Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1239 «Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна»

опубліковано 22 січня 2021 о 13:30

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1239 «Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна» (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна податкова служба України.

3. Цілі прийняття акта

Постанову розроблено з метою затвердження підзаконним актом форми протоколу про тимчасове затримання майна, розробку якого передбачено пунктом 94.7 статті 94 Податкового кодексу України.

Запровадження постанови зумовлено необхідністю врегулювання процедури засвідчення факту тимчасового затримання та вилучення майна документом, що виступає засобом фіксації обставин порушення законодавства (зокрема щодо товарів, які виготовляються, зберігаються, переміщуються або реалізуються з порушенням правил, визначених митним законодавством України чи законодавством з питань оподаткування акцизним податком, та товарів, у тому числі валютних цінностей, які продаються з порушенням порядку, визначеного законодавством, якщо їх власника не встановлено), який складається службовими (посадовими) особами контролюючих органів або інших правоохоронних органів відповідно до їхніх повноважень. Також на підставі відомостей, зазначених у протоколі про тимчасове затримання майна, передбачено накладання адміністративного арешту на таке майно, що є заходом, необхідним для забезпечення збереження майна, що тимчасово затримано у зв’язку з порушенням вимог законодавства.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Січень 2021 року.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу якісних та кількісних показників.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності постанови здійснювалося на основі статистичних даних.

Результативність регуляторного акта відстежувалася за зведеною інформацією про суми зборів і надходжень платежів та податків ДПС станом на 01.01.2019 та 01.01.2020.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір надходжень до бюджету

 

За даними Державної казначейської служби України Державною податковою службою України забезпечено фактичних надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до Зведеного бюджету України станом на 01.01.2019 – 623 298,2 млн грн, станом на 01.01.2020 – 732 905,2 млн гривень

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Дія акта поширюється як на юридичних, так і на фізичних осіб,  майно яких було тимчасово затримано

Час та кошти, витрачені суб’єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

Реалізація постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання.

Витрати часу на пошук регуляторного акта та ознайомлення з його текстом становитимуть близько 10 хвилин, з огляду на те, що для ознайомлення з текстом стандартного аркуша формату А-4 необхідно 2 хвилини, а текст акта має 5 сторінок

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб

 

Високий. Постанову опубліковано  в Офіційному віснику України, 2011, № 1 (14.01.2011), ст. 24; на офіційному вебпорталі Верховної Ради України (www.rada.gov.ua); на офіційному вебпорталі ДПС (www.tax.gov.ua); на сторінці  Інформаційно-аналітичного центру «ЛІГА» (www.ligazakon.ua)

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Затвердження постановою форми протоколу про тимчасове затримання майна надало можливість встановити загальні вимоги до єдиної форми документа, яким засвідчується факт тимчасового затримання та вилучення майна, що складається службовими (посадовими) особами контролюючих органів або інших правоохоронних органів, відповідно до їх повноважень, а також накладати на підставі відомостей, зазначених у протоколі, адміністративний арешт на таке майно, що є заходом, необхідним для забезпечення збереження майна, яке тимчасово затримано у зв’язку з порушенням вимог законодавства.

Таким чином, оцінювання результативності постанови свідчить про досягнення високого рівня визначених цілей та про необхідність і доцільність існування такої постанови надалі.

 

Голова Державної податкової

служби України                                                                   Олексій ЛЮБЧЕНКО