Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Завдання і функції

Основні завдання і функції Організаційно-розпорядчого департаменту:

1. координація роботи, організація та забезпечення виконання завдань (доручень), визначених законами України, указами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами та розпорядчими документами Міністерства фінансів України та керівництва ДПС;

2. організаційно-методичне забезпечення заходів з формування та удосконалення структури та оптимізації штатної чисельності ДПС та її територіальних органів, упорядкування покладених на них функцій та процедур. Підготовка розподілу обов’язків між керівництвом ДПС та координація роботи із супроводження підготовки та погодження розподілу обов’язків між керівним складом територіальних органів ДПС. Організація роботи щодо утворення/реорганізації/ліквідації територіальних органів ДПС;

3. координація роботи структурних підрозділів ДПС з питань організації та здійснення внутрішнього контролю в ДПС;

4. розробка та затвердження в установленому порядку, методологічне супроводження Регламенту ДПС та примірного регламенту територіальних органів ДПС, Інструкції з діловодства у ДПС та Примірної інструкції з діловодства у територіальних органах ДПС, Збірника уніфікованих форм організаційно-розпорядчих та інформаційно-аналітичних документів ДПС та Методичних рекомендацій щодо складання та оформлення документів у ДПС, контроль за їх дотриманням;

5. методологічне забезпечення поточного планування діяльності ДПС та її територіальних органів, формування проєктів поточних планів роботи ДПС на рік та півріччя, їх затвердження у встановленому порядку та доведення до виконавців, участь у розробці та виконанні плану мобілізаційної готовності на особливий період;

6. методологічне супроводження організації проведення апаратних нарад ДПС за участі керівників структурних підрозділів ДПС та керівників територіальних органів ДПС, інших нарад;

7. організаційно-методичне забезпечення діяльності Колегії ДПС;

8. забезпечення контрольних повноважень Голови щодо виконання структурними підрозділами ДПС та територіальними органами ДПС завдань, визначених: законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, протоколами нарад під головуванням Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, Міністра Кабінету Міністрів, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, листами Офісу Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників (що потребують надання відповіді про результати їх розгляду), листами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зверненнями комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, депутатських фракцій Верховної Ради України, зверненнями та запитами народних депутатів України, дорученнями Міністра фінансів України
та іншими дорученнями керівництва Мінфіну, листами Рахункової палати, міжнародними зобов’язаннями України в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом, зобов’язаннями України у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції тощо та управлінських рішень, прийнятих за результатами розгляду іншої вхідної кореспонденції, зокрема звернень правоохоронних органів, органів судової гілки влади та інших суб’єктів права, у т. ч. запитів адвокатів, Державного бюро розслідувань, а також завдань, визначених розпорядчими документами ДПС та дорученнями Голови та заступників Голови, рішеннями (протоколами) Колегії ДПС, дорученнями Голови та заступників Голови до доповідних записок структурних підрозділів ДПС, протокольними дорученнями керівництва ДПС у встановлені терміни;

9. здійснення оцінки рівня виконавської дисципліни в структурних підрозділах ДПС, територіальних органах ДПС;

10. методичне забезпечення здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень у ДПС, а також дистанційного автоматизованого контролю за виконанням контрольних завдань територіальними органами ДПС;

11. здійснення контролю за станом організації роботи територіальних органів ДПС щодо забезпечення виконання індикативних показників;

12. забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ ДПС;

13. забезпечення належного мовного рівня діяльності ДПС відповідно до мовного законодавства, українського правопису та відповідних нормативних актів;

14. документальне забезпечення діяльності апарату ДПС, встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації, роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методична допомога і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами у структурних підрозділах ДПС та її територіальних органах, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

15. проведення регулярних перевірок стану діловодства в ДПС та в її територіальних органах;

16. організація електронного документообігу в ДПС;

17. організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

18. організація роботи з документами, що мають гриф «Для службового користування»;

19. управління проєктами розвитку ДПС;

20. стратегічне управління розвитком ДПС;

21. розробка та методичне супроводження системи показників ефективності роботи (КРІ) ДПС;

22. організація та проведення заходів щодо аналізу робочих процесів системи управління ДПС та здійснення їх стандартизації, надання пропозицій керівництву ДПС;

23. супроводження програмних документів Уряду з питань розвитку ДПС;

24. забезпечення співпраці та комунікацій з громадськістю та бізнес-спільнотою;

25. організація роз’яснювальної роботи у засобах масової інформації  щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС;

26. формування інформаційної політики ДПС та її територіальних органів;

27. забезпечення інформування громадськості про реалізацію податкової політики та політики у сфері адміністрування єдиного внеску через мережу Інтернет;

28. інформування суспільства про показники роботи, напрями та підсумки діяльності ДПС;

29. моніторинг та аналіз інформаційного простору;

30. організація роботи зі зверненнями, які надійшли під час проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України;

31. організація особистого прийому громадян керівництвом ДПС та посадовими особами структурних підрозділів ДПС;

32. забезпечення доступу до публічної інформації;

33. організація розгляду звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, контроль за їх виконанням та опрацювання вихідних документів;

34. розгляд, аналіз проєктів нормативно-правових актів;

35. здійснення організаційних та координаційних заходів щодо забезпечення оперативної взаємодії Голови зі структурними підрозділами ДПС та територіальними органами ДПС, органами державної влади.