Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

IV. Щодо подання Звітів FATCA

Питання 4.1. Яке повідомлення (фінальна квитанція) свідчить про повну успішну здачу звітності про підзвітні рахунки фінансовим агентом?

Відповідно до положень Інструкції користувача (Публікація Служби внутрішніх доходів США 5190), квитанція RC024 свідчить про те, що «пакет даних пройшов перевірку IDES і був завантажений отримувачем (IRS)». Про успішну перевірку поданого звіту зі сторони Служби внутрішніх доходів США (далі – СВД США) приходить сповіщення. Усі квитанції та сповіщення надсилаються на електронну адресу вказану при реєстрації фінансового агента у Міжнародній системі обміну даними (далі – МСОД).

Лінки на інструкції англійською та українською мовою: https://mof.gov.ua/storage/files/Публікація_СВД-МСОД-англійською.pdf https://mof.gov.ua/storage/files/Публікація_СВД-МСОД-українською.pdf.

 

Питання 4.2. Які штрафні санкції за неподання фінансовим агентом звітності про підзвітні рахунки?

Згідно п. 4 ст. 118 Податкового кодексу України: «Неподання, подання з порушенням встановленого строку, подання не в повному обсязі або з недостовірними відомостями, або з помилками фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до вимог пункту 69.8 статті 69 цього Кодексу - тягнуть за собою накладення штрафу у 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Сплата такого штрафу не звільняє фінансового агента від обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки.

Передбачений цим пунктом штраф не застосовується у разі, якщо недостовірні відомості або помилки у звіті про підзвітні рахунки виникли з незалежних від фінансового агента причин та/або у зв’язку з поданням власником фінансового рахунка недостовірної інформації, за умови що фінансовий агент:

вживав обґрунтованих та належних у відповідних умовах (обставинах) заходів для проведення перевірки статусу податкового резидентства власників фінансових рахунків та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) таких власників фінансових рахунків;

своєчасно, у строк, встановлений пунктом 69.8 статті 69 цього Кодексу, повідомив центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про подання власником фінансового рахунка недостовірних даних».

 

Питання 4.3. Щодо деталізації помилок

На звіти фінансових агентів за 2014-2020 роки станом на 24.12.2021 року ДПС надіслано повні версії файлів-notification з деталізацією помилок та записів, у яких виявлені помилки.

Для ідентифікації помилок та їх виправлення фінансовим агентам необхідно користуватись Інструкціями:

№ 5189 (Інструкція про повідомлення ICMM) за посиланням https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5189.pdf;

 № 5216 (Посібник користувача XML-схеми сповіщень ICMM) за посиланням https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5216.pdf;

 № 5124 (Посібник користувача FATCA XML Shema v2.0) за посиланням https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5124.pdf;

 № 5190 (Інструкція IDES) за посиланням https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5190.pdf.


Питання 4.4. Щодо штрафних санкцій

Згідно з п. 521  підрозділу 10 Розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлено мораторій на застосування штрафних санкцій, за виключенням певних порушень. Порушення, передбачені ст. 118 ПКУ, серед таких виключень відсутні.

При цьому, ДПС нагадує, що за невиконання вимог Угоди до фінансових агентів з боку Служби внутрішніх доходів США (далі за текстом – СВД США) можуть бути застосовані міжнародні санкції, на які дія мораторію не поширюється.

Строки, за порушення яких застосовуються санкції, СВД США визначає відповідно до внутрішнього законодавства Сполучених Штатів Америки.

 

Питання 4.5. Щодо виправлення, внесення змін чи анулювання звітів FATCA

Наведені нижче процедури для виправлення, зміни або анулювання звітів можуть застосовуватися до тих випадків, коли елемент ReportingFI/TIN не містить помилки поля або у випадках, коли звітна особа не використовувала більше одного разу значення DocRefId для звіту, який  підлягає виправленню.

Коли звітна особа повторно подає звіт з виправленими даними у відповідь на повідомлення Служби внутрішніх доходів про дійсний звіт із помилками, поданого в електронному вигляді, в елементі «DocSpec» для повторного звіту необхідно внести такі зміни:

елемент «DocTypeIndic» має бути «FATCA2», щоб позначати статус звіту «виправлення»;

елемент «CorrMessageRefId» має бути ідентичним до «MessageRefId» для звіту, в якому містився запис, що виправляється;

елемент «CorrDocRefId» має бути ідентичним до «DocRefId» для звіту, який підлягає виправленню.

Усі поля, визначені в списку помилок звіту в повідомленні, мають бути виправлені.

Крім того, мають бути включені всі інші елементи звіту, який підлягає виправленню, а повторно поданий файл звіту із виправленими даними  має представляти дійсний файл FATCA XML.

Змінені звіти, в яких заявник самостійно вирішує змінити (виправити або відредагувати) раніше подані звіти, готуються так само, як і виправлені звіти. Щоб подати виправлений звіт, заявник повинен внести такі зміни в повторно поданий звіт:

елемент «DocTypeIndic» має бути «FATCA4», щоб позначати змінений звіт, якщо підзвітна особа самостійно визначила помилку або хоче змінити звіт;

елемент «CorrMessageRefId» має бути встановлений ідентичним до «MessageRefId» для звіту, в якому містився запис, що змінюється;

елемент «CorrDocRefId» має бути ідентичним до «DocRefId» для звіту, який змінюється.

Усі поля в зміненому звіті повинні мати значення, про які підзвітна особа бажає повідомити Службу внутрішніх доходів  для відповідного облікового запису або об’єднаного звіту.

Скасовані записи, в яких заявник бажає видалити раніше поданий запис, подаються таким чином:

елемент «DocTypeIndic» має бути «FATCA3», щоб позначити анульований звіт;

елемент “CorrMessageRefId” має бути встановлений ідентичним  до  “MessageRefId” для звіту, який анулюється;

елемент «CorrDocRefId» має бути встановлений ідентичним  «DocRefId» для звіту, який анулюється.

Усі поля в поданому для анулювання  звіті повинні мати ті самі значення, що й звіт, який анулюється (видаляється).