Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1238 «Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку»

опубліковано 14 квітня 2021 о 14:17

1.  Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1238 «Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку» (далі – постанова № 1238).

2.  Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Державна податкова служба України.

3.  Цілі прийняття акта

Постановою № 1238 затверджено перелік обставин, які можуть свідчити, що розрахунок сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість зроблено з порушенням норм податкового законодавства та є достатніми для проведення контролюючим органом документальної позапланової виїзної перевірки достовірності нарахування такого відшкодування.

Постанову № 1238 видано для реалізації права Державної податкової служби України, визначеного пунктом 200.11 статті 200 розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у редакції, яка діяла до 2016 року, у частині проведення протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки, документальної позапланової виїзної перевірки достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

4.  Строк виконання заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося у березні 2021 року.

5.  Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6.  Методи одержання результатів, дані та припущення, на основі яких проводилося періодичне відстеження результативності регуляторного акта, та способи одержання даних

Результати періодичного відстеження результативності постанови № 1238 отримані шляхом аналізу інформації підрозділів ДПС, до функціональних повноважень яких належить проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання щодо достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

7.  Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

Основним показником результативності постанови № 1238 є інформація підрозділів ДПС, до функціональних повноважень яких належить проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання щодо достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість, отримана у березні 2021 року.

8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показником результативності постанови № 1238 вважається здатність регуляторного акта забезпечити прозорість механізму реалізації права Державної податкової служби України, визначеного пунктом 200.11 статті 200 розділу V Кодексу в редакції, яка діяла до 2016 року, щодо визначення підстав для документальної позапланової виїзної перевірки достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Так, відповідно до пункту 37 підрозділу 2 розділу XIX «Прикінцеві положення» Кодексу контролюючі органи не здійснюють документальні позапланові виїзні перевірки щодо достовірності сум бюджетного відшкодування ПДВ, заявлених платниками у звітних періодах, що настають після 01 липня 2015 року, крім випадків, визначених пунктом 200.11 статті 200 розділу V Кодексу.

При цьому в період з 01 липня 2015 року до 01 січня 2017 року було призупинено дію підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78, абзацу четвертого пункту 82.4 статті 82, пункту 200.11 статті 200 розділу V Кодексу, а також дію пункту 200.14 статті 200 розділу V Кодексу в частині проведення документальних позапланових виїзних перевірок.

Крім того, відповідно до Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон № 909) змінено редакцію пункту 200.11 статті 200 Кодексу та виключено визначення підстав для документальної позапланової виїзної перевірки достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Також відповідно до Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року № 26 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість», наказу Міністерства фінансів України від 03.03.2017 № 326 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України з Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України в процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2017 за № 376/30244, запроваджено єдиний Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

9.  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Перелік підстав для проведення документальних позапланових перевірок визначено статтею 78 розділу V Кодексу.

Відповідно до підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 розділу V Кодексу документальна перевірка може проводитися за умови подання платником декларації, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V Кодексу.

Пунктом 200.11 статті 200 розділу V Кодексу визначено, що контролюючий орган має право протягом 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку – за днем її фактичного подання, провести документальну перевірку платника податку в разі, якщо розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок від’ємного значення, сформованого за операціями:

за періоди до 01 липня 2015 року, що не підтверджені документальними перевірками;

з придбання товарів/послуг за період до 01 січня 2017 року у платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування, визначений відповідно до статті 209 розділу V Кодексу.

Норми Кодексу, відповідно до яких перелік підстав, що надають право контролюючим органам на проведення позапланової виїзної документальної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування, встановлений Кабінетом Міністрів України постановою № 1238, було виключено відповідно до Закону № 909.

Таким чином, на підставі періодичного відстеження постанови № 1238 можна зробити висновок, що постанова № 1238 потребує визнання такою, що втратила чинність. Повноцінне відстеження результативності акта надалі є недоцільним.

 

Голова Державної

податкової служби України                                              Олексій ЛЮБЧЕНКО