Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2013 року № 85 «Про внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції»

опубліковано 29 березня 2021 о 13:19

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2013 року № 85 «Про внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції» (далі – зміни до Порядку).

2. Виконавець заходів з відстеження

Державна податкова служба України.

3. Цілі прийняття акта

Законом України від 05 липня 2012 року  № 5074-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв» (далі – Закон № 5074) внесено зміни до п. 225.1 ст. 225, абзацу «а» п.п. 229.1.1 та п.п. 229.1.3, а також абзацу «а» п.п. 229.1.5 п. 229.1  ст. 229 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), якими встановлено нульову ставку акцизного податку на спирт етиловий, який використовується для виробництва вермутів, та доповнено перелік підприємств, які можуть надавати податковий вексель, авальований банком, підприємствами – виробниками вермутів.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1257 (далі – Порядок № 1257).

З метою приведення Порядку № 1257 у відповідність до норм Закону № 5074 Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову  від  06 лютого 2013 року № 85 «Про внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованим банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції».

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 15.03.2021 до 19.03.2021.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6.  Метод одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснено шляхом аналізу зведених даних щодо кількості суб’єктів господарювання, які відвантажують спирт етиловий на підставі пред’явленого представнику контролюючого органу на акцизному складі податкового векселя, авальованого банком (податкових розписок), та суми акцизного податку, яка платниками акцизного податку не сплачена до бюджету згідно з умовами,  визначеними п. 229.1 ст. 229 Кодексу, задекларованої ними у додатку 4 «Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою» до декларації акцизного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, зі змінами і доповненнями.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількість суб’єктів господарювання, які відвантажували спирт етиловий на підставі пред’явленого представнику контролюючого органу на акцизному складі податкового векселя, авальованого банком (податкових розписок), у 2018 році становила 4 підприємства, у 2019 році – 3 підприємства, у 2020 році – 3 підприємства.

При цьому суми акцизного податку, не сплачені з операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою акцизного податку відповідно до  п. 229.1 ст. 229 Кодексу, які задекларовані платниками податку, становили:

у 2018 році –  304 361 тис. грн;

у 2019 році – 165 222 тис. грн;

у 2020 році –  236 527 тис. гривень.

Оскільки при використанні спирту етилового для виготовлення виноматеріалів, сусла і вермутів передбачена нульова ставка акцизного податку, збільшення надходжень до бюджету відповідно до норм чинного законодавства може бути лише в разі нецільового використання спирту етилового, отриманого на підставі векселя, авальованого банком.

В цілому внесені зміни до Порядку сприяють підвищенню відповідальності суб’єктів господарювання за цільове використання спирту етилового, отриманого для виробництва вермутів, та створюють належні умови для зростання обсягів їх легального виробництва та ефективної системи контролю за сплатою акцизного податку виробниками, які отримують з акцизного складу спирт етиловий, призначений для переробки на іншу підакцизну продукцію.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Положення постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2013 року № 85 в цілому забезпечує виконання суб’єктами господарювання (виробниками вермутів) норм ст. 229 Кодексу щодо видачі та погашення податкових векселів (податкових розписок), авальованих банком, при отриманні спирту етилового за нульовою ставкою акцизного податку, а також дієвий контроль відповідними територіальними органами Державної податкової служби України за діяльністю таких виробників.

 

 

В. о. Голови Державної

податкової служби України                                                            Євген ОЛЕЙНІКОВ