Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Нормативно-правові акти

Система повинна відповідати вимогам чинних законодавчих, нормативно-правових та організаційних документів ДПС, а саме:

Конституції України;

Податковому кодексу України;

Закону України від 02 жовтня 1992 року № 2657-XII «Про інформацію»;

Закону України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами);

Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами);

Закону України від 01 червня 2010 року  № 2297-VI «Про захист персональних даних»;

Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги»;

постанові Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 1232 «Про затвердження Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок» (зі змінами);

постанові Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» (зі змінами);

постанові Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (зі змінами);

Положенню про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704 (зі змінами);

Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185 (зі змінами);

Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 843/4186 (зі змінами);

наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1393 «Про затвердження Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.01.2012 за № 44/20357 (зі змінами);

наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 року № 1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів», зі змінами, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300;

наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524 «Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.06.2015 за № 751/27196;

наказу Міністерства фінансів України від 20.08.2015 № 727 «Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за № 1300/27745;

наказу Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 299 «Про затвердження форми запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.03.2017 за № 370/30238;

наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 «Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 959/30827;

наказу ДПС від 29.01.2020 № 47 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення контролюючими органами зустрічних звірок, обміну податковою інформацією при здійсненні податкового контролю»;

наказу ДПС від 02.07.2020 № 316 «Про затвердження Порядку призначення ролей в інформаційно-комунікаційних системах ДПС»;

наказу ДПС від 04.09.2020 № 470 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів Державної податкової служби України при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків»;

наказу ДПС від 25.02.2021 № 244 «Про затвердження Зразка форми акта (довідки) документальної планової/ позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних перевірок»;

наказу ДПС від 09.06.2023 № 444 «Про затвердження Методики проведення перевірки загальних положень податкового та іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи»;

наказу ДПС від 09.06.2023 № 445 «Про затвердження Методики проведення перевірки достовірності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток»;

наказу ДПС від 09.06.2023 № 446 «Про затвердження Методики проведення перевірки достовірності, повноти нарахування та сплати податку на додану вартість»;

наказу ДПС від 18.03.2024 № 231 «Про затвердження Методики проведення перевірки достовірності, повноти нарахування та сплати інших податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи».