Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Для ДПС важливим є недопущення порушень інформаційних прав платників податків та їх права на приватність

, опубліковано 02 грудня 2019 о 12:11

Розбудова української правової держави насамперед пов’язана з реалізацією прав і свобод громадян. Реалізація права на інформацію, як елемент державної інформаційної політики, забезпечує розвиток інститутів демократії, прав людини і громадянина, підвищення економічної могутності держави, її міжнародного авторитету, підйом матеріального та культурного рівня життя громадян.

В умовах розвитку демократичного суспільства перед державними органами постає проблема гармонізації функціонування механізмів реалізації права громадян на офіційну інформацію у відповідності до міжнародних стандартів. При цьому, на сьогодні доволі актуальним залишається питання дотримання державними органами при наданні запитуваної інформації гарантованого Конституцією України права на приватність.

Розвиток відносин з платниками податків є одним із основних стратегічних напрямів розвитку новоствореної податкової служби, що, зокрема, передбачає забезпечення відкритості та прозорості, збереження діалогу з платниками податків, бізнес-асоціаціями та забезпечення зворотного зв’язку. 

Так, на сьогоднішній день серед основних завдань, які виконує ДПС як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, є забезпечення реалізації платниками податків права на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, права на отримання інформації та права на невтручання в особисте життя у зв’язку з обробкою персональних даних.

Дотримання ДПС прав платників податків на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, на отримання інформації та на невтручання в особисте життя у зв’язку з обробкою персональних даних, забезпечується шляхом неухильного дотримання правових норм, закріплених у Конституції України, Податковому та Цивільному кодексах України, законах України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», постановах Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» та інших нормативно-правових актах, що регулюють дані питання.

При цьому, серед проблемних моментів реалізації права на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, варто звернути увагу на необхідність дотримання суб’єктами владних повноважень вимог Закону України «Про звернення громадян» щодо строків надання письмових відповідей на звернення громадян; недопущення розгляду скарг громадян тими органами або посадовими особами, дії чи рішення яких оскаржуються; дотримання прав громадян на проведення особистого прийому.

Щодо реалізації права на отримання інформації органам державної влади необхідно дотримуватись строків, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації» при наданні відповідей на звернення платників податків та надавати відповіді по суті запитів; не допускати відмов в наданні інформації з посиланням на загальнодоступні джерела та відмов у задоволенні запитів у зв’язку з не оплатою запитувачами витрат на копіювання документів без повідомлення скільки і за якими реквізитами має бути здійснено таку оплату. Крім того неприпустимою є відмова у задоволенні запиту у зв’язку з тим, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом без застосування при цьому «трискладового тесту» як єдиної підстави для обмеження доступу до інформації.

Серед проблемних моментів реалізації права людини на невтручання в особисте життя у зв’язку із обробкою персональних даних (права на приватність) слід наголосити на необхідності дотримання, зокрема працівниками податкової служби, вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» щодо заборони розголошення у будь-який спосіб персональних даних та інформації з обмеженим доступом, що їм стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, крім випадків, передбачених законом. Не допускати порушення прав суб’єктів персональних даних на доступ до своїх персональних даних, а також забезпечувати надання роз’яснень щодо практичного застосування законодавства про захист персональних даних.

За захистом права на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, права на отримання інформації та права на невтручання в особисте життя у зв’язку з обробкою персональних даних особи, права яких порушено, можуть звернутися до суду або Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Таким чином, для ДПС є доволі актуальним здійснення превентивних заходів щодо недопущення порушень інформаційних прав платників податків та їх права на приватність, а також участь у розробці нормативно-правових актів з метою удосконалення системи організаційно-правових гарантій та розв’язання існуючих проблем у сфері реалізації зазначених прав.