Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 192 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244»

опубліковано 12 березня 2021 о 11:30

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 192 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244» (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна податкова служба України.

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття постанови було приведення постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 «Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України» у відповідність до вимог Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», згідно з яким пункт 95.5 статті 95 Податкового кодексу України    (далі – Кодекс) доповнено положеннями, що передбачають здійснення стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів з рахунків такого платника у банках за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду, у разі якщо: податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов’язання та/або пені, визначених платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу в установлені цим Кодексом строки; – за умови якщо такий податковий борг перевищує 5 мільйонів гривень; – не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати; – відсутні зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Березень 2021 року.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу якісних та кількісних показників.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності постанови здійснювалося на основі статистичних даних.

Результативність регуляторного акта відстежувалася за зведеною інформацією про суми зборів і надходжень платежів та податків ДПС станом на 01.01.2020 та 01.01.2021.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір надходжень до бюджету

 

За даними Державної казначейської служби України органами Державної податкової служби України забезпечено фактичних надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до Зведеного бюджету України станом на 01.01.2020 – 732 905,2 млн грн, станом на 01.01.2021 – 848 021,6 млн гривень

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання – юридичних осіб, що мають податковий борг.

Згідно зі звітом «Про стан обліку платників» (форма № 1 – ОПЗ) кількість основних платників – юридичних осіб, які здійснюють діяльність, становить станом на 01.01.2020 – 1 274 185, станом на 01.01.2021 – 1 314 005

Час та кошти, витрачені суб’єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

Реалізація постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання.

Витрати часу на пошук регуляторного акта та ознайомлення з його текстом становитимуть близько 10 хвилин з огляду на те, що для ознайомлення з текстом стандартного аркуша формату А-4 необхідно 2 хвилини, а текст акта має 5 сторінок

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб

 

Високий. Постанову опубліковано:
в Офіційному віснику України, 2017, № 29 (11.04.2017), стор. 852; на офіційному вебпорталі Верховної Ради України (www.rada.gov.ua); на офіційному вебпорталі ДПС (www.tax.gov.ua); на сторінці  Інформаційно-аналітичного центру «ЛІГА» (www.ligazakon.ua)


9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Затвердження постанови надало можливість державі в особі податкових органів здійснювати заходи, спрямовані на погашення податкового боргу платників податків, шляхом стягнення готівкових коштів без звернення до суду за умови дотримання встановлених Кодексом вимог та затверджено форму рішення про стягнення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків.

Також постановою надано право на прийняття рішень про стягнення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків не тільки керівниками податкових органів або їх заступниками, а й уповноваженими особами.

Таким чином, оцінювання результативності постанови свідчить про досягнення високого рівня визначених цілей та про необхідність і доцільність існування такої постанови надалі.


 

Голова Державної податкової

служби України                                                                   Олексій ЛЮБЧЕНКО