Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

ПРОТОКОЛ № 1 засідання Громадської ради при Державній податковій службі України

опубліковано 19 березня 2020 о 12:19

Дата та час проведення: 10 березня 2020 року, 11 год. 00 хв. 

Місце проведення: Конгрес-хол (м. Київ, Львівська площа, 8) 

Присутні (зареєструвались) від інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС): 70 членів Громадської ради (список додається)

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Обрання лічильної комісії засідання.

2. Обрання головуючого на засіданні.

3. Обрання секретаря засідання.

4. Обрання голови Громадської ради.

5. Обрання заступника голови Громадської ради.

6. Обрання секретаря Громадської ради.

7. Обговорення пропозицій щодо кількості та назв комітетів Громадської ради, затвердження складу комітетів.

8. Різне.

Кворум є.

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який привітав присутніх з обранням до складу Громадської ради при ДПС та зазначив, що наказ ДПС від 23.01.2020 № 24 «Про затвердження складу Громадської ради при Державній податковій службі України» розміщено на офіційному вебпорталі ДПС.

Зазначив, що учасниками установчих зборів було прийнято рішення доручити Олексієнку Д.В., Потопальській Т.В. та Демиденко Г.П. організувати перше засідання Громадської ради при ДПС.

Зазначеною групою було доручено Олексієнку Д.В. розпочати засідання.

Повідомив, що на початок засідання зареєструвались 54 членів Громадської ради (кворум є, реєстрація продовжується).

Повідомив, що членам Громадської ради попередньо було надіслано проєкт Порядку денного першого засідання Громадської ради при ДПС,запропонував присутнім надати пропозиції до нього.

 

 

Дем’яновського Ю.Г., який надав пропозицію Олексієнку Д.В. прозвітувати про його роботу на посаді голови Громадської ради при ДФС.

Хмільовського В.М., який запропонував дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (далі – Постанова № 996) та проводити засідання відповідно до запропонованого Порядку денного.

Потопальську Т.В., яка  уточнила, що оскільки при новоствореному органі – ДПС сформовано нову Громадську раду, запропонований звіт роботи Громадської ради при ДФС в рамках діяльності Громадської ради при ДПС не передбачено нормативними актами.

Олексієнко Д.В. зазначив, що коротко надасть інформацію у своєму подальшому виступі.

Поставив на голосуванняпроєкт Порядку денного засідання.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 53;

„проти” – 1;

„утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ:

 

Затвердити Порядок денний засідання.

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який запропонував такий регламент засідання: для виступу – 5 хв., для питань та коментарів – 1 хв.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 53;

„проти” – 1;

„утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ:

 

Затвердити регламент засідання: для виступу – 5 хв., для питань та коментарів – 1 хв.

 

З питання 1 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який запропонував надавати пропозиції щодо кількісного та персонального складу лічильної комісії.

­­­­­­­­­М’ясоєдова В.В., який запропонував лічильну комісію у складі: Дроговоз Ю.С., Зеленецька Н.С., Красовський О.О., М’ясоєдов В.В., Нараєвська І.Л., Губський В.М., Усенко А.І.

Каспрука В.Г., який запропонував включити його до лічильної комісії та Шпаковича В.В.

СніховськогоО.О., який попросив уточнити, хто з запропонованих кандидатур на цей момент зареєструвався на засіданні.

Олексієнка Д.В., який зазначив, що на момент створення лічильної комісії в залі відсутні ДроговозЮ.С. та Зеленецька Н.С., поставив на голосування пропозицію щодо затвердження лічильної комісії у складі 7 осіб: Красовський О.О., М’ясоєдов В.В., Нараєвська І.Л., Губський В.М., Усенко А.І., КаспрукВ.Г., Шпаковича В.В.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 60;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ:

 

Затвердити персональний склад лічильної комісії у запропонованому варіанті.

 

СЛУХАЛИ:

 

Красовського О.О., який зазначив, що на цей момент зареєструвались на засіданні 61 член Громадської ради.

Оголосив рішення лічильної комісії щодо обрання його головою лічильної комісії, а Мясоєдова В.В. секретарем лічильної комісії.

Зазначив, що окремий протокол лічильної комісії за результатами відкритого голосування не складається. Запропонував проводити відкрите рейтингове голосування за порядком надходження кандидатур.

 

З питання 2 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який запропонував присутнім надавати пропозиції щодо кандидатур головуючого на засіданні.

Потопальську Т.В., яка запропонувала здійснити голосування одночасно і за головуючого на засіданні, і за секретаря засідання, та запропонувала кандидатуру Олексієнка Д.В. на головуючого на засіданні, а Демиденко Г.П. на секретаря засідання.

Дем’яновського Ю.Г., який запропонував свою кандидатуру на головуючого на засіданні, а Седлецького І.Г. на секретаря засідання.

Олексієнк аД.В., який враховуючи затверджений Порядок денний засідання, поставив на голосування обрання головуючим на засіданні кандидатури Олексієнка Д.В. та Дем’яновського Ю.Г.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

за кандидатуру Олексієнка Д.В. – 44;

за кандидатуру Дем’яновськогоЮ.Г. – 10.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Обрати головуючим на засіданні Олексієнка Д.В.

 

З питання 3 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який, враховуючи озвучені вище пропозиції щодо кандидатури секретаря засідання, поставив на голосування обрання секретарем засідання кандидатури Демиденко Г.П. та Седлецького І.Г.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

за кандидатуру Демиденко Г.П. – 54;

за кандидатуру Седлецького І.Г. – 4.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Обрати секретарем засідання Демиденко Г.П.

 

З питання 4 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який запропонував членам Громадської ради надавати пропозиції на посаду голови Громадської ради при ДПС України.

Дем’яновського Ю.Г., який запропонував свою кандидатуру.

Опалько Л.В., яка запропонувала кандидатуру Олексієнка Д.В.

Ізовіт Т.Л., яказа дорученням Української асоціації підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» запропонувала свою кандидатуру.

Каспрука В.Г., який запропонував кандидатуру Демиденко Г.П.

Олексієнка Д.В., який надав слово для представлення запропонованим кандидатам.

Дем’яновського Ю.Г., який зазначив, що знімає свою кандидатуру, у зв’язку з самовисуванням Ізовіт Т.Л., яка є фахівцем та професіоналом, гідним цієї посади.

Олексієнка Д.В., який зазначив, що Громадську раду при ДПС сформовано з широкого кола представництва громадськості і вона працюватиме ефективно якщо всі об’єднаються і будуть дотримуватися демократичних принципів у діяльності.

Наголосив, що неупередженість у співпраці членів Громадської ради є необхідним базисом. Будь які дії матимуть місце лише з ініціативи громадськості з подальшим обговоренням її на комітетах та прийняттям за необхідності відповідних рішень на засіданнях безпосередньо Громадської ради. До обговорень будь якого питання мають залучатися всі зацікавлені сторони та експерти. При цьому, голова Громадської ради, навіть при незгоді з прийнятим Громадською радою рішенням, повинен його відстоювати. Резюмував, що бачить позитив у зв’язках та взаємодії з Громадською радою при Міністерстві фінансів України, оскільки сфери діяльності цих органів дотичні. 

Дем’яновського Ю.Г., який заявив про своє бажання почути звіт голови Громадської ради при ДФС.

Олексієнка Д.В., який констатував, що за часи його перебування головою ГР при ДФС кардинально змінилися взаємовідносини між громадськістю і ДФС, дійсно розпочаласяконструктивна співпраця. Участь у засіданнях Громадської ради брали і вище керівництво органу, і керівники та фахівці департаментів. Працювали з різних питань, в тому числі щодо роз’єднання податкової та митної служб, а також податкової міліції; удосконалення електронних сервісів, питання СЕА ПДВ, реєстрації податкових накладних. Громадська рада при ДФС стала дійсно консультативним органом, а не деструктивно налаштованим опонентом.

Ізовіт Т.Л., яка зазначила, що представляє Українську асоціацію підприємств легкої промисловості «Укрлегпром», в якій більшість мікро і малого бізнесу. Окреслила масштабність цієї організації, широту питань в сфері оподаткування. Зазначила, що має намір, враховуючи свій значний досвід роботи, забезпечити збалансоване врахування позицій представників громадськості та захист таких позицій на всіх рівнях.

Потопальську Т.В., яка попросила Ізовіт Т.Л уточнити, чи не буде надаватися перевага ініціатив представників галузі легкої промисловості у формуванні її позиції в якості голови Громадської ради.

Ізовіт Т.Л., яка відповіла, що досвід роботи в асоціації дає підстави гарантувати врахування всіх інтересів та позицій для їх подальшого конструктивного впровадження та відстоювання в державних органах влади.

Доротича С.І., який запитав щодо відношення Ізовіт Т.Л. до фіскалізації спрощеної системи оподаткування.

Ізовіт Т.Л., яка зазначила, що в сьогоднішніх умовах має бути збалансований плановий перехід на використання цих інструментів.

Демиденко Г.П., яка зняла свою кандидатуру з розгляду на голову Громадської ради. При цьому висловила своє бачення щодо потенційних складнощів очолення Громадської ради при ДПС Олексієнком Д.В., з огляду на те, що він очолює Громадську раду при Міністерстві фінансів України. Висловила свою підтримку Ізовіт Т.Л.

Олексієнка Д.В., якийзапропонував лічильній комісії порахувати скільки на момент голосування знаходиться в залі членів Громадської ради. Зазначив про умови проведення відкритого рейтингового голосування та сказав, що дві особи зареєстровані за довіреностями від членів Громадської ради, але оскільки рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні, особи за довіреністю не мають права голосувати.

Красовського О.О., якийзазначив, що у залі на цей момент знаходиться 65 осіб.

Олексієнка Д.В., який поставив на голосування запропоновані кандидатури на обрання головою Громадської ради при ДПС.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

за кандидатуру Олексієнка Д.В. – 44;

за кандидатуру Ізовіт Т.Л. – 28.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Обрати головою Громадської ради при ДПС України Олексієнка Д.В.

 

З питання 5 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який запропонував надавати пропозиції щодо заступникаголови Громадської ради.

Сніховського О.О., який запропонував кандидатуру Ізовіт Т.Л.

Карпова Л.М., який запропонував кандидатуру Потопальської Т.В.

Олексієнка Д.В., який надав слово Потопальській Т.В. для представлення, зазначивши, що ІзовітТ.Л. вже мала таку можливість.

Потопальську Т.В., яка зазначила, що працювала в громадських радах при Міністерстві фінансів України та ДФС. Її зусилля були сконцентровані навирішенні питань з удосконалення законодавства, враховуючи реальні потреби платників та наявні світові тенденції. Зокрема працювала над питаннями: СЕА ПДВ та зупинення реєстрації податкових накладних,зміни адміністрування акцизного податку з реалізації пального, удосконалення податкового законодавства з податку на додану вартість та акцизного податку.В подальшому має намір працювати над системним вирішенням актуальних  проблемних питань сфери діяльності ДПС.

Дем’яновського Ю.Г., який запитав Потопальську Т.В. щодо критеріїв організації співпраці з ДПС.

Потопальську Т.В., яка відповіла, що співпрацює з усіма представниками органів влади задля поліпшення стану платників податків, тому ніяких пересторог та упередженості у своїй діяльності не передбачає.

Доротича С.І., який запитав щодо відношення Потопальської Т.В. до запровадженої фіскалізаціїмікропідприємцівта фізичних підприємців.

Потопальську Т.В., яка відповіла, що потрібно відслідковувати практику застосування попередніх новацій, навела як негативний приклад фіскалізацію у 2018 – 2019 роках операцій із складними побутовими виробами.Попередній аналіз в т.ч. і економічної доцільності змін і їх соціального спрямування має мати місце.

Олексієнка Д.В., який поставив на голосування запропоновані кандидатури.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

за кандидатуру Ізовіт Т.Л. – 27;

за кандидатуру Потопальської Т.В. – 40.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Обрати заступником голови Громадської ради при ДПС Потопальську Т.В.

 

З питання 6 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

­­­­­­­­­­­­­­­­Олексієнка Д.В., який зазначив, що відповідно до пункту 21 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою № 996, за заявою громадської ради керівник органу виконавчої влади може покласти функції секретаря громадської ради на представника такого органу.

Надав пропозицію звернутися до Голови ДПС з заявою покласти функції секретаря Громадської ради на представника Служби.

Запропонував учасникам засідання надавати пропозиції щодо секретаряГромадської ради при ДПС.

Дем’яновськогоЮ.Г., який запропонував свою кандидатуру.

Бережний В.П., Доротич С.І., Портянко Р.А., Нараєвська І.Л., Шевцова Т.С., Шпакович В.В., Хмільовський В.М., Красовський О.О., Каспрук В.Г. висловили аргументи щодо доцільності обрання секретаря від громадськості чи від ДПС.

Олексієнка Д.В., який за результатами обговорення поставив на голосування озвучені пропозиції, а саме щодо звернення до Голови ДПС з  заявою покласти функції секретаря Громадської ради на представника Службита за кандидатуру Дем’яновського Ю.Г. на обрання секретарем Громадської ради при ДПС.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

за звернення до Голови ДПС з заявою покласти функції секретаря Громадської ради на представника Служби – 46;

за кандидатуру Дем’яновського Ю.Г. – 20.

 

 

ВИРІШИЛИ:

 

Голові Громадської ради при ДПС направити звернення до Голови ДПС з заявою покласти функції секретаря Громадської ради на представника Служби.

 

З питання 7 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який закликав надавати пропозиції щодо кількості і назв комітетів Громадської ради.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

­­­­Потопальська Т.В., яка запропонувала створити такі комітети:

комітет з питань оподаткування загальнодержавними прямими податками (податок на прибуток, ПДФО, екологічний податок, рентна плата);

комітет з питань оподаткування загальнодержавними непрямими податками (ПДВ, акцизний податок);

комітет з питань оподаткування місцевими податками (єдиний податок,податок на майно, туристичний збір, збір за місця паркування транспортних засобів).

Годовська Т.Б. запропонувала комітет з питань мікропідприємництва.

Трут Д.В. запропонував правовий комітет, який в тому числі буде працювати з питаннями адміністративного та судового оскарження, судова практика (процедурне, процесуальне право).

Шевцова Т.С. запропонувала експертно-апеляційний комітет, який займатиметься в тому числі питаннями реалізації рішень суду органами ДПС.

Жук В.М. запропонував комітет з питань спеціальних режимів оподаткування аграрного сектору і розвитку сільських територій.

Дроговоз Ю.С. запропонувала не дробити комітети, оскільки більшість питань взаємопов’язані, а для відпрацювання окремих питань створювати робочі групи, при цьому необхідно враховувати повноваження Громадської ради.

Данюк М.М. запропонувала створити робочу групу з моніторингу показників діяльності ДПС.

Хмільовський В.М. зазначив, що необхідно враховувати первинну інформацію, залучати експертів від інститутів громадянського суспільства в окремі комітети і вже за пропозиціями комітетів створювати робочі групи з усіх членів Громадської ради для системної комплексної роботи громадськості за напрямами діяльності ДПС, наголосив на перманентності цього процесу.

Лаба М.С. запропонував створювати комітети за напрямами, наближеними до структури ДПС, наприклад електронних сервісів.

Павлова І.М. запропонувала створити комітети методології оподаткування та апеляційний.

Первак Н.М. запропонував не ділитися по податкам, а організувати роботу, враховуючи функції органу, за напрямами роботи ДПС та враховувати повноваження Громадської ради.

Воронков С.О. звернув увагу те, що метою має бути не масштабність створення комітетів, а їх доцільність та ефективність.

Карпов Л.М. запропонував не створювати комітети, оскільки питання взаємопов’язані.

Сніховський О.О. підтримав озвучену ПотопальськоюТ.В. пропозицію щодо створення трьох комітетів, а також створення комітету з питань мікропідприємництва.

Олексієнко Д.В. підсумував озвучені пропозиції, а саме запропоновано попередньо створити 5 комітетів:

комітет з питань оподаткування загальнодержавними прямими податками (податок на прибуток, ПДФО, екологічний податок, рентна плата);

комітет з питань оподаткування загальнодержавними непрямими податками (ПДВ, акцизний податок);

комітет з питань оподаткування місцевими податками (єдиний податок,податок на майно, туристичний збір, збір за місця паркування транспортних засобів).

комітет з питань мікропідприємництва,

експертно-апеляційний комітет.

Зазначив, що позиція щодо комітетів ще може уточнюватися.В електронному вигляді буде здійснено відповідне опитування членів Громадської ради, за результатами якого будуть сформовані списки цих робочих органів Громадської ради та головою Громадської ради буде здійснено заходи з організації їх засідань.

Олексієнко Д.В. поставив на голосування питання попереднього створення п’яти комітетів (з питань оподаткування загальнодержавними прямими податками, з питань оподаткування загальнодержавними непрямими податками, з питань оподаткування місцевими податками, з питань мікропідприємництва, експертно-апеляційний).

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 59;

„проти” – 3;

„утрималися” – 6.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Створити попередньо п’ятькомітетів в складі Громадської ради при ДПС, а саме:

комітет з питань оподаткування загальнодержавними прямими податками (податок на прибуток, ПДФО, екологічний податок, рентна плата);

комітет з питань оподаткування загальнодержавними непрямими податками (ПДВ, акцизний податок);

комітет з питань оподаткування місцевими податками (єдиний податок,податок на майно, туристичний збір, збір за місця паркування транспортних засобів).

комітет з питань мікропідприємництва,

експертно-апеляційний комітет.

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який поставив на голосування питання попереднього створення трьох робочих груп, а саме: з питань спеціальних режимів оподаткування аграрного сектору і сільськогосподарських територій (координатор Жук В.М.), електронних сервісів ДПС (координатор Лаба М.С.), моніторингу показників діяльності ДПС (координатор Данюк М.М.).

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 64;

„проти” – 0;

„утрималися” – 4.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Створити попередньо три робочі групи в складі Громадської ради при ДПС, а саме: з питань спеціальних режимів оподаткування аграрного сектору і сільськогосподарських територій(координатор Жук В.М.), електронних сервісів ДПС(координатор Лаба М.С.), моніторингу показників діяльності ДПС(координатор Данюк М.М.).

 

З питання 8 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Красовського О.О., який запропонував доручити голові Громадської ради до наступного засідання підготувати проєкт Плану роботи Громадської ради на 2020 рік.

Доротича С.І., який запропонував створити групу чи сторінку Громадської ради при ДПС уFacebook, де оприлюднювати прийняті Громадською радою рішення (офіційні звернення).

Олексієнка Д.В., який зазначив, що Положення про Громадську раду розробляється органом виконавчої влади, при якому її утворено, разом з громадською радою і затверджуються органом виконавчої влади.

ДПС розроблено проєкт Положення про Громадську раду при ДПС, який буде направлено членам Громадської ради на електронні адреси для опрацювання та підготовки обґрунтованих пропозицій.

Олексієнка Д.В., який зазначив, що Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу громадської ради. Тобто до 23 квітня 2020 року потрібно підготувати та затвердити План роботи Громадської ради при ДПС.

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який підбив підсумки та закрив засідання.

 

 

Головуючий на засіданні

Громадської ради при ДПС                                        Дмитро ОЛЕКСІЄНКО

 

Секретарзасідання

Громадської ради при ДПС                                        Ганна ДЕМИДЕНКО