Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 «Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України»

опубліковано 22 січня 2021 о 13:32

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 «Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України» (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна податкова служба України.

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття постанови було запровадження державного регулювання процедури погашення податкового боргу платника податків, передбаченої статтею 95 Податкового кодексу України, та забезпечення її практичної реалізації.

Постановою регламентується порядок погашення податкового боргу платника податків шляхом стягнення готівки платника податків та продажу майна, яке перебуває у податковій заставі, а також порядок проведення біржових торгів; цільових аукціонів з продажу заставного майна платника податків; правила уцінки заставного майна; механізм зарахування коштів, отриманих від продажу заставного майна у рахунок погашення податкового боргу.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Січень 2021 року.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу якісних та кількісних показників.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності постанови здійснювалося на основі статистичних даних.

Результативність регуляторного акта відстежувалася за зведеною інформацією про суми зборів і надходжень платежів та податків ДПС станом на 01.01.2019 та 01.01.2020.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір надходжень до бюджету

 

За даними Державної казначейської служби України Державною податковою службою України забезпечено фактичних надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до Зведеного бюджету України станом на 01.01.2019 – 623298,2 млн грн, станом на 01.01.2020 – 732905,2 млн гривень

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання – юридичних осіб, що мають податковий борг.

Згідно зі звітом «Про стан обліку платників» (форма № 1 – ОПЗ) кількість основних платників – юридичних осіб, які здійснюють діяльність, становить станом на 01.01.2019 – 1218281, станом на 01.01.2020 – 1274185

Час та кошти, витрачені суб’єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

Реалізація постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання.

Витрати часу на пошук регуляторного акта та ознайомлення з його текстом становитимуть близько 34 хвилин, з огляду на те, що для ознайомлення з текстом стандартного аркуша формату А-4 необхідно 2 хвилини, а текст акта має 17 сторінок

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб

 

Високий. Постанову опубліковано:  в Офіційному віснику України, 2011, № 1 (14.01.2011), ст. 29; на офіційному вебпорталі Верховної Ради України (www.rada.gov.ua); на офіційному вебпорталі ДПС (www.tax.gov.ua); на сторінці  Інформаційно-аналітичного центру «ЛІГА» (www.ligazakon.ua)

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Затвердження постанови надало можливість державі в особі податкових органів здійснювати заходи, спрямовані на погашення податкового боргу платників податків, шляхом стягнення готівки (за рішенням суду та за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу) та продажу майна платників податків, що перебуває у податковій заставі, за визначеними постановою формами рішень. Також постановою врегульовано питання компенсації витрат, пов’язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі; зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів; компенсації витрат, пов’язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, оплати банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету та оплати проведеної оцінки заставного майна, що реалізовано в рахунок погашення податкового боргу.

Також у зв’язку зі змінами, внесеними до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів (зокрема законами України: від 24 травня 2012 року № 4834-VІ, від 28 грудня 2014 року № 71-VIII, від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII, від 16 січня 2020 року № 466-IX), постанову було приведено у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом внесення змін, що затверджені постановами Кабінету Міністрів України: від 26 вересня 2012 року № 936, від 14 травня 2015 року № 273, від 29 березня 2017 року № 192, від 23 грудня 2020 року № 1309.

Таким чином, оцінювання результативності постанови свідчить про досягнення високого рівня визначених цілей та про необхідність і доцільність існування такої постанови надалі.

 

Голова Державної податкової

служби України                                                                   Олексій ЛЮБЧЕНКО