Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Завдання і функції

Основні завдання і функції Юридичного департаменту:

1. організація та участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, правильному застосуванні законодавства в ДПС, територіальних органах ДПС, державних підприємствах та установах, які перебувають у сфері її управління;

2. організація, планування, координація та контроль за роботою юридичних підрозділів територіальних органів ДПС;

3. надання практичної допомоги юридичним підрозділам територіальних органів ДПС щодо організації та ведення претензійної, позовної роботи;

4. забезпечення супроводження у судах справ, що виникають з відносин публічної служби; трудових спорів; у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів; у спорах щодо недоговірних зобов’язань; у спорах щодо захисту ділової репутації; у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно; провадження з виконання судових рішень у перелічених справах, інших справ, крім справ з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства; про банкрутство;

5. розробка та участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДПС;

6. перевірка відповідності законодавству і міжнародним договорам України проєктів наказів та інших актів, що подаються на підпис Голові, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

7. проведення юридичної експертизи проєктів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами ДПС, за результатами якої готується висновок за формою, що затверджується Міністерством юстиції України (далі – Мін’юст), погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

8. перегляд разом зі структурними підрозділами ДПС нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Департаменту, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

9. узагальнення (спільно із заінтересованими структурними підрозділами ДПС) практики застосування податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

10. розгляд проєктів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції ДПС, та підготовка пропозицій до них;

11. погодження (візування) проєктів договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

12. організація позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням;

13. сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подання Голові письмового висновку з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

14. здійснення методичного керівництва правовою роботою в ДПС, територіальних органах ДПС, державних підприємствах та установах, які перебувають у сфері управління ДПС, проведення постійного моніторингу стану правової роботи та подання пропозицій на розгляд Голові щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності ДПС, вжиття заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів;

15. визначення разом із заінтересованими структурними підрозділами потреби в юридичних кадрах державних підприємств та установ, які перебувають у сфері управління ДПС;

16. погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних підрозділів територіальних органів ДПС, державних підприємств та установ, які перебувають у сфері управління ДПС;

17. організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням кваліфікації працівників Департаменту, державних підприємств та установ, які перебувають у сфері управління ДПС, роз’яснення застосування законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції ДПС, а також за дорученням Голови розгляд звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України;

18. здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників ДПС;

19. забезпечення в установленому порядку представлення інтересів ДПС в судах та інших органах.