Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1386 «Про затвердження Порядку подання інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів» Розділ: 2022 рік