Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

Метою діяльності Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) є сприяння значному стабільному економічному зростанню та зниженню бідності шляхом поширення принципів та цінностей ОЕСР в усьому світі – відданість демократії, ринковій економіці та відкритій, регульованій, недискримінаційній торгівлі і фінансовим системам, що підтримується ефективним керівництвом.

Центр податкової політики та адміністрування ОЕСР є безперечним лідером у розробці міжнародних податкових стандартів, таких, як модельна Конвенція про уникнення подвійного оподаткування та Керівні принципи з проблем трансфертного ціноутворення. Центр на регулярній основі залучається до вирішення політично „чутливих” питань, які стосуються країн – не членів ОЕСР, як, наприклад, розробка інфраструктури оподаткування електронної комерції та проекту з шкідливої податкової конкуренції.

Також ОЕСР здійснює моніторинг податкових політик своїх країн-членів, що дозволяє здійснювати макроекономічні аналізи та прогнози. В контексті економічних досліджень ОЕСР здійснила детальний аналіз податкових систем багатьох країн світу. За результатами такого глибокого аналізу національні органи отримують інформацію щодо можливості реформування податкових систем, та, відповідно, підвищення ефективності, прозорості та спроможностей.

Що стосується діяльності ОЕСР у  практичній сфері оподаткування, то слід зазначити, що значну роботу проводить Комітет з фіскальних питань (CFA – Committee on Fiscal Affairs), який є одним з визнаних лідерів у розробці стандартів та інструкцій у сфері сприяння співробітництву з питань міжнародного оподаткування.  Комітет був заснований у 1971 році з метою надання можливості спеціалістам у сфері податкової політики працювати над розробкою міжнародних та національних податкових питань. До Комітету входять найкращі експерти з питань оподаткування усіх 30 країн – членів ОЕСР, які працюють у робочих групах за основними напрямами діяльності податкових адміністрацій. Завданням цього Комітету є усунення податкових заходів, які перешкоджають торгівлі та інвестиційним потокам, попередження подвійного оподаткування, протидія ухиленню від оподаткування та втечі від оподаткування, а також сприяння поширенню позитивної практики у сфері податкової політики та адміністрування.

Діяльність ОЕСР у сфері оподаткування зосереджена навколо наступних напрямів:

1) Розробка інструкцій з проведення переговорів та застосування двосторонніх Податкових угод. Основну увагу в цій сфері зосереджено на вивченні положень податкових угод та питань щодо їх застосування, а використання розробленої методології дозволить країнам поширити свої мережі податкових угод та вдосконалити техніку проведення переговорів.

2) Розробка інструкцій з трансфертного ціноутворення.

3) Обмін досвідом у сфері обміну інформацією та банківської таємниці, визначення проблемних сфер та шляхів їх вирішення, забезпечення захисту прав платників податків на конфіденційності їх інформації. В результаті такого дослідження готуються аналітичні документи щодо найкращих шляхів обміну інформацією та доповідь ОЕСР „Покращення доступу до банківської інформації в податкових цілях”.  

4) Вивчення методів податкового стимулювання у сфері податку з доходів фізичних осіб та прибуткового податку з юридичних осіб на прикладі країн членів та не членів ОЕСР.

5) Вивчення проблем міжнародного ухилення від оподаткування та втечі від податків, виявлення універсальних схем та структур, задіяних у податковому шахрайстві, підготовка відповідних рекомендацій.

6) Визначення юридичних та практичних проблем, з якими стикаються країни під час проведення аудиту багатонаціональних підприємств. Окреслення кола адміністративних процедур, інформаційних вимог та процедур перевірки, які необхідні для проведення ефективного аудиту.

7) Дослідження адміністрування податку на додану вартість, вивчення процесу розробки законодавства з ПДВ та функціонування податку на міжнародному рівні. Особлива увага приділяється впливу ПДВ на міжнародну торгівлю, визначенню місця поставки товарів та послуг,  а також таким специфічним питанням, як використання нових транспортних засобів, електронної комерції, сектору фінансових послуг та телекомунікацій.

8) Визначення шляхів модернізації податкових систем з метою адаптації до нових глобальних ринків фінансів та капіталу, що зокрема стосується оподаткування інноваційних фінансових інструментів та фінансових установ.      

Програма співробітництва ОЕСР з країнами  - не членами ОЕСР до яких належить, зокрема, Україна у сфері оподаткування розпочалася у 1992 році.

Сьогодні така діяльність проводиться на рівні Багатосторонніх податкових центрів ОЕСР, двосторонніх проектів з окремими країнами, проектів з міжнародними та регіональними організаціями, а також шляхом активних консультацій з представниками бізнесу.

ОЕСР спільно зі Світовим банком було засновано організацію під назвою „Міжнародний податковий діалог” (ITD  - International Tax Dialogue), метою якої є сприяння співробітництву з податкових питань між урядами країн та міжнародними організаціями. Сьогодні ITD працює над вивченням та поширенням найефективніших розробок у податкових адміністраціях, координує технічну допомогу та сприяє уникненню дублювання заходів в рамках різних проектів співробітництва.

Функціонують Багатосторонні податкові центри ОЕСР в Австрії (м. Відень), Угорщині (м. Будапешт), Туреччині (м. Анкара) та Кореї, які регулярно організують навчальні семінари для податківців з різних країн з найбільш популярних питань, що становлять спільний інтерес. Австрійський та угорський центри приймають на навчання представників країн центральної та східної Європи та Балтії. Найбільшою установою є Багатосторонній податковий центр в Анкарі (Туреччина), який з моменту свого створення у 1993 році прийняв на навчання більше 27000 податкових службовців з Балканських країн, країн Центральної Азії, СНД, включаючи Україну, та Монголії. Корейський Багатосторонній податковий центр обслуговує країни Азії, включаючи Центральну та Південно-Східну Азію.

У рамках виконання плану дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на 2013– 2016 роки, Україна стала членом Глобального форуму ОЕСР з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей.

Глобальний форум з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей 

Глобальний форум з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей – це міжнародна структура, створена рішенням Ради Організації з економічного співробітництва та розвитку від 17.09.2009, серед членів якої всі країни Великої Двадцятки, країни-члени ОЕСР, основні міжнародні фінансові центри, а також багато країн, що розвиваються (всього 126 країн).

Участь в Глобальному форумі дозволить Україні:

- активізувати та полегшити процес укладання угод про обмін інформацією з іншими країнами, зокрема міжнародними фінансовими центрами;

- отримувати інформацію про законодавчу та нормативно-правову базу країн у сфері прозорості оподаткування;

- стати привабливішою для іноземних інвесторів з огляду на імплементацію міжнародних стандартів з прозорості та обміну інформацією;

- розширити обмін податковою інформацією з країнами – учасниками

Глобального форуму, що сприятиме боротьбі з податковими ухиленнями та, відповідно, збільшенню надходжень до бюджету.

Діяльність Глобального форуму пов'язана з важливими міждержавними ініціативами, серед яких особливе місце посідає боротьба з незаконними фінансовими потоками, в рамках якої Глобальний форум  сприяє протидії корупції та відмиванню коштів. Крім цього, Глобальний форум забезпечує технічне сприяння при імплементації стандартів з прозорості та обміну інформацією, в результаті якої значно спрощується ведення багатосторонніх переговорів при укладанні угод про обмін інформацією.

Повна інформація з національних і міжнародних джерел дозволить податковим органам поліпшувати ефективність дотримання платниками податків національних податкових законодавств і зосереджуватися на ухиленнях від податків. Відповідно участь України у Глобальному форумі є надзвичайно важливою для національної безпеки.

Крім того, участь в Глобальному форумі суттєво поліпшить імідж держави на міжнародній арені та сприятиме підвищенню позицій України в рейтингу Світового Банку „Ведення Бізнесу” („Doing Business”).