Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність кодів УКТ ЗЕД та уточнення окремих положень» (доопрацьований)

, опубліковано 05 липня 2023 о 09:44

Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність кодів УКТ ЗЕД та уточнення окремих положень»

На вебпорталі Державної податкової служби України (www.tax.gov.ua) у розділі «Для громадськості» підрозділі «Взаємодія з громадськістю» > «Консультації з громадськістю» > «Регуляторна політика» > «Проєкти регуляторних актів» > «2023 рік» розміщено проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність кодів УКТ ЗЕД та уточнення окремих положень» (далі – законопроєкт).

Законопроєкт розроблено у зв’язку з необхідністю приведення кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), наведених у Податковому кодексі України (далі – Кодекс), у відповідність до вимог нової версії 2022 року кодів УКТ ЗЕД, затвердженої Законом України від 19 жовтня 2022 року № 2697-ІХ «Про Митний тариф України» (далі – Закон № 2697), приведення у відповідність до Закону України від 03 грудня 2020 року № 1053-ІХ «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», а також уточнення окремих положень та усунення технічних неточностей задля повноцінного застосування норм права.

Так, Законом № 2697 встановлено нову редакцію номенклатури Митного тарифу України, в основу якої покладено нову версію УКТ ЗЕД, побудовану на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу 2022 року, які застосовуються з 01 січня 2023 року. Водночас визнано таким, що з 01 січня 2023 року втратив чинність, Закон України від 04 червня 2020 року № 674-ІХ «Про Митний тариф України» (зі змінами, внесеними Законом України від 19 лютого 2022 року № 1261-ІХ) (далі – Закон № 674).

Окремі положення Кодексу містять коди товарів згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, які були визначені Законом № 674, та, відповідно, потребують змін.

Враховуючи зазначене, законопроєктом пропонується внести зміни до статті 14 розділу І, статті 165 розділу IV, статті 197 розділу V, статті 215 розділу VІ, пунктів 58, 59, 64, 641, 65, 78 підрозділу 2 розділу ХХ, пункту 56 підрозділу 4 розділу ХХ, пунктів 17, 41, 44 підрозділу 5 розділу ХХ, підпункту 68.2 пункту 68 та підпункту 69.51 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, які дозволять усунути невідповідність у кодуванні товарів, у тому числі підакцизних, та уникнути ускладнень під час адміністрування податку на додану вартість, акцизного податку, податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, положеннями законопроєкту визначено процедури досудового врегулювання спорів між платниками податку на додану вартість (далі – платники податку) та контролюючим органом щодо рішень про неврахування таблиці даних платника податку та про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Необхідність розроблення законопроєкту також викликано потребою уточнення окремих положень та усунення технічних неточностей, які формально унеможливлюють повноцінне застосування норм Кодексу.

Зауваження та пропозиції до законопроєкту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з дати його оприлюднення на офіційному вебпорталі ДПС за адресами:

Державна податкова служба України, Департамент методології, Львівська площа, 8, м. Київ, 04053, e-mail: post@tax.gov.ua;

Міністерство фінансів України, вул. Межигірська 11, м. Київ, 04071, e-mail: infomf@minfin.gov.ua;

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@drs.gov.ua.

Додаткові матеріали