Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства доходів і зборів України від 17.01.2014 № 32 «Про затвердження Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми»

опубліковано 30 березня 2021 о 16:30

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється 

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 17.01.2014 № 32 «Про затвердження Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 січня 2014 р. за № 201/24978 (далі – наказ № 32).

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Департамент податкового адміністрування Державної податкової служби України.

 

3. Цілі прийняття акта 

Наказ № 32 видано з метою виконання вимог підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Розділу IV Податкового кодексу України (далі –Кодекс); затвердження Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок, строку дії та уніфікованої форми довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (далі – Довідка).

 

4. Строк виконання заходів із відстеження 

З 15.02.2021 до 30.03.2021.

 

5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено шляхом аналізу якісних та кількісних показників.

 

7. Дані, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних 

Враховуючи мету прийняття регуляторного акта, для відстеження його результативності були визначені такі статистичні показники:

кількість фізичних осіб – платників податку, які отримували доходи від реалізації сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ними на наданих їм земельних ділянках, без оподаткування податком на доходи фізичних осіб;

суми нарахованого доходу від реалізації сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) фізичними особами – платниками податку на наданих їм земельних ділянках, без оподаткування податком на доходи фізичних осіб;

кількість скарг від суб’єктів господарювання та фізичних осіб на контролюючі органи, пов’язані з виконанням положень наказу.

Відстеження результативності акта здійснювалось за допомогою аналізу інформації, наданої податковими агентами до територіальних органів ДПС у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ).

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

Показник

За оперативними даними

Кількість фізичних осіб – платників податку, які отримували доходи від реалізації сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ними на наданих їм земельних ділянках без оподаткування податком на доходи фізичних осіб 

За даними податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за 2019 рік доходи отримали – 13,4 тис осіб, за       2020 рік – 7,6 тис осіб.

Суми доходів від реалізації сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) фізичними особами – платниками податку на наданих їм земельних ділянках

За даними податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) у 2019 році отримано доходу у сумі 453,8 млн грн, у 2020 році – 328,7 млн гривень.

Кількість скарг від суб’єктів господарювання та фізичних осіб на контролюючі органи, пов’язані з виконанням положень наказу

Не надходили

Рівень поінформованості платників податку: 

Високий. Регуляторний акт розміщено на офіційному вебпорталі Верховної Ради України (www.rada.gov.ua); на офіційному вебпорталі ДПС (www.tax.gov.ua); на сторінці  Інформаційно-аналітичного центру «ЛІГА» (www.ligazakon.ua)

  

Згідно з інформаційними базами даних ДПС у 2020 році показник суми доходів від реалізації сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) фізичними особами – платниками податку на наданих їм земельних ділянках, без оподаткування податком на доходи фізичних осіб, зменшився  на 125 млн грн порівняно з аналогічним показником за 2019 рік. Водночас кількість платників податків – фізичних осіб також зменшилась майже на 5,8 тис осіб порівняно з показником 2019 року. Таке зменшення пов’язане в основному з падінням економіки України у 2020 році, поширенням у світі COVID-19, та не пов’язано з реалізацією положень акту, про що свідчить відсутність скарг, зауважень та пропозицій щодо змісту регуляторного акта від суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

За період відстеження регуляторного акта зауважень та пропозицій щодо змісту регуляторного акта від суб’єктів господарювання та фізичних осіб не надходило.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 

За результатами періодичного відстеження результативності наказу № 32 можна зробити висновок, що шляхом впровадження цього нормативного-правового акта визначені цілі досягнуто, забезпечено дотримання вимог підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Кодексу та реалізовано право громадян на отримання доходів від відчуження сільськогосподарської продукції без утримання податку на доходи фізичних осіб. 

 

 
В. о. Голови Державної
податкової служби України                                                  Євген ОЛЕЙНІКОВ