Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Коментар до Закону України від 07.07.2011 №3609 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» (далі-Закон №3609)

опубліковано 23 лютого 2012 о 14:34

Коментар до Закону України від 07.07.2011 №3609 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» (далі-Закон №3609)

  Цим Законом внесено зміни до розділу УІ «Акцизний податок» Податкового кодексу України.

 Одночасно останнім абзацом пункту 1 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону №3609 внесено зміни до статті 3 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства". Цими змінами підвищена з 1 відсотка до 1,5 відсотка ставка збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства від об'єкта оподаткування., визначеного статтею 2 цього Закону. Під об'єктом оподаткування цим збором розуміється виручка - товарооборот, одержаний на всіх етапах реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі за операціями, що не передбачають оплати у грошовій формі.

Підвищена ставка зі збору набирає чинності з 1 серпня 2011 року. Отже, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за підвищеною ставкою платники (суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво)., сплачують на спеціальний рахунок Державного казначейства України за підсумкам серпня 2011 року у строки, визначені розділом ІІ Кодексу для місячного звітного періоду.

 Змінами до розділу УІ «Акцизний податок» Податкового кодексу України, зокрема:

- продовжено тимчасове зниження ставок акцизного податку на нафтопродукти на 1 місяць (до 31 серпня 2011 року) на бензини моторні з 182 євро за 1000 кг до 132 євро за 1000 кг та на дизель (з 90, 69, 62, 42 євро до 60, 39, 32, 22 євро за 1000 кг відповідно);

- внесено зміни до порядку оформлення податкової накладної з ПДВ, а саме:

платник податку на додану вартість зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником ПДВ особою та скріплену печаткою податкову накладну, у якій обов’язково зазначається в окремому рядку код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України), що сприятиме уникненню схем мінімізації акцизного податку платниками ПДВ та покращенню адміністрування акцизного податку підрозділами ДПС;

- встановлено, що реєстрація в органах ДПС як платників акцизного податку юридичних осіб здійснюється за місцезнаходженням цих осіб, а фізичних осіб-підприємців здійснюється за місцем їх проживання, а не за місцем державної реєстрації таких суб’єктів господарювання, що сприятиме поліпшенню адміністрування акцизного податку та їх обліку;

- врегульоване питання стосовно декларування експортних операцій підакцизними товарами при яких відвантаження підакцизних товарів відбувається у звітному періоді, а їх фактичне вивезення (експортування) – у наступному звітному періоді і на дату подання декларації з акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація. При зазначених умовах товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України і зазначені операції не підлягають оподаткуванню акцизним податком;

- підвищено для нафтопродуктів з низьким октановим числом ставки акцизного податку як для моторних видів палива 182 евро замість 17 за 1000 кг; одночасно підвищені ставки з акцизного податку на інший гас та інші середні дистиляти з 28 евро за 1000 кг до 182 евро за 1000 кг. Ці підвищені ставки набирають чинності з 1 січня 2012 року.

 Разом з цим зазначаю, що внесені зміни до статті 226 Кодексу щодо виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Так, пункт 226.8 доповнено абзацом, відповідно до якого виробники та імпортери тютюнових виробів ведуть облік та звітують про використання марок акцизного податку за видами марок (ТІ - "тютюн імпортний", ТВ - "тютюн вітчизняний") у кількісному виразі.

 З 1 січня 2012 року починає діяти особливий порядок оподаткування нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються в якості сировини для хімічної промисловості (п.229.4 статті 229 р.УІ Кодексу).

 Зазначені особливості оподаткування полягають у наступному:

 - реалізація у якості сировини для виробництва у хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД);

 - у разі використання цих нафтопродуктів у якості сировини для виробництва у хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку органами державної податкової служби здійснюється контроль за їх цільовим використанням;

 - до отримання нафтопродуктів, які використовуються суб'єктами господарювання в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, виробниками видається податковий вексель на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг нафтопродуктів, що отримуються виходячи із ставки, яка визначається як різниця між ставкою акцизного податку, що передбачена пунктом 215.3 статті 215 розділу УІ Кодексу, та ставкою 0 євро за 1000 кг;

 - податковий вексель може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником, що використовує ці нафтопродукти у якості сировини у хімічній промисловості;

 - строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів;

 - векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця;

 - на підприємствах, що використовують нафтопродукти в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, встановлюються податкові пости. На податковому посту представники органу державної податкової служби за місцем його розташування здійснюють постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів в якості сировини для хімічної промисловості;

 - податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання нафтопродуктів виключно як сировини для виробництва у хімічній промисловості;

 - для погашення податкового векселя векселедержателю подається довідка векселедавця про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості, погоджена представником податкового поста, встановленого на підприємстві;

 - у разі якщо передбачений статтею 229 Кодексу податковий вексель не погашається в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, яка зазначена у податковому векселі, векселедержателю.

 - порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання нафтопродуктів для використання у якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 - перелік підприємств, що отримують нафтопродукти для використання у якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, затверджується Кабінетом Міністрів України;

 - відвантаження нафтопродуктів, що використовуються в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, проводиться в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України;

 - у разі нецільового використання суб'єктами господарювання нафтопродуктів, що отримані в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням нафтопродуктів та ставки акцизного податку, передбаченої пунктом 215.3 статті 215 Кодексу, збільшеної в 1,5 раза;

 Одночасно з 1 січня 2012 року застосовується особливий порядок оподаткування нафтопродуктів, ввезених в Україну, що використовуються в якості сировини для хімічної промисловості (п.229.5 статті 229 Кодексу).

 Особливості оподаткування полягають у наступному:

 - нафтопродукти (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД) можуть ввозитися в Україну в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості без сплати акцизного податку;

 - у разі використання цих нафтопродуктів у якості сировини для виробництва у хімічній промисловості без сплати акцизного податку органами державної податкової служби здійснюється контроль за їх цільовим використанням;

 - для ввезення на митну територію України нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД) з метою використання їх в якості сировини у хімічній промисловості виробник оформлює податковий вексель у трьох примірниках. Один примірник подається органу державної податкової служби за місцезнаходженням виробника, другий - органу державної митної служби, яким здійснюється митне оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку;

 - податковий вексель видається на суму акцизного податку, що справляється при ввезенні товарів відповідно до законодавства;

 - податковий вексель може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником, що використовує ці нафтопродукти у якості сировини у хімічній промисловості;

 - строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів з дати оформлення митної декларації;

 - підставою для митного оформлення нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД), що ввозяться на митну територію України з метою використання у хімічній промисловості, є подання виробником органу державної митної служби другого примірника податкового векселя, авальованого банком та взятого на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням виробника;

 - обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватись іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем;

 - векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця;

 - на підприємствах, що використовують нафтопродукти в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, встановлюються податкові пости. На податковому посту представники органу державної податкової служби за місцем його розташування здійснюють постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів в якості сировини для хімічної промисловості;

 - податковий вексель без сплати суми акцизного податку коштами вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання нафтопродуктів виключно як сировини для виробництва у хімічній промисловості;

 

 - для погашення податкового векселя векселедержателю подається довідка векселедавця про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості, погоджена представником податкового поста, встановленого на підприємстві. Копія довідки про цільове використання подається органу державної митної служби;

 - у разі якщо передбачений цією статтею податковий вексель не погашається в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену у податковому векселі, векселедержателю;

 - порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до ввезення нафтопродуктів для використання у якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, встановлюється Кабінетом Міністрів України;

 - перелік підприємств, що здійснюють ввезення нафтопродуктів для використання у якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, затверджується Кабінетом Міністрів України;

 - ввезення нафтопродуктів, що використовуються в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, здійснюється в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 - у разі нецільового використання суб'єктами господарювання нафтопродуктів, що ввезені в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням нафтопродуктів та ставки акцизного податку, передбаченої пунктом 215.3 статті 215 Кодексу, збільшеної в 1,5 раза.

 Таким чином, для нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються в якості сировини для хімічної промисловості та нафтопродуктів ввезених в Україну, що використовуються в якості сировини для хімічної промисловості з наступного бюджетного року починає застосовуватись особлива а саме - вексельна форма оподаткування акцизним податком.

 Розділом ІІ пункту 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону №3609 встановлено, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Оскільки Закон №3609 було оприлюднено (опубліковано) 05.08.2011 року, то його норми набирають чинності 06.08.2011.