.12.2020 № 734 (за інформацією Мінфіну наказ знаходиться на держреєстрації в Мін’юсті);

«Про затвердження змін до форми запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки», розроблений з метою приведення форми запиту, затвердженої наказом Мінфіну від 28.02.2017 № 299, у відповідність до вимог ПКУ щодо отримання контролюючим органом під час проведення зустрічної звірки у порядку, передбаченому пунктом 73.5 статті 73 ПКУ, інформації (документів), яка необхідна для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» в ланцюгу постачання/придбання товарів (робіт, послуг, інших об’єктів цивільних прав, що є предметом контрольованих операцій), від платників податків, які є сторонами контрольованої операції, що перевіряється, задіяні у вказаному ланцюзі, або платників податків та/або інших суб’єктів інформаційних відносин, які володіють інформацією, необхідною для визначення такої відповідності умов контрольованої операції. Наказ видано Мінфіном 08.12.2020 за № 746 (за інформацією Мінфіну наказ знаходиться на держреєстрації в Мін’юсті);

«Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» розроблений з метою приведення декларації та порядку, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 14, у відповідність до положень закону України № 391-IX та № 466-ІХ шляхом внесення змін до розділів декларації, додатків до неї та Порядку їх заповнення, а також затвердження нового додатку (форми розрахунку). Наказ видано Мінфіном 08.12.2020 за № 747 (за інформацією Мінфіну наказ знаходиться на держреєстрації в Мін’юсті);

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578», розроблений з метою запровадження удосконалених форм податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця та платника єдиного податку четвертої групи, які включатимуть інформацію щодо відображення сум доходів та податкових зобов’язань, сум нарахованого єдиного внеску з метою виконання вимог ПКУ та Закону № 2464-VI з урахуванням змін, внесених Законами України від 19 вересня 2019 року
№ 115-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 115-IX) та № 116-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» (далі – Закон № 116-IX). Наказ видано Мінфіном 09.12.2020 за № 752 та зареєстровано у Мін’юсті 28.12.2020 за № 1303/35586;

«Про затвердження Порядку проведення перевірки контролюючого органу у зв’язку з відмовою іноземною компанією від статусу податкового резидента України», розроблений з метою впорядкування процедури проведення перевірки контролюючого органу у зв’язку з відмовою іноземною компанією від статусу податкового резидента України, з урахуванням змін, внесених Законом № 466-IX до ПКУ, відповідно до яких, зокрема, було розширено коло платників податків – резидентів. Наказ видано Мінфіном 15.12.2020 № 772 (за інформацією Мінфіну наказ знаходиться на держреєстрації в Мін’юсті);

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4», розроблений з метою забезпечення реалізації норм Закону № 115-IX, відповідно до яких змінено порядок подання звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та Закону № 116-IX, яким внесено зміни до складу відомостей, які відображаються у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які подають податкові агенти. Наказ видано Мінфіном 15.12.2020 за № 773 та зареєстровано у Мін’юсті 28.12.2020 за № 1304/35587;

«Про затвердження Порядку проведення перевірки діяльності нерезидента через відокремлені підрозділи, у тому числі постійне представництво в Україні без взяття на облік у контролюючому органі», розроблений з метою впорядкування процедури проведення перевірки діяльності нерезидента через відокремлені підрозділи, у тому числі постійне представництво в Україні, без взяття на облік у контролюючому органі, відповідно Закону № 466-IX, згідно з яким пункт 64.5 статті 64 ПКУ було викладено в новій редакції. Наказ видано Мінфіном 15.12.2020 № 774 (за інформацією Мінфіну наказ знаходиться на держреєстрації в Мін’юсті);

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859», розроблений з метою приведення форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи у відповідність до положень ПКУ, з врахуванням змін, внесених Законом № 466-IX щодо оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній та у зв’язку із впровадженням подання звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб, а також положень Законів № 115-IX та № 116-IX. Наказ видано Мінфіном 17.12.2020 за № 783 та зареєстровано у Мін’юсті 28.12.2020 за № 1295/35578;

«Про затвердження змін до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», розроблений з метою приведення порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 10.03.2016 № 344, у відповідність до норм ПКУ, з урахуванням змін, внесених Законом № 466-ІХ. Наказ видано Мінфіном 24.12.2020 за № 806 (за інформацією Мінфіну наказ знаходиться на держреєстрації в Мін’юсті);

«Про затвердження Змін до форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту», розроблений з метою приведення форми та порядку, затверджених наказом Мінфіну від 04.04.2018 № 405, у відповідність до норм ПКУ, з урахуванням змін, внесених Законом № 466-ІХ. Наказ видано Мінфіном 31.12.2020 за № 839 (за інформацією Мінфіну наказ знаходиться на держреєстрації в Мін’юсті);

«Про затвердження форми та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній», розроблений з метою запровадження повідомлення про участь у міжнародній групі компаній, що дасть змогу податковим органам України отримувати інформацію щодо міжнародних груп компаній, які здійснюють свою діяльність в Україні, а також подання ними звітності в розрізі країн для цілей контролю за трансфертним ціноутворенням, відповідно до Закону № 466-ІХ. Наказ видано Мінфіном 31.12.2020 за № 840 (за інформацією Мінфіну наказ знаходиться на держреєстрації в Мін’юсті);

«Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків», розроблений з метою внесення змін до податкового повідомлення-рішення форми «Н» та актуалізації Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затверджених наказом Мінфіну від 28.12.2015 № 1204, у зв’язку зі змінами, внесеними до ПКУ. Наказ видано Мінфіном 31.12.2020 за № 846 (за інформацією Мінфіну наказ знаходиться на держреєстрації в Мін’юсті);

«Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку», розроблений з метою приведення форми розрахунку, затвердженої наказом ДПА України від 16.05.2011 № 285, у відповідність до положень Закону № 465-IX, яким, зокрема, внесено зміни до Закону України від 21 вересня 2006 року № 185-V «Про управління об’єктами державної власності», та врегулювання питань, пов’язаних з порядком обрахунку, декларування та відрахування частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, що вилучаються до державного бюджету, шляхом затвердження аналогічної форми розрахунку наказом Мінфіну. Проєкт наказу з аркушем погодження ДПС та матеріалами погодження проєкту наказу заінтересованими органами направлено до Мінфіну;

«Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», розроблений з метою удосконалення порядку ведення оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 07.04.2016 № 422, забезпечення практичного застосування положень ПКУ та у зв’язку з утворенням ДПС. Наразі за дорученням Мінфіну здійснюється перепогодження проєкту наказу з заінтересованими органами;

«Про затвердження Змін до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами», розроблений з метою актуалізації положень Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 28.08.2015 № 727, у зв’язку з внесенням низки змін до ПКУ та забезпечення дотримання єдиного порядку фіксування результатів документальних перевірок платників податків – юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. Відповідно до листа Мінфіну проєкт наказу наразі доопрацьовується ДПС з урахуванням зауважень ДРС;

«Про затвердження змін до Порядку формування Реєстру великих платників податків», розроблений з метою приведення положень порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 21.10.2015 № 911, у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом внесення змін що стосуються переводу платників за основним та неосновним місцем обліку до Офісу великих платників податків ДПС та щодо виключення/включення платників до Реєстру великих платників податків у зв’язку зі зміною реєстраційного стану платника з метою унеможливлення маніпулювання реєстраційними станами під час включення платників до Реєстру. Наразі здійснюється перепогодження в ДПС доопрацьованого проєкту наказу, після чого його буде направлено в установленому порядку до Мінфіну;

«Про затвердження структури та форми електронного документа для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового», розроблений у зв’язку з внесенням Законом № 2628-VIII змін до статей 229 та 230 ПКУ, зокрема, в частині затвердження форми такого електронного документа центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Розроблений проєкт наказу було направлено на розгляд до Мінфіну. Наразі до Мінфіну надіслано аркуш погодження ДПС до доопрацьованого проєкту наказу, що надійшов до ДПС від Мінфіну;

«Про затвердження Порядку проведення пломбування місць можливого доступу до спирту, спиртовмісних рідин на обладнанні, устаткуванні, спиртових комунікаціях та приладах його обліку на території акцизних складів, витратомірів спирту та витратомірів продукції у місцях отримання спирту та відпуску продукції на території суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво окремих видів продукції», розроблений з метою затвердження єдиних вимог до проведення пломбування місць можливого доступу до спирту, спиртовмісних рідин на обладнанні, устаткуванні, спиртових комунікаціях та приладах його обліку на території акцизних складів, де виробляється спирт етиловий, витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції у місцях отримання спирту та відпуску продукції на території суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції, визначеної в підпунктах «д», «е», «є», «ж» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 ПКУ, шляхом встановлення прав та обов’язків, направлених на збереження майна, з метою своєчасного та повного нарахування до бюджету акцизного податку. Наразі здійснюється перепогодження в ДПС проєкту наказу, доопрацьованого з урахуванням зауважень Мінекономіки;

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60», розроблений з метою нормативного врегулювання порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені у зв’язку із запровадженням єдиного рахунку для сплати податків, зборів, єдиного внеску та інших платежів та внесенням змін до ПКУ згідно з Законом № 466-IX. Наразі доопрацьований проєкт наказу за дорученням Мінфіну погоджується з заінтересованими органами;

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666», розроблений з метою вдосконалення Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів», затвердженого наказом Мінфіну № 666, у зв’язку із запровадженням єдиного рахунку для сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС. Розроблений проєкт наказу було направлено на розгляд до Мінфіну. Наразі за дорученням Мінфіну здійснюється повторне погодження проєкту наказу з заінтересованими органами;

«Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів», розроблений з метою приведення порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588, у відповідність до норм Закону №466-IX у частині обліку в контролюючих органах платників податків – нерезидентів. Розроблений ДПС проєкт наказу було направлено до Мінфіну. Наразі до Мінфіну направлено аркуш погодження ДПС до доопрацьованого проєкту наказу Мінфіну;

«Про затвердження Змін до Порядку функціонування Електронного кабінету», розроблений з метою приведення порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 14.07.2017 № 637, у відповідність до норм Закону № 466-IX у частині надсилання заяви про бажання отримувати документи через Електронний кабінет та надсилання заяви про відмову отримувати документи через Електронний кабінет. Наразі доопрацьований проєкт наказу погоджується з заінтересованими органами;

«Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків», розроблений з метою запровадження порядку розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків, визначеного статтею 100 ПКУ, з урахуванням змін, внесених Законом № 466-ІХ, та затвердження його центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Наразі до Мінфіну направлено доопрацьований проєкт наказу;

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586» (внесення змін до наказу № 586 та затвердженого ним Порядку застосування податкової застави контролюючими органами), розроблений з метою приведення зазначеного наказу у відповідність до положень Закону № 466-ІХ у частині зміни поняття контролюючих органів, що мають більш широке визначення (податкові та митні органи), на податкові органи, до функціональних обов’язків яких належать питання застосування податкової застави майна платника податків, доповнення переліку нормативно-правових актів деякими новими актами, відповідно до яких здійснюється державна реєстрація податкової застави рухомого майна тощо. До Мінфіну було направлено редакцію проєкту наказу, доопрацьовану з урахуванням змін, внесених до ПКУ Законом України від 04 грудня 2020 року № 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Наразі до Мінфіну надіслано аркуш погодження ДПС до доопрацьованого проєкту наказу;

«Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків», розроблений з метою запровадження порядку списання податковими органами безнадійного податкового боргу платника податків, зокрема, визначення суми безнадійного податкового боргу, що підлягає списанню, прийняття рішення про списання безнадійного податкового боргу та запровадження форми рішення про списання безнадійного податкового боргу з урахуванням положень Закону № 466-ІХ шляхом затвердження зазначеного порядку наказом Мінфіну та визнання таким, що втратив чинність, аналогічного наказу Міністерства доходів і зборів України. Наразі до Мінфіну направлено доопрацьований проєкт наказу;

«Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів», розроблений з метою приведення порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 16.01.2016 № 6, у відповідність до чинного законодавства України шляхом затвердження нового порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів у зв’язку із запровадженням єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Наразі до Мінфіну надіслано на розгляд доопрацьовану редакцію проєкту наказу;

«Про затвердження Порядку ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок», розроблений з метою нормативного врегулювання порядку обліку руху коштів на єдиному рахунку, який запроваджується з 01.01.2021 для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Розроблений ДПС проєкт наказу було направлено на розгляд до Мінфіну;

«Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку іноземної компанії зі статусом податкового резидента України», розроблений з метою встановлення порядку взяття на облік та зняття з обліку іноземної компанії та затвердження форми заяви іноземної компанії про визнання податковим резидентом України або відмови від такого статусу у зв’язку з доповненням Законом № 466-ІХ пункту 133.1 статті 133 ПКУ новим підпунктом 133.1.5, яким передбачено затвердження такого порядку наказом Мінфіну. Розроблений ДПС проєкт наказу було направлено на розгляд до Мінфіну;

«Про затвердження змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції», розроблений з метою приведення форми та порядку, затверджених наказом Мінфіну від 18.01.2016 № 8, у відповідність до норм ПКУ, з урахуванням змін, внесених Законом № 466-ІХ, та норм інших нормативно-правових актів. Розроблений ДПС проєкт наказу було направлено до Мінфіну. Наразі до Мінфіну направлено аркуш погодження ДПС до проєкту наказу, надісланого до ДПС Мінфіном;

«Про затвердження змін до Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення», розроблений з метою приведення порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення, затверджених наказом Мінфіну від 14.08.2015 № 706, у відповідність до норм ПКУ з урахуванням змін, внесених Законом № 466-ІХ. Розроблений ДПС проєкт наказу було направлено до Мінфіну. Наразі до Мінфіну направлено аркуш погодження ДПС до доопрацьованого проєкту наказу, надісланого до ДПС Мінфіном.

Треба зазначити, що процедура погодження з заінтересованими органами (у т.ч. з ДРС) деяких проєктів наказів Мінфіну, що розроблювалися ДПС, здійснювалася безпосередньо Мінфіном.

Усі розроблені ДПС проєкти регуляторних актів у встановленому порядку проходять процедуру оприлюднення на офіційному вебпорталі ДПС.

ДПС забезпечує розгляд та опрацювання усіх зауважень та пропозицій громадськості, що надходять до оприлюднених проєктів. Окремі пропозиції враховуються під час підготовки проєктів регуляторних актів, а в разі неврахування – розробником наводяться вмотивовані причини їх відхилення.

Також у 2020 році ДПС здійснювала заходи з відстеження результативності регуляторних актів, що належать до компетенції ДПС, відповідно до вимог Закону та керуючись Планом-графіком здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів структурними підрозділами ДПС у 2020 році, затвердженим наказом ДПС від 28.01.2020 № 40 (зі змінами), який розміщено на офіційному вебпорталі ДПС у розділі «Діяльність/Регуляторна політика».

Так, протягом звітного року ДПС проведено відстеження результативності 21 регуляторного акта. Звіти про відстеження (базові, повторні та періодичні) в установленому порядку оприлюднювалися на офіційному вебпорталі ДПС та направлялися до ДРС.

Також відповідно до доручень Мінфіну для підготовки звітів про відстеження результативності деяких регуляторних актів Мінфіну, які стосуються сфери діяльності ДПС, до Мінфіну протягом року надавалась інформація щодо показників результативності регуляторного акта та направлялися проєкти звітів про відстеження результативності регуляторних актів, зокрема щодо:

базового відстеження результативності наказу Мінфіну від 20.11.2019 № 488 «Про внесення змін до форм та затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року № 167»;

повторного відстеження результативності наказу Мінфіну від 23.03.2018 № 381 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21»;

повторного відстеження результативності наказу Мінфіну від 17.09.2018 № 763 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307»;

періодичного відстеження результативності наказу Мінфіну від 28.01.2016 № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання звітності з податку на додану вартість»;

періодичного відстеження результативності наказу Мінфіну від 31.12.2015 № 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної».

Крім зазначеного, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами), з урахуванням рекомендацій, розроблених ГО «Агенція журналістики даних» та проєктом «Регуляторна мапа України» (за сприяння ДРС та Державного агентства з питань електронного урядування України), ДПС щоквартально здійснюється оновлення набору даних «Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення», який в установленому порядку розміщується на офіційному вебпорталі ДПС у розділі «Регуляторна політика», а також оприлюднюється на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

 

Висновок 

У 2020 році ДПС якісно та вчасно виконувалися заходи із розробки проєктів та відстеження результативності регуляторних актів. Систематично здійснювався перегляд регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики.

Одним з основних напрямів роботи у сфері державної регуляторної політики у 2021 році залишатиметься підготовка проєктів регуляторних актів, спрямованих на забезпечення реалізації норм податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.