Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Відповіді на питання осіб-нерезидентів, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам

опубліковано 28 жовтня 2022 о 14:03

Відповіді на питання осіб-нерезидентів, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам

 

1. Нерезидент, який підлягає обов’язковій реєстрації платником ПДВ, зареєстрований платником ПДВ в Україні після 31 березня 2022 року. Така реєстрація здійснена протягом звітного періоду.

 

У зв’язку з цим виникають питання: (а) чи зобов’язаний нерезидент задекларувати та сплатити ПДВ зобов’язання за період з 1 січня 2022 року до 31 березня 2022 року; (б) чи зобов’язаний нерезидент задекларувати та сплатити ПДВ зобов’язання за період з 31 березня 2022 року до дати, коли нерезидента було фактично зареєстровано платником ПДВ?

 

Для визначення першого звітного періоду слід користуватися загальним правилом, встановленим підпунктом «а» пункту 202.1 статті 202 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), згідно з яким у разі, якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного періоду, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного звітного періоду.

 

До сплати в бюджет та відображенню в податковій декларації підлягають операції, які були здійснені, починаючи з дати реєстрації такої особи-нерезидента як платника ПДВ.

 

Особа-нерезидент вважається зареєстрованою як платник податку з дати внесення запису до реєстру платників податку у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку або з першого числа звітного (податкового) періоду, наступного за днем спливу 10 календарних днів після подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, заяви про реєстрацію як платника податку, у разі добровільної реєстрації (пункт 2081.2 статті 2081 Кодексу).

 

Приклад. Якщо датою реєстрації платником ПДВ особи-нерезидента є 10 травня 2022 року, першим звітним (податковим) періодом для такої особи буде ІІІ квартал 2022 року, який розпочинається з 10 травня 2022 року та закінчується 30 вересня 2022 року. У спрощеній податковій декларації з ПДВ мають бути відображені операції з постачання електронних послуг, постачання яких здійснено починаючи в період з 10 травня 2022 року та оплата за якими здійснена в період з 10 травня 2022 року до 30 вересня 2022 року (включно).

 

Операції з постачання електронних послуг, які були здійснені до дати реєстрації особи-нерезидента як платника ПДВ (в даному прикладі – до
10 травня 2022 року), але оплата яких відбулася після такої реєстрації, оподаткуванню ПДВ не підлягають і в податковій декларації не відображаються.

 

Водночас інформуємо, що здійснення особою-нерезидентом операцій з постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, у тому числі фізичним особам – підприємцям, не зареєстрованим як платники ПДВ, без реєстрації такої особи-нерезидента як платника ПДВ відповідно до статті 2081 Кодексу тягне за собою накладення штрафу на таку особу-нерезидента у 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року (пункт 117.5 статті 117 Кодексу).

 

2. Нерезидент, який підлягає обов’язковій реєстрації платником ПДВ в Україні, зареєстрований платником ПДВ в Україні після 1 січня 2022 року, однак такий нерезидент починаючи з 1 січня 2022 року збільшив на 20% вартість своїх електронних послуг, які надавалися на території України. У зв’язку з цим виникають питання: (а) чи вважається така 20% надбавка до вартості електронних послуг нерезидента (за період з 1 січня 2022 року до дати фактичної реєстрації нерезидента платником ПДВ в Україні) ПДВ в розумінні Податкового кодексу України; (б) чи зобов’язаний нерезидент задекларувати таку 20% надбавка до вартості електронних послуг нерезидента (за період з 1 січня 2022 року до дати фактичної реєстрації нерезидента платником ПДВ в Україні) як 20% ПДВ зобов’язання та сплатити такі зобов’язання в Україні; (в) чи зміняться відповіді на питання (а) та (б), якщо нерезидент вказував в рахунках, що така 20% надбавка до послуг – це український ПДВ?

 

База оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезидентом – платником ПДВ електронних послуг визначається виходячи з вартості таких послуг. Податок становить 20 відс. бази оподаткування та додається до вартості електронних послуг, крім операцій, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (пункт 208¹.6 статті 208¹ Кодексу).

 

Датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку відповідно до пункту 208¹.2 статті 208¹ Кодексу, електронних послуг є останній день звітного (податкового) періоду, в якому здійснено оплату електронних послуг
(пункт 208.5 статті 208¹ Кодексу).

 

Операції з надання фізичним особам електронних послуг, місцем постачання яких є митна територія України, які були здійснені до дати реєстрації особи-нерезидента як платника ПДВ, але оплата яких відбулася після такої реєстрації, оподаткуванню ПДВ не підлягають і в податковій декларації не відображаються.

 

3. Нерезидент сплачує ПДВ зобов’язання в Україні використовуючи власний банківський рахунок за кордоном. З метою проведення платежу іноземним банком, такий іноземний банк вимагає реквізити для оплати, які не вказані в електронному кабінеті платника податків (нерезидента, платника ПДВ в Україні), зокрема: SWIFT, адресу та назву банка. Також, такому іноземному банку необхідно, щоб вказана інформація була надана в офіційному вигляді (наприклад, як довідка від банка, що буде отримувати платіж; захищений PDF файл; рахунок на оплату (умовний рахунок з «0» зобов’язаннями) тощо).У зв’язку з цим виникають питання: (а) чи можливо, якщо так – то яким чином, отримати деталі/ реквізити для сплати ПДВ зобов’язань нерезидентом в офіційному вигляді; (б) чи можливо в електронному кабінеті платника додатково передбачити SWIFT, адресу та назву банка в реквізитах для оплати ПДВ зобов’язань; (в) чи можливо доповнити електронний кабінет платника додатковим функціоналом для генерування/ отримання деталей/ реквізитів для сплати ПДВ зобов’язань нерезидентом в офіційному вигляді?

 

Державна казначейська служба відкрила в АТ «Укрексімбанк» окремий рахунок для зарахування надходжень сум ПДВ, сплачених особами-нерезидентами.

 

Інформація про реквізити валютного рахунку доступна у вкладці «Стан розрахунків з бюджетом» Кабінету особи – нерезидента – платника ПДВ спеціального портального рішення з дати внесення запису до реєстру платників ПДВ.

 

Разом з цим, податковим органом 15 та 25 серпня 2022 року через спеціальне портальне рішення до Кабінету особи – нерезидента – платника ПДВ направлялась інформація про реквізити валютного рахунку та переліку банків партнерів АТ «Укрексімбанк», через які можна проводити сплату податку.

 

4. Нерезидент вирішив отримувати послуги з супроводу/підготовки ПДВ звітності в третьої особи – постачальника послуг, або змінити постачальника послуг. Водночас, електронний кабінет платника податків зареєстровано на електронну адресу нерезидента – платника ПДВ/ попереднього постачальника послуг.

 

У зв’язку з цим виникають запитання: (а) яким чином можна змінити адресу електронної пошти, на яку зареєстрований електронний кабінет платника податків; (б) чи необхідно нерезиденту здійснювати перереєстрацію платника ПДВ (за умови, що не відбувається зміни відомостей, наданих під час реєстрації нерезидента платником ПДВ в Україні)?

 

У заяві про реєстрацію (перереєстрацію, внесення змін до облікових відомостей) особи-нерезидента як платника ПДВ зазначається інформація, зокрема про адресу електронної пошти представника особи-нерезидента, якому делеговано повноваження комунікації із податковими органами України з будь-яких питань, що стосуються виконання нерезидентом обов'язків платника ПДВ в Україні.

 

Тому, за необхідності зміни облікових відомостей особи-нерезидента, зокрема адреси електронної пошти, необхідно подати заяву з позначкою "Перереєстрація платником податку (внесення змін до облікових відомостей)".

 

5. Чи вірно ми розуміємо, що оскільки Податковим кодексом України не передбачено вимоги щодо легалізації (проставлення апостилю) документів, що (а) надаються/завантажуються в електронному кабінеті платника під час реєстрації нерезидента платником ПДВ в Україні; та (б) надсилаються нерезидентом податковим органам для підтвердження відомостей, наданих під час реєстрації (включаючи сам лист-підтвердження); а також перекладу таких документів на українську мову з нотаріальним засвідченням такого перекладу – то відсутня необхідність легалізації (проставлення апостилю) таких документів чи їх перекладу на українську мову з нотаріальним засвідченням такого перекладу?

 

Так, вірно. Апостіль надають лише нерезиденти, які мають постійні представництва на території України.

Answers to the questions of non-residents who carry out transactions for the supply of electronic services to individuals

 

1. A non-resident who is subject to mandatory registration as a VAT payer, registered as a VAT payer in Ukraine after March 31, 2022. Such registration was made during the reporting period.

 

Regarding this the questions arise: (a) whether a non-resident is required to declare and pay VAT  for the period from January 1, 2022 to March 31, 2022; (b) whether the non-resident required to declare and pay VAT liability for the period from 31 March 2022 to the date on which the non-resident was actually registered as a VAT payer?

 


To determine the first reporting period, the general rule is used stipulated by subparagraph "a" of clause 202.1 of Article 202 of the Tax Code of Ukraine (further - the Code), according to which, if a person is registered as a taxpayer from a day other than the first day of the calendar period, the first reporting (tax) period is the period starting from the date of such registration and ending on the last day of the first full reporting period.

 

 

Transactions that were carried out starting from the date of registration of such a non-resident as a VAT payer are subject to payment to the budget and reflected in the tax return.

 

A non-resident person is considered to be registered as a tax payer from the date of entry into the register of tax payers in the case of mandatory registration of a person as a tax payer or from the first day of the reporting (tax) period following the expiration date of 10 calendar days after submission to the central executive authority , which implements the state tax policy, of an application for registration as a taxpayer, in case of voluntary registration (paragraph 2081.2 of Article 2081 of the Code).

 


Example. If the date of registration as a VAT payer of a non-resident is
May 10, 2022, the first reporting (tax) period for such a person will be the III quarter of 2022, which begins on May 10, 2022 and ends on September 30, 2022. The simplified VAT tax declaration must reflect the transactions for the supply of electronic services, the supply of which was made in the period starting from May 10, 2022 and the payment for which was made in the period from May 10, 2022 to September 30, 2022 (inclusive).

 


Transactions for the supply of electronic services that were carried out before the date of registration of a non-resident person as a VAT payer (in this example - before
May 10, 2022), but the payment of which took place after such registration, are not subject to VAT and are not reflected in the tax return.

 

 

At the same time, please be informed that a non-resident person carrying out operations for the supply of electronic services on the customs territory of Ukraine to individuals, including private persons - entrepreneurs, not registered as VAT payers, without registration of such a non-resident person as a VAT payer in accordance with Article 2081 of the Code, entails is the imposition of a fine on such a non-resident person in the amount of 30 times the minimum wage established by law on January 1 of the reporting (tax) year (Clause 117.5 of Article 117 of the Code).

 

2. A non-resident who is subject to mandatory registration as a VAT payer in Ukraine, registered as a VAT payer in Ukraine after January 1, 2022, however, starting from January 1, 2022, such a non-resident increased by 20% the cost of electronic services provided on the territory of Ukraine. Regarding this the questions arise: (a) whether such a 20% surcharge to the cost of electronic services of a non-resident (for the period from January 1, 2022 to the date of actual registration of a non-resident as a VAT payer in Ukraine) is considered VAT within the meaning of the Tax Code of Ukraine; (b) whether the non-resident is obliged to declare such a 20% surcharge to the value of the non-resident's electronic services (for the period from January 1, 2022 to the date of the actual registration of the non-resident as a VAT payer in Ukraine) as a 20% VAT liabilities and to pay such obligations in Ukraine; (c) will the answers to questions (a) and (b) change if the non-resident has indicated in the invoices that such a 20% surcharge for services is Ukrainian VAT?

 

The base for VAT taxation of transactions involving the supply of electronic services by a non-resident VAT payer is determined based on the value of such services. The tax is 20% of the tax base and is added to the value of electronic services, except for transactions exempt from value added tax (paragraph 208¹.6 of Article 208¹ of the Code).

 

 

The date of occurrence of tax liabilities for transactions involving the supply of electronic services by a non-resident registered as a taxpayer in accordance with Clause 208¹.2 of Article 208¹ of the Code is the last day of the reporting (tax) period in which payment for electronic services was made (Clause 208.5 of Article 208¹ of the Code).

 

Transactions for the provision of electronic services to individuals, when the place of supply is the customs territory of Ukraine, which were carried out before the date of registration of a non-resident as a VAT payer, but the payment of which took place after such registration, are not subject to VAT taxation and are not reflected in the tax return.

 

3. A non-resident pays VAT liabilities in Ukraine using his own bank account abroad. In order to make a payment by a foreign bank, such a foreign bank requires details for payment that are not specified in the electronic account of the taxpayer (non-resident, VAT payer in Ukraine), in particular: SWIFT, address and name of the bank. Also, such a foreign bank needs the specified information to be provided in an official form (for example, as a statement from the bank that will receive the payment; a protected PDF file; an invoice for payment (conditional account with "0" liabilities), etc.). Regarding this the questions arise: (a) is it possible, and if so, how, to obtain details for payment of VAT liabilities by a non-resident in an official form; (b) whether it is possible in the electronic account of the payer to additionally provide SWIFT, the address and the name of the bank in the details for payment of VAT liabilities; (c) is it possible to supplement the electronic account of the payer with additional functionality for generating/receiving details for paying VAT liabilities by a non-resident in an official form?

 

The State Treasury Service opened a separate account at JSC "Ukreximbank" for crediting the receipts of VAT amounts paid by non-residents.

 

Information about the details of the currency account is available in the "State of settlements with the budget" tab of the Non-resident VAT payer office of a special portal solution from the date of entry into the register of VAT payers.

 

 
Along with this, on August 15 and 25, 2022, the tax authority, through a special portal
solution, sent information about the details of the foreign currency account and the list of partner banks of JSC "Ukreximbank" through which the tax can be paid to the Non-resident VAT payer office.

 

 
4. The non-resident has decided to receive support services/preparation of VAT reporting from a third-party service provider, or to change the service provider. At the same time, the taxpayer's electronic account is registered to the e-mail address of the non-resident VAT payer/previous service provider.

 

Regarding this, the questions arise: (a) how can the e-mail address, to which the taxpayer's electronic account is registered, be changed; (b) is it necessary for a non-resident to re-register as a VAT payer (provided that the information, submitted  during the registration of a non-resident as a VAT payer in Ukraine, does not change)?

 

In the application for registration (re-registration, making changes to accounting information) of a non-resident person as a VAT payer, information is indicated, in particular, about the e-mail address of the representative of the non-resident person, who is delegated the authority to communicate with the tax authorities of Ukraine on any issues related to the non-resident’s duties performance of a VAT payer in Ukraine.


Therefore, if it is necessary to change the account information of a non-resident person, in particular, the e-mail address, it is necessary to submit an application marked "Re-registration by a tax payer (
making changes to accounting information)".

 

5. Since the Tax Code of Ukraine does not provide for requirements for the legalization (apostille) of documents that (a) are provided/uploaded in the payer's electronic account during the registration of a non-resident as a VAT payer in Ukraine; and (b) are sent by a non-resident to the tax authorities to confirm the information provided during registration (including the confirmation letter itself); as well as the translation of such documents into Ukrainian with a notarization of such a translation – Do we understand correctly that  there is no need for legalization (apostille) of such documents or their translation into Ukrainian with notarization of such a translation?

 

Yes, that's right. An apostille is provided only by non-residents who have permanent representative office on the territory of Ukraine.