Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1226 «Про затвердження Порядку оподаткування доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі – нерезиденту іншим нерезидентом»

опубліковано 22 січня 2021 о 18:02

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1226 «Про затвердження Порядку оподаткування доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі – нерезиденту іншим нерезидентом» (далі – постанова).

2. Виконавець заходів з відстеження

Державна податкова служба України (Департамент податкового адміністрування).

3. Цілі прийняття акта

Постановою передбачено процедури утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб банком-резидентом, який вважається податковим агентом, під час здійснення будь-яких видаткових операцій з окремого поточного рахунку фізичної особи – нерезидента, відкритого у цьому банку, зокрема, операцій з видачі готівки, закриття такого рахунку або перерахування доходів з цього рахунку на інший поточний рахунок, у тому числі в разі набуття таким нерезидентом-отримувачем доходу статусу резидента.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 15.12.2020 по 15.01.2021.

5. Тип відстеження

Періодичне  відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено статистичним методом.

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержані на підставі даних щодо кількості надісланих пропозицій від платників податку та виданих довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи).

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Протягом 2020 року до ДПС скарг платників податків щодо порядку оподаткування доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі – нерезиденту іншим нерезидентом, не надходило.

Упродовж 11 місяців 2020 року територіальними органами ДПС видано 475 довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), у 2019 році кількість виданих довідок становила 768. Порівняно з показником (1991 довідка) попереднього періоду, у якому здійснювалися заходи періодичного відстеження (2017 рік), кількість виданих довідок зменшилася на 76 відс. у 2020 році та на 61 відс. у 2019 році.

Значне зменшення виданих довідок пов’язано із зовнішніми чинниками (запровадження обмежувальних карантинних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) тощо), які не належать до сфери справляння податків і зборів. 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття постанови спрямовано на забезпечення захисту інтересів фізичних осіб – нерезидентів під час дотримання вимог Податкового кодексу України та реалізацію їх прав, визначених положеннями міжнародних угод під час отримання доходів з джерелом їх походження в Україні.

 

Голова Державної

податкової служби України                                              Олексій ЛЮБЧЕНКО