Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1243 «Про затвердження Порядку отримання довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку»

опубліковано 22 січня 2021 о 18:04

1.  Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1243 «Про затвердження Порядку отримання довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку» (далі – постанова).

2. Виконавець заходів із відстеження

Державна податкова служба України.

3. Цілі прийняття акта

Необхідність прийняття постанови обумовлена вимогами пункту 179.3 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України.

Постановою передбачено порядок та строки подання платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання (далі – ПМП), податковому органу декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) для отримання довідки податкового органу про сплату податку з доходів фізичних осіб або про відсутність податкових зобов’язань з цього податку, а також порядок видачі такої довідки податковими органами.

4. Строк виконання заходів із відстеження

З 15.12.2020 по 15.01.2021.

5. Тип відстеження

Періодичне  відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено статистичним методом на підставі моніторингу відповідних даних ДПС.

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержані на підставі даних ДПС щодо:

застосування єдиного уніфікованого порядку одержання  довідок громадянами, що виїжджають за кордон на ПМП. Крім того, реалізація постанови повною мірою збалансовує права та обов’язки фізичних осіб – платників податків в Україні та податкових органів щодо виконання першими конституційного обов’язку з подання декларацій та сплати податків, а також забезпечення виконання податковими органами зобов’язань з контролю за повнотою та своєчасністю сплати податків фізичними особами, що виїжджають за кордон на ПМП;

зменшення кількості непорозумінь та конфліктів з платниками податків унаслідок чіткого визначення порядку надання довідки, яку треба одержати фізичним особам – платникам податку, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання;

отриманих довідок про сплату податку на доходи фізичних осіб платниками податку – резидентами, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, або про відсутність податкових зобов’язань з цього податку у таких фізичних осіб.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Протягом 2020 року до ДПС скарг, листів-звернень платників податків щодо наявних проблем в порядку отримання довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку не надходило.

Кількість отриманих довідок за період 11 місяців 2020 року становить – 3426, разом з тим за період 2019 року становить – 12054. Порівняно з показником (12050 довідок) попереднього періоду, у якому здійснювалися заходи періодичного відстеження (2017 рік), кількість виданих довідок не зменшилася у 2019 році (12054).

Водночас значне зменшення виданих довідок у 2020 році (3426 довідок) пов’язано з зовнішніми чинниками (запровадження обмежувальних карантинних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) тощо), які не належать до сфери справляння податків і зборів.  

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняттям постанови запроваджено єдиний уніфікований порядок одержання довідок громадянами, що виїжджають за кордон на ПМП, забезпечено права та обов’язки фізичних осіб – платників податків в Україні та податкових органів стосовно виконання першими конституційного обов’язку щодо подання декларацій та сплати податків, а також виконання податковими органами зобов’язань з контролю за повнотою та своєчасністю сплати податків фізичними особами, що виїжджають за кордон на ПМП.

Результати періодичного відстеження регуляторного акта свідчать, що постанова має високий ступінь досягнення визначених цілей.

На підставі викладеного та за результатами проведеного відстеження можна зробити висновок, що визначених цілей прийняття регуляторного акта досягнуто, а також про доцільність його дії надалі. 

 

Голова Державної

податкової служби України                                              Олексій ЛЮБЧЕНКО