Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Коментар до постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового»

опубліковано 29 травня 2019 о 10:38

24 квітня 2019 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову      № 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового» (далі – Постанова № 408) яка була розроблена на виконання норм Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі – Закон № 2628). Зазначена постанова опублікована у газеті «Урядовий кур’єр» 25.05.2019 № 97.

Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затверджений Постановою № 408 (далі – Порядок), прийнятий на заміну порядку, затвердженому  постановою Кабінету Міністрів України від    24 лютого 2016 року № 113, та надаватиме можливість суб’єктам господарювання реалізувати норми Кодексу, що діятимуть з 01 липня 2019 року.

Зазначений Порядок розроблений з урахуванням змін, внесених Законом № 2628 до п.п. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212, пп. 230.1.1, 230.1.2 п. 230.1 ст. 230 та   ст. 232 Кодексу.

Прийнятим Порядком запроваджується з 1 липня 2019 року нова система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРП та СЕ), робота якої спрямована на вдосконалення контролю за обігом пального та спирту етилового. Рух товарів в новій системі відображатиметься в розрізі платників податків, товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД, а також місць зберігання (акцизних складів, акцизних складів пересувних).

Так, новий Порядок, зокрема, передбачає:

обов’язкову реєстрацію контролюючими органами осіб, які здійснюють реалізацію спирту етилового на підставі подання відповідної заяви;

ведення реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового;

реєстрацію платників податків - розпорядників акцизних складів / акцизних складів пересувних, а також реєстрацію акцизних складів / акцизних складів пересувних у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

ведення у системі окремого обліку обсягів пального або спирту етилового, що оподатковуються акцизним податком, оподатковуються на умовах, встановлених статтею 229 Кодексу, не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування;

забезпечення автоматичного обліку обсягів пального або спирту етилового  у розрізі платників податку – розпорядників акцизних складів / акцизних складів пересувних, і у розрізі акцизних складів / акцизних складів пересувних,

а також, зміну формули обсягу реалізованого пального або спирту етилового, наведеної у п.232.3 ст.232 Кодексу.

 

Відповідно до Порядку датою реєстрації платника акцизного податку/акцизного складу є дата включення його до реєстру платників, але не раніше ніж 1 липня 2019 року.

Новий Порядок реєстрації платників акцизного податку – розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних, акцизних складів/акцизних складів пересувних у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового доповнено умовами за яких здійснюється анулювання реєстрації платника податку та акцизного складу:

анулювання реєстрації платника акцизного податку проводиться за умови, що в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового дорівнюють нулю значення показників обсягів залишків пального/спирту етилового, що обліковуються за таким платником, всіма його акцизними складами/акцизними складами пересувними та кодами товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД;

анулювання реєстрації акцизного складу здійснюється в разі виведення акцизного складу з експлуатації та подання заяви з відміткою про анулювання реєстрації акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового. У разі подання зазначеної заяви платником акцизного податку надсилається повідомлення про закриття та припинення експлуатації такого об’єкта оподаткування відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу;

анулювання реєстрації акцизного складу проводиться за умови, що в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового дорівнюють нулю значення показників обсягів залишків пального/спирту етилового, що обліковуються за таким акцизним складом за всіма кодами товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД.

Звертаємо увагу, що у разі анулювання реєстрації платника акцизного податку анулюється реєстрація всіх його акцизних складів.

Також Порядком врегульовано умови повторної реєстрації особи як платника акцизного податку у разі подання заяви про реєстрацію після анулювання реєстрації особи як платника акцизного податку. У такому випадку датою реєстрації є дата попередньої реєстрації, електронний рахунок не закривається, здійснюється повторна реєстрація всіх акцизних складів, які були зареєстровані такою особою на момент анулювання реєстрації, із збереженням їх уніфікованих номерів та відомостей про них. Після такої повторної реєстрації в разі потреби внесення змін до відомостей про акцизні склади здійснюється з урахуванням вимог Порядку на підставі заяви.

Нагадуємо, що відповідно до вимог Закону № 2628 суб’єкти господарювання, які відповідатимуть визначенню платників податку з 1 липня 2019 року, зобов’язані до 1 липня 2019 року зареєструватися платниками податку та зареєструвати в СЕАРП усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.

При цьому п.45 Порядку встановлено, що для врахування в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового залишків пального у суб’єктів господарювання, які до 1 липня 2019 р. не підпадали під визначення платників акцизного податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу, а з 1 липня 2019 р. підпадають під визначення платників акцизного податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу, облік якого в системі електронного адміністрування реалізації пального не здійснювався, такі платники з 16 до 20 липня 2019 р. (включно) без сплати акцизного податку подають заявку на поповнення обсягів залишку пального станом на 1 липня 2019 р. за кожним кодом пального згідно з УКТЗЕД та кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним для подальшого використання виключно для власного споживання або промислової переробки.

Щодо обліку з 01.07.2019 у СЕАРП та СЕ обсягів пального, що не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, чого існуюча СЕАРП не враховувала. Це стосується на сам перед обліку залишків скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах для потреб населення.

Так, згідно п.44 Порядку для врахування в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового залишків скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах для потреб населення відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 570 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 87, ст. 2483), облік якого у системі електронного адміністрування реалізації пального не здійснювався, платник акцизного податку з 16 до 20 липня 2019 р. (включно) без сплати акцизного податку подає заявку на поповнення обсягів залишку пального станом на 1 липня 2019 року.

Отже, реєстрація платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового та реєстрація акцизних складів у період до 01.07.2019 та після запровадження СЕАРП та СЕ (з 01.07.2019) має здійснюватися за новим Порядком, а облік платників та акцизних складів має вестись у реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового.

Таким чином, положення Постанови №408 та нового Порядку, який затверджено цією постановою, забезпечить виконання норм Кодексу, що діятимуть з 01.07.2019 щодо реєстрації суб’єктів господарювання платниками податку та реєстрації в новій системі електронного адміністрування акцизних складів, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.  

В цілому запровадження положень Порядку надає можливість здійснювати комплексний контроль за обігом і реалізацією пального та спирту етилового, та унеможливить ухилення від сплати податків.