Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Загальні відомості

В Україні норми трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ) запроваджено з 1 вересня 2013 року. Останні зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодексу) щодо трансфертного ціноутворення внесені Законом України від 17 грудня 2020 № 1117-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування».

Податковий контроль за ТЦ ґрунтується на принципі «витягнутої руки» (Arm’s length principle) – міжнародному стандарті, погодженому державами-членами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та країнами, які не є членами цієї організації (понад 130 країн світу), у якості рекомендованого до використання щодо встановлення трансфертних цін для податкових потреб та який передбачає збільшення податкових зобов’язань пов’язаних осіб до рівня податкових зобов’язань непов’язаних осіб за умови відповідності комерційних та/або фінансових умов здійснених ними операцій.

Головним рекомендаційно-методичним міжнародним документом в галузі податкового регулювання ТЦ є Настанови ОЕСР щодо ТЦ для транснаціональних компаній та податкових служб (у редакції 2017 року), основні норми яких імплементовано в статтю 39 Кодексу.

Історична довідка законодавчих змін:

З 1 вересня 2013 року до 1 січня 2015 року діяли норми, встановлені Законом України від 4 липня 2013 року №408-VІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення».

30 травня 2014 року внесено зміни (Закон України від 13 травня 2014 року №1260-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення»), згідно яких, зокрема, продовжено термін подання звіту про проведені контрольовані операції (далі – КО) за 2013 рік до 01.10.2014 та змінено норми щодо застосування штрафних санкцій за порушення норм щодо ТЦ.

З 01 січня 2015 року Законом України від 28 грудня 2014 року №72-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням» статтю 39 Кодексу викладено у новій редакції. В національне законодавство введено поняття «принцип витягнутої руки», який є ширшим за поняття «звичайна ціна» та дозволяє (або вимагає) враховувати не лише ціну операції, але й інші фінансові та комерційні умови, які впливають на обсяг оподатковуваного прибутку платника.

Виконання норм статті 39 Кодексу щодо ТЦ має відбуватися з урахуванням норм Закону України від 12 серпня 2014 року №1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», згідно якого юридичні особи (відокремлені підрозділи) та фізичні особи, які мають податкову адресу (місцезнаходження/місце проживання) на території ВЕЗ «Крим», для цілей оподаткування прирівнюються до нерезидентів.

З 01.01.2017 року Законом України від 21.12.2016 № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» змінено критерії віднесення господарських операцій до контрольованих та внесені ряд важливих методологічних доповнень щодо встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки».

3 01.01.2018 Законом України від 07.12.2017 № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», зокрема:

визначено нові суб’єкти контролю за ТЦ (господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, якщо їх обсяг перевищує певну межу за рік);

оновлено критерії визнання осіб пов’язаними, а також критерії формування переліку держав (територій), операції із резидентами яких визнаються контрольованими;

встановлено, що обсяг КО визначається за цінами, які відповідають принципу «витягнутої руки»;

деталізовано положення щодо набрання чинності та застосування переліку організаційно-правових форм нерезидентів;

уточнено вимоги до змісту документації з ТЦ, збільшено терміни для її підготовки, передбачено надіслання ДФС/ДПС запиту платнику податків на її надання не раніше 1 жовтня року, що настає за роком, в якому було здійснено КО;

посилено вимоги щодо зберігання документів, що стосуються КО, протягом семи років (2555 днів) з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи;

внесено окремі положення щодо застосування самостійного коригування для цілей ТЦ;

деталізовано положення щодо процедури попереднього узгодження ціноутворення (APA) тощо.

З 01.01.2019 Законом України від 23.11.2018 № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», зокрема:

критерії визначення КО доповнено внутрішньогосподарськими розрахунками між нерезидентом та його постійним представництвом;

введено положення щодо застосування принципу превалювання економічної сутності над правовою формою;

уточнено складові аналізу зіставності (доповнено характеристиками активів, використаних у КО) та закріплено вимогу обирати сторону для дослідження тільки за наявності найбільш повної та документально підтвердженої інформації про фінансові показники КО;

посилено вимоги щодо обґрунтування платником податків рівня зіставності в документації з ТЦ (обґрунтування використання під час визначення діапазону рентабельності інформації за декілька податкових періодів (років) та розрахунок середньозваженого значення показника рентабельності);

уточнено окремі положення щодо проведення перевірок платників податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки» (щодо її переривання у разі розгляду судом позовів платника податків щодо призначення, проведення або предмету такої перевірки; можливості та умов проведення контролюючим органом зустрічної звірки платників податків, що були задіяні в ланцюзі постачання; надання контролюючому органу права надсилати запити компетентним органам іноземних держав; проведення зустрічі(ей) з платником податків (уповноваженими ним особами) для обговорення методології визначення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки») тощо.

Законом України від 16.01.2020 № 466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (опубліковано 22.05.2020) внесені ряд змін та доповнень до Кодексу в частині ТЦ з ціллю забезпечення реалізації положень Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (Конвенції BEPS MLI). Основними змінами внесеними вказаним законом, зокрема, є:

введення нових термінів та внесення змін/доповнень до окремих термінів для цілей ТЦ, а саме: «котирувальні ціни», «материнська компанія міжнародної групи компаній», «міжнародна група компаній», «розумна економічна причина (ділова мета)» та інші;

впровадження з 01.01.2021 оподаткування прирівняних до дивідендів платежів;

введення додаткових положень щодо встановлення відповідності умов КО з сировинними товарами принципу «витягнутої руки»;

запровадження положень про документацію з ТЦ за трирівневою структурою та розширення вимог та деталізації окремих позицій локального файлу (першого рівня) документації з ТЦ;

розширення положень про накладання штрафних санкцій з питань ТЦ;

подальша деталізація та посилення вимог до аналізу ризиків, які беруть на себе сторони КО під час зіставного аналізу;

розширення вимог до додаткових документів та інформації, які надаються платниками податків під час проведення перевірок;

збільшення категорій суб’єктів, яким контролюючий орган, який проводить перевірку, має право надсилати запити про надання документів (інформації) щодо КО;

збільшення умов, за яких може бути проведена перевірка з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки»;

деталізація положень стосовно механізму проведення учасником КО пропорційного коригування своїх податкових зобов’язань;

запровадження механізму проведення процедури взаємного узгодження (MAP) (нова ст. 108-1 Кодексу) тощо.

З 01.01.2022 набрав чинності Закон України від 14.12.2021 № 1946-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», яким до сфери контролю за трансфертним ціноутворенням включено діяльність резидентів Дія Сіті, які знаходяться на спеціальному режимі оподаткування податком на прибуток.

Останні законодавчі зміни:

31.12.2020 опубліковано Закон України від 17.12.2020 № 1117-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та  інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування», який в частині правил ТЦ вніс наступні зміни та доповнення:

«звузив» застосування концепції розумної економічної причини (ділової мети) до цілей ст.39 Кодексу, в т.ч. при доведенні обставин відсутності такої причини (мети) у випадках визначених п.140.5 ст.140 Кодексу, в яких застосовуються  положення ст.39 Кодексу (пп.14.1.231 п.14.1 ст.14 Кодексу);

посилив необхідність обгрунтування сторонами КО фактичної поведінки, фактичних умов в такій операції (пп.39.2.2.11 пп.39.2.2 п.39.2 ст.39 Кодексу);

розширив положення щодо зіставлення комерційних та фінансових умов операцій (пп.39.2.2.12 пп.39.2.2 п.39.2 ст.39 Кодексу) шляхом введення можливості на надання опису особливостей використання при здійсненні зіставного аналізу реально доступних для кожної із сторін операції альтернативних варіантів для операції;

розширив положення щодо відображення в документації з ТЦ (локальному файлі) вимогою про необхідність обгрунтування економічної доцільності (вигоди) і наявності ділової мети також по операціях: з продажу; з товарами (пп. «е» та «д» пп.39.4.6 п.39.4 ст.39 Кодексу);

розширив положення щодо необхідності опису обгрунтування економічної доцільності КО з урахуванням порівняння економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення КО, із альтернативними варіантами такої КО (п.п. «д» п.п.39.4.6 п.39.4 ст.39 Кодексу);

повернув до Кодексу положення щодо пріоритетності методів ТЦ при такому обранні, які діяли до набрання чинності положень Закону № 466 (другий – десятий абз. пп.39.3.2.1 пп.39.3.2 п.39.3 ст.39 Кодексу).

З 01.01.2022 набрав чинності Закон України від 14.12.2021 № 1946-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», яким до сфери контролю за трансфертним ціноутворенням включено діяльність резидентів Дія Сіті, які знаходяться на спеціальному режимі оподаткування податком на прибуток.

 

Підсумки результатів контролю за трансфертним ціноутворенням за 2013-2021 роки.