Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

ІІ. Щодо реєстрації фінансових агентів в IDES

Питання 2.1. Як можна перевірити актуальність отриманого GIIN – коду?

Для уточнення інформації щодо реєстрації на сайті IDES  рекомендуємо звернутись в службу підтримки IDES (https://www.ides-support.com). У разі виникнення проблем із отриманням відповіді, просимо направити лист із детальним описом на електронну поштову скриньку ДПС (info_FATCA@tax.gov.ua) для перенаправлення на Службу внутрішніх доходів США засобами ДПС. 


Питання 2.2. Чи потрібно фінансовому агенту реєструватись у IDES  та звітувати про підзвітні рахунки відповідно до угоди між Україною і США, якщо він не має іноземних рахунків?

Згідно вимог Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), ратифікованої Законом України «Про ратифікацію» від 29 жовтня 2019 року №229-IX, та пункту 69.8 статті 69 Податкового кодексу України, фінансові агенти  зобов’язані вживати обгрунтованих та належних у відповідних умовах (обставинах) заходів для перевірки статусу податкового резидентства власників фінансових рахунків та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) таких власників фінансових рахунків.

За наявності у фінансового агента обгрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до підзвітних, фінансовий агент зобов’язаний надіслати на адресу власника рахунка запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри.

Відповідно до пункту 2 статті 2 Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA): «Інформація, яка має бути отримана стосовно кожного американського підзвітного рахунку кожної звітної фінансової установи України, і обмін якою має відбуватися:

a) ім’я та прізвище, адреса та ІНПП США кожної зазначеної американської особи, яка є власником такого рахунку, і у випадку неамериканського суб’єкта господарювання, якого після застосування процедур комплексної експертизи, викладеної в Додатку І, ідентифіковано як такого, що має одну чи більше контролюючих осіб, що є американською зазначеною особою, - назву, адресу і ІНПП США (якщо є) такого суб’єкта і кожної такої зазначеної американської особи».

Для уточнення інформації з питання необхідності подання звітів, рекомендуємо звернутися до регуляторів (Національного банку України або Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку).

 

Питання 2.3. Чому наша організація отримала електронний лист від ДПС з проханням зазначити свої контактні дані для звітування з FATCA?

Державною податковою службою постійно проводиться ідентифікація даних фінансових агентів, які підзвітні FATCA. Зазначена процедура необхідна для комунікації з представниками фінансових агентів та надсилання інформації щодо проходження звітів, а також для допомоги при поданні звітності.

Зазначені електронні адреси були передані до ДПС Службою внутрішніх доходів США та сформовані на основі даних з Міжнародної системи обміну даними (IDES).

Відповідно до норм наказу Міністерства фінансів України від 12.08.2020 № 496 «Про затвердження Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил застосування Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), а також самої Угоди, фінансові агенти мають самостійно зареєструватися у порталі Міжнародної системи обміну даними (IDES).

 

Питання 2.4. Куди звертатися при виникненні питань щодо заповнення Звітів FATCA.

Для отримання роз’яснень з питань виконання Угоди FATCA фінансові агенти можуть звертатися за телефонами (044) 272-26-71, 063-967-97-18 або шляхом направлення листів на електронну поштову скриньку ДПС (info_FATCA@tax.gov.ua).