Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Завдання і функції

Основними завданнями і функціями Департаменту є:

1. здійснення реєстрації та ведення обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;

2. забезпечення достовірності та повноти ведення обліку платників податків (платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне  страхування), об’єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням;

3. забезпечення передбачених законом формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр), інших реєстрів, банків та баз даних в межах повноважень Департаменту, а також реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

4. організація реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), програмних РРО, книг обліку розрахункових операцій, журналів використання РРО з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та розрахункових книжок;

5. організація та контроль за наданням адміністративних послуг, методичне супроводження організації сервісного обслуговування платників та діяльності Центрів обслуговування платників (далі – ЦОП);

6. забезпечення розвитку, впровадження та технічного супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизація процедур, організація впровадження електронних сервісів для суб’єктів господарювання, забезпечення функціонування Електронного кабінету;

7. взаємодія та здійснення обміну інформацією з органами державної влади та отримання інформації, документів і матеріалів від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, зокрема від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів);

8. забезпечення взаємодії інформаційних систем ДПС та Держмитслужби в режимі реального часу в установленому порядку;

9. здійснення в межах компетенції Департаменту організації розгляду звернень (запитів) платників податків (платників єдиного внеску), органів державної влади, правоохоронних органів, органів судової влади та інших суб’єктів права на звернення з питань, пов’язаних із діяльністю ДПС;

10. внесення в установленому порядку на розгляд Міністра фінансів України (далі – Міністр фінансів) пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, наказів Міністерства фінансів України (далі – Мінфін), а також подання Міністрові фінансів на погодження позиції щодо проєктів нормативно - правових актів, розробниками яких є інші центральні органи виконавчої влади(далі – ЦОВВ);

11. розробка проєктів законів України, проєктів актів Президента України, Кабінету Міністрів України, проєктів наказів Мінфіну та пропозицій щодо інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту, та в установленому порядку подання їх Міністру фінансів;

12. забезпечення згідно із законодавством надання державним органам інформації з реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на Департамент;

13. організація інформаційно-аналітичного забезпечення ДПС та автоматизації її діяльності;

14. методологічне забезпечення ведення обліку платежів, сплати єдиного внеску та складання звітності;

15. організація процесу ведення обліку та формування звітності щодо стану розрахунків платників з бюджетом та сплати єдиного внеску;

16. методологічне забезпечення функціонування єдиного рахунку для сплати податків, зборів, платежів та єдиного внеску;

17.  інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших зовнішніх організацій ДПС щодо стану розрахунків платників з бюджетом та підготовка матеріалів для розміщення на офіційному вебпорталі;

18. моніторинг та актуалізація облікових та звітних показників інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ІТС) органів ДПС щодо стану розрахунків платників з бюджетом та сплати єдиного внеску;

19. методологічне супроводження і вдосконалення існуючих облікових та звітних показників, впровадження нових показників (на підставі змін у податковому законодавстві, законодавстві з питань сплати єдиного внеску), а також форм звітності для відстеження процесів формування дохідної частини бюджету.