Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Загальні відомості

В Україні норми трансфертного ціноутворення запроваджено з 1 вересня 2013 року. Останні зміни до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення внесені Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IХ та набрали чинності з 23 травня 2020 року.

Податковий контроль за ТЦ ґрунтується на принципі «витягнутої руки» (Arm’s length principle) – міжнародному стандарті, погодженому державами-членами Організації економічного співробітництва та розвитку та країнами, які не є членами цієї організації (понад 70 країн світу), у якості рекомендованого до використання щодо встановлення трансфертних цін для податкових потреб та який передбачає збільшення податкових зобов’язань пов’язаних осіб до рівня податкових зобов’язань непов’язаних осіб за умови відповідності комерційних та/або фінансових умов здійснених ними операцій.

Головним рекомендаційно-методичним міжнародним документом в галузі податкового регулювання трансфертного ціноутворення є Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб, основні норми яких імплементовано в статтю 39 Податкового кодексу України. 

Історична довідка законодавчих змін:

З 1 вересня 2013 року до 1 січня 2015 року діяли норми, встановлені Законом України від 4 липня 2013 року №408-VІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення».

30 травня 2014 року внесено зміни (Закон України від 13 травня 2014 року №1260-VII«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення»), згідно яких, зокрема, продовжено термін подання звіту про проведені контрольовані операції за 2013 рік до 01.10.2014 та змінено норми щодо застосування штрафних санкцій за порушення норм щодо ТЦ.

З 01 січня 2015 року Законом України від 28 грудня 2014 року №72-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням» статтю 39 Податкового кодексувикладено у новій редакції. В національне законодавство введено поняття «принцип витягнутої руки», який є ширшим за поняття «звичайна ціна» та дозволяє (або вимагає) враховувати не лише ціну операції, але й інші фінансові та комерційні умови, які впливають на обсяг оподатковуваного прибутку платника. 

Виконання норм статті 39 Податкового кодексу щодо трансфертного ціноутворення має відбуватися з урахуванням норм Закону України від 12 серпня 2014 року №1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», згідно якого юридичні особи (відокремлені підрозділи) та фізичні особи, які мають податкову адресу (місцезнаходження/місце проживання) на території ВЕЗ «Крим», для цілей оподаткування прирівнюються до нерезидентів.

З 01.01.2017 року Законом України від 21.12.2016 № 1797-VIII « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» змінено критерії віднесення господарських операцій до контрольованих та внесені ряд важливих методологічних доповнень щодо встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки».

З 23.05.2020 року Законом України від 16.01.2020 № 466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесені ряд змін та доповнень до Податкового кодексу в частині трансфертного ціноутворення з ціллю забезпечення реалізації положень Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування.

Останні законодавчі зміни:

Зміни, внесені Законом № 466-IХ є суттєвим кроком до формування цілісної системи контролю за дотриманням принципу «витягнутої руки», яка має враховувати всі складові податкового планування міжнародної групи компаній та забезпечувати об’єктивну оцінку повноти формування об’єкту оподаткування української компанії.

Основними з зазначених змін є:

- введення нових термінів та внесення змін/доповнень до окремих термінів для цілей трансфертного ціноутворення, а саме:«котирувальні ціни», «материнська компанія міжнародної групи компаній», «міжнародна група компаній», «уповноважений учасник», «розумна економічна причина (ділова мета)» та інші (п. 14.1 ст. 14 Кодексу);

- з 01.01.2021 впроваджено оподаткування прирівняних до дивідендів платежів (п.п. «а», «в», «г» п.п. 39.2.1.1 п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу);

- введення додаткових положень щодо встановлення відповідності умов контрольованих операцій з сировинними товарами принципу «витягнутої руки»(підпункти 39.3.3.4 – 39.3.3.8 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 Кодексу);

- запровадження положень про документацію з трансфертного ціноутворення за трирівневою структурою;

- розширення вимог та деталізації окремих позицій локального файлу документації з трансфертного ціноутворення;

- розширення положень про накладання штрафних санкцій з питань трансфертного ціноутворення (пункти 120.3 – 120.6 ст. 120 Кодексу);

- додаткова деталізація та посилення вимог до аналізу ризиків, які беруть на себе сторони контрольованих операцій під час зіставного аналізу (п.п. 39.2.2.5 п.п. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу);

- розширення вимог до додаткових документів та інформації, які надаються платниками податків під час проведення перевірок (п.п. 39.5.2.3 п. 39.5 ст. 39 Кодексу);

- введення додаткової вимоги стосовно надання посадовими (службовими) особами контролюючого органу відповідного запиту на отримання копій документів та строків надання такого запиту (п. 85.4 ст. 85 Кодексу);

- збільшення категорій суб’єктів, яким контролюючий орган, який проводить перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», має право надсилати запити про надання документів (інформації) щодо контрольованих операцій (п.п. 39.5.2.13 п. 39.5 ст. 39 Кодексу);

- розширення обов’язків платників податків надавати письмові пояснення з питань, що стосуються предмета перевірки, а також прав контролюючих органів на отримання письмових пояснень платників податків під час проведення перевірки та розгляду результатів перевірки (п. 16.1 ст. 16 Кодексу);

- збільшення умов, за яких може бути проведена перевірка з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» (п.п39.5.2.1  п. 39.5 ст. 39 Кодексу);

- змінено редакцію п.п. 78.1.2 п. 78.1 ст. 78 Кодексу щодо підстав здійснення документальної позапланової перевірки;

- надання контролюючим органам, що здійснюють перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», права відвідувати та проводити з дозволу платника податків огляд приміщень, об’єктів та споруд (п.п. 39.5.2.13 п. 39.5 ст. 39 Кодексу);

- деталізація положень стосовно механізму проведення учасником КО пропорційного коригування своїх податкових зобов’язань (п.п. 39.5.5 п. 39.5 ст. 39 Кодексу);

- запровадження механізму проведення процедури взаємного узгодження (ст. 108 Кодексу).

 

Підсумки результатів контролю за трансфертним ціноутворенням за 2013-2020 роки.