Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Протокол засідання членів Громадської ради при Державній податковій службі України, яким доручено підготовку першого засідання Громадської ради

опубліковано 18 лютого 2020 о 10:32

 

Дата та час проведення: 17 лютого 2020 року, о 10 год. 00 хв.

Місце проведення: м. Київ, Киянівський пров., 2, кімн. 309

Присутні: Демиденко Г.П., Потопальська Т.В., Олексієнко Д.В.

Порядок денний:

1. Визначення дати засідання Громадської ради.

2. Формування проєкту порядку денного засідання Громадської ради.

3. Визначення особи, яка буде відкривати засідання Громадської ради.

4. Визначення переліку документів для проведення засідання, які мають бути в наявності.

5.  Різне.

 

Кворум є.

 

З питань 1 Порядку денного 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., Потопальську Т.В., Демиденко Г.П., які висловили свої пропозиції та бачення щодо можливої дати проведення засідання Громадської ради.

Поставлено на голосування пропозицію провести засідання Громадської ради 10 березня 2020 року об 11:00.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 3;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ: 

Провести засідання Громадської ради 10 березня 2020 року об 11:00.

 

З питання 2 Порядку денного

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., Потопальську Т.В., Демиденко Г.П., які обговорилипроєкт порядку денного засідання Громадської ради. 

Поставлено на голосування пропозицію затвердити проєкт порядку денного засідання Громадської ради, а саме:

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

першого засідання

Громадської ради при ДПС України

 

м. Київ                                                                             10 березня 2020 року

 

1. Обрання лічильної комісії засідання.

2. Обрання головуючого на засіданні.

3. Обрання секретаря засідання.

4. Обрання голови Громадської ради.

5. Обрання заступника голови Громадської ради.

6. Обрання секретаря Громадської ради.

7. Обговорення пропозицій щодо кількості та назв комітетів Громадської ради, затвердження складу комітетів.

8. Різне.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 3;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити проєкт порядку денного засідання Громадської ради у наведеній редакції.

 

З питань 3 Порядку денного 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., Потопальську Т.В., Демиденко Г.П., які висловили свої пропозиції щодо можливої кандидатури члена Громадської ради, якому буде доручено розпочати засідання Громадської ради. 

Поставлено на голосування пропозицію щодо доручення розпочати засідання Громадської ради Олексієнку Д.В.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 3;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити розпочати засідання Громадської ради Олексієнку Д.В. 

 

З питання 4 Порядку денного 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., якийповідомив, що доцільним є підготовка таких документів: списків присутніх на засіданні членів Громадської ради для реєстрації; карток для голосування; порядку денного для учасників засідання, форм заяви для визначення щодо участі у роботі комітетів. 

Поставлено на голосування зазначену пропозицію.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 3;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Донцовій Л.І. підготувати зазначені документи та вжити інших організаційних заходів щодо проведення засідання.

 

 

 

Члени Громадської ради при ДПС України                  

Дмитро ОЛЕКСІЄНКО 

Тетяна ПОТОПАЛЬСЬКА 

Ганна ДЕМИДЕНКО