Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт щодо публічного громадського обговорення проекту Антикорупційної програми Державної податкової служби України на 2020 – 2022 роки

З метою публічного обговорення проєкту Антикорупційної програми Державної податкової служби України на 2020 – 2022 роки (далі – Антикорупційна програма) Державною податковою службою України (далі – ДПС) ініційовано проведення зустрічі з представниками громадськості, експертами у сфері оподаткування, державного управління та державної служби.

Оголошення про проведення вказаної зустрічі опубліковано 23 вересня 2020 на офіційному веб сайті ДПС у рубриці «Громадська рада – Повідомлення».

Зацікавлені сторони мали змогу ознайомитись з проектом Антикорупційної програми, яку розміщено на офіційному веб сайті ДПС (https://tax.gov.ua/pro-sts-ukraini/gromadska-rada/povidomlennya/), а також надати письмові зауваження і пропозиції до неї на електронну адресу: upzvk@tax.gov.ua або на поштову адресу: 04655, м. Київ, Львівська площа, 8, Державна податкова служба України, Управління з питань запобігання та виявлення корупції.

Оскільки публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення публічних заходів, зокрема, зустрічей з громадськістю, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», обговорення Антикорупційної програми з представниками громадськості, що надали відповідні заявки, проведено 7 жовтня 2020 року дистанційно у форматі відео конференції із застосуванням програми «ZOOM».

У обговоренні в режимі відео конференції взяли участь представники Громадської ради при ДПС, АГС «Совість», ВГО «Асоціація платників податків України», Федерації роботодавців України та Управління з питань запобігання та виявлення корупції ДПС.

У ході обговорення Антикорупційної програми від члена Громадської ради при Державній податковій службі України Дем’яновського Ю.Г. надійшли пропозиції:

Доповнити Антикорупційну програму Державної податкової служби України на 2020 – 2022 роки» наступними заходами:

систематично проводити вивчення і аналіз судової практики розгляду справ, в яких стороною є податкова служба, виявляти факти неналежного і неповного правового оформлення матеріалів, які надаються в судові органи та вживати відповідні заходи для їх усунення;

регулярно /один раз на квартал/ проводити семінари-навчання працівників контролюючих і юридичних підрозділів з питань покращення правової роботи та забезпечення прав і законних інтересів податкової служби в судах.

Запропоновані Дем’яновським Ю.Г. доповнення враховані у тексті Антикорупційної програми.

Так, розділом VІ Антикорупційної програми «Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи» передбачено, що з метою досягнення мети Антикорупційної програми, окрім здійснення заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в апараті ДПС та її територіальних органах, вказаних у розділі І Антикорупційної програми, структурними підрозділами ДПС та її територіальними органами, як окремо, так і у співпраці між собою, у межах функціональних повноважень планується здійснення й інших організаційних та практичних заходів, спрямованих на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, а саме: здійснення моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень на підставі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівниками ДПС та її територіальних органів корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом.

При цьому, досягнення мети Антикорупційної програми планується шляхом забезпечення послідовного, системного та оперативного здійснення і виконання уповноваженим підрозділом ДПС та уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДПС в межах компетенції заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в апараті ДПС та її територіальних органах, якими у тому числі є організація і безпосереднє проведення навчальних заходів.

Організація і проведення навчальних заходів регулярно здійснюється структурними підрозділами ДПС у відповідності до визначених функцій.

Також, пропозиції щодо Антикорупційної програми надійшли від ГО «Асоціація платників податків України» (далі – ВГО АППУ).

Зокрема пропонується у тексті Антикорупційної програми передбачити Преамбулу, в який обов’язково проголосити, що посадові особи усіх рівнів ДПС України, незалежно від посади, керуються принципом «Нульової толерантності до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених

законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям».

Запропоновані ВГО АППУ доповнення до Антикорупційної програми не враховані, оскільки відповідно до статті 8 Закону України від 10 грудня 2014 року № 889-VIII «Про державну службу» (зі змінами) державний службовець зобов’язаний додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Повноваженнями щодо запобігання та виявлення корупції у відповідності до ст. 131 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VIІ «Про запобігання корупції» (зі змінами) наділені уповноважені підрозділи, якими у ДПС є Управління з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Управління), уповноважені підрозділи (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДПС.

Повноваженнями щодо протидії корупції, у відповідності до ст. 1 вищевказаного закону наділені лише спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції – органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.

Враховані пропозиції, що стосуються засад загальної відомчої політики щодо запобігання у ДПС України, заходів з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми, забезпечення відповідності діяльності ДПС України вимогам антикорупційного законодавства України.

Також у ході публічного обговорення надійшли пропозиції президента  АГС «Совість» Демиденка В.Ю., який наголосив на необхідності запровадження щорічного проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа всіх працівників Державної податкової служби України, з метою мінімізувати корупційні ризики в їх діяльності. Оскільки щорічне проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа не передбачено законодавством України у сфері державної служби, надані Демиденком В.Ю. пропозиції не можуть бути враховані. Інших пропозиції від Демиденка В.Ю., які могли бути враховані при підготовці Антикорупційної програми не надано.


Голова

Комісії оцінки корупційних ризиків

Державної податкової служби України               Віталій ТРЕТЯК