Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

ЗВІТ Громадської ради при Державній податковій службі України за 2020-2021 роки

опубліковано 21 січня 2022 о 15:21

Для забезпечення участі громадськості у реалізації державної політики у сфері діяльності ДПС, в процесі підготовки проєктів актів, для забезпечення прозорості, відкритості та підзвітності діяльності Служби при ДПС України створено тимчасовий консультативно-дорадчий орган – Громадську раду.

24 грудня 2019 року проведено Установчі збори та сформовано склад Громадської ради при Державній податковій службі України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

На підставі протоколу установчих зборів наказом ДПС від 23.01.2020 №24 затверджено склад Громадської ради у кількості 85 осіб.

На діяльність Громадської ради при ДПС у 2020 – 2021 роках суттєво вплинули обмеження, діючі у зв’язку з карантином в Україні з метою запобігання поширенню вірусу COVID-19, а також загальний стан захворюваності.

Тому застосовувалися нові формати роботи, проводились онлайн-засідання комітетів, відбувалось спілкування та обмін інформацією в соціальних мережах.

Щодо основної діяльності Громадської ради при ДПС у 2020 – 2021 роках

На першому засіданні Громадської ради при ДПС, яке відбулося 10.03.2020, головою Громадської ради при ДПС обрано Дмитра Олексієнка (Асоціація «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати»), його заступником обрано Тетяну Потопальську (Професійна спілка працівників атомної енергетики та промисловості України). Також було прийнято рішення щодо створення попередньо п’яти комітетів з питань оподаткування загальнодержавними прямими податками, загальнодержавними непрямими податками, місцевими податками, мікропідприємництва та експертно-апеляційний.

16 червня 2020 року відбулась зустріч Голови ДПС О. Любченка з головою Громадської ради при ДПС Д. Олексієнком та його заступником Т. Потопальською, під час якої обговорювалися питання співпраці, удосконалення адміністрування податків і, зокрема, імплементація законодавчих норм, передбачених Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

18 червня 2020 року відбулась зустріч представників Громадської ради при ДПС (Т. Потопальської, Т. Шевцової, Л. Опалько) з керівниками профільних департаментів ДПС для обговорення нагальних питань, пов’язаних з введенням в дію Закону України від 16 січня 2020 року № 466.

23.07.2020 відбулися засідання комітетів, під час яких розглядалися питання організації роботи цих комітетів, обиралися голови та секретарі цих комітетів, а також визначалися з питаннями для розгляду під час чергового засідання Громадської ради при ДПС.Одним з прийнятих рішень на цих засіданнях було винесення пропозиції для розгляду на засіданні Громадської ради щодо скорочення кількості комітетів шляхом їх об’єднання.

Враховуючи обмеження, діючі у зв’язку з карантином в Україні з метою запобігання поширенню вірусу COVID-19, відсутність нагальних питань, які необхідно було б розглянути саме на засіданні, більше засідань Громадської ради при ДПС не проводились, натомість проводились онлайн-засідання комітетів Громадської ради та велась робота з інформування членів Громадської ради щодо проєктів нормативно-правових актів, оприлюднених на офіційному вебпорталі ДПС для надання пропозицій ДПС України членами Громадської ради.

26 лютого 2021 року відбулось спільне засідання комітетів Громадської ради при ДПС в режимі відеоконференції на онлайн платформі ZOOM. Серед розглянутих питань:

1. З 01.01.2021 запрацював принцип винної відповідальності платника податку по податковим правопорушенням. Особливості правозастосування винної відповідальності контролюючим органом.

2. Розумна економічна причина (ділова мета) при здійсненні операцій з нерезидентами з 23.05.2020 по 31.12.2020.

3. Проблемні питання контрольно-перевірочної роботи (перевірки щодо ліцензій на право зберігання пального, від’ємних значень відшкодування ПДВ, окремих висновків за результатами камеральних перевірок). Відновлення перевірок в 2021 році відповідно до постанови КМУ.

4. Своєчасність сплати податків (зарахування платежів) у відповідні бюджети у зв’язку з реформою ДПС та адміністративною реформою. 

21 квітня 2021 за ініціативи Громадської ради при ДПС спільно з Українським союзом промисловців і підприємців проведено відеоконференцію за темою: «Податкові правопорушення. Новації 2021», під час якої обговорювали новели податкового законодавства в частині запровадження нової концепції притягнення до відповідальності платника податків за окремі податкові правопорушення. 

24 червня 2021 року відбулось спільне засідання комітетів Громадської ради при ДПС та Податкового комітету Громадської ради при Мінфіні в режимі відеоконференції на онлайн платформі ZOOM. Розглядались такі питання:

1. Обговорення узагальнюючих податкових консультацій, затверджених наказами МФУ від 14.05.2021 № 265 та № 266 – роз’яснення з питань КІК, ТЦУ, представництв нерезидентів, ділова мета.

2. Обговорення проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень від 02.06.2021 № 5600.

3. Актуальні практичні питання: листи ДПС, наявна практика оскаржень.

4. Бюро економічної безпеки, обговорення питань щодо діяльності нового органу в частині розгляду податкових правопорушень.

5. Шахрайство з ПДВ як можливе майбутнє податкове правопорушення.

6. Практичне застосування п. 52-2 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ щодо припинення строків позовної давності.

7. Питання реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них у випадку зміни керівника платника податків якщо дата складання та дата реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування відносяться до різних періодів перебування осіб на керівній посаді у платника податку.

8. Пропозиції до проєкту змін Порядку формування Плану-графіку проведення документальних планових перевірок платників податків.

25 листопада 2021 року відбулось спільне засідання комітетів Громадської ради при ДПС в режимі відеоконференції на онлайн платформі ZOOM. Розглядались такі питання:

1. Інформація щодо основних напрямів роботи Державної податкової служби України за 2021 рік.

2. Інформація щодо діяльності Громадської ради при ДПС за 2021 рік.

3. Практичні питання комплексних податкових перевірок (коригування з бази оподаткування податком на прибуток – фінансовий результат бухгалтерського обліку, діяльність, не пов’язана з господарською, амортизація, концепція ділової мети, тощо).

4. Проблемні питання у сфері адміністрування ПДВ: питання реєстрації та зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, питання виконання рішень суду щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування.

5. Питання щодо неможливості великим платникам податку, які виключені з наступного року з Реєстру ВПП, в строк до 15 листопада поточного року подати заяви за формою № 1-ОПП до контролюючого органу за місцезнаходженням в електронному вигляді.

6. Інформація щодо аналізу та пропозицій до проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо адміністрування акцизного податку», який розроблений Міністерством фінансів України.

7. Інформування Громадської ради щодо заходів, проведених ДПС по обговоренню та наданню пропозицій до Плану заходів щодо реалізації завдань Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки, затвердженої Указом Президента України від 27 вересня 2021 року № 487.

8. Інформування щодо роботи представників  Громадської ради в Експертній раді з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України. 

03 грудня 2021 року відбулась робоча зустріч з питань адміністрування ПДВ за участю фахівців та представників Громадської ради при ДПС у режимі відеоконференції на онлайн-платформі ZOOM.

Протягом 2020-2021 років члени Громадської ради опрацьовували проєкти нормативно-правових актів, які розміщувалися для обговорення з громадськістю на офіційному вебпорталі ДПС,брали участь у їх доопрацюванні разом з фахівцями ДПС в робочому порядку.

Громадською радою при ДПС надано зауваження та пропозиції до проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» та пропозицію щодо формулювання рекомендації в Квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК. 

Громадська рада взяла участь в громадському обговоренні проєкту Антикорупційної програми Державної податкової служби України на 2020 – 2022 роки. 

Заступник голови Громадської ради при ДПС Т. Потопальська делегована до складу Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України та брала участь в засіданнях цього консультаційно-дорадчого органу в робочому режимі. 

Члени Громадської ради беруть активну участь у заходах, що організовуються та проводяться Міністерством фінансів України, Верховною Радою України, а також входять до складу громадських, експертнихрад та робочих груп, утворених зокрема при Міністерстві фінансів України. 

 

Голова Громадської ради при ДПС                                                    Дмитро ОЛЕКСІЄНКО