Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

ХАРТІЯ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

опубліковано 28 серпня 2021 о 07:39

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Державної податкової
служби України
_____________ Євген ОЛЕЙНІКОВ
«26» серпня 2021 р. 

 

 

ХАРТІЯ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ
ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Мета Хартії податкового аудиту 

Забезпечення транспарентності у взаємовідносинах підрозділів податкового аудиту ДПС та її територіальних підрозділів (далі – підрозділи податкового аудиту) з платниками податків під час організації, проведення та реалізації матеріалів перевірок.

 

Основні принципи 

Підрозділи податкового аудиту у своїй діяльності керуються нормами законодавчих актів, у т. ч. Конституцією України та Податковим кодексом України (далі – Кодекс), актами Міністерства фінансів України та власними розпорядчими документами Державної податкової служби України.

У своїй діяльності підрозділи податкового аудиту дотримуються принципів:

доброчесності та відкритості;

компетентності, незалежності та об’єктивності;

діяльності виключно в межах повноважень;

дієвого спілкування з платниками податків;

своєчасності залучення платників до спілкування;

ефективності роботи.

 

Взаємодія з платниками податків 

Під час взаємодії з платниками податків підрозділи податкового аудиту відповідно до норм Кодексу забезпечують своєчасність та повноту надання і отримання інформації, що стосується:

дослідження податкової інформації, яка знаходиться в підрозділах податкового аудиту (направлення платнику повністю сформованих запитів, своєчасність опрацювання отриманої інформації та наданого документального підтвердження);

організації перевірки (виду перевірки (документальна, фактична), способу проведення перевірки (виїзна, невиїзна), мети перевірки, підстави для її проведення, тривалості перевірки, періоду діяльності, який буде перевірятись);

початку проведення перевірки (у терміни, встановлені Кодексом);

отримання пояснень та документального підтвердження задекларованих показників з питань перевірки;

питань, які виникають під час проведення перевірки;

питань, що мають бути основою для висновків перевірки;

проведення робочої зустрічі з платником під час проведення перевірки з метою врегулювання спірних (неоднозначних) питань;

оформлення матеріалів перевірки (в тому числі вручення їх платнику податків);

розгляду заперечень на акт перевірки (запрошення платника на розгляд заперечення, розгляд комісією з розгляду заперечень наданих платником пояснень та їх документального підтвердження, призначення у разі необхідності на прохання платника додаткової перевірки, направлення висновку за результатами розгляду);

прийняття податкових повідомлень-рішень;

термінів сплати донарахованих грошових зобов’язань та порядку оскарження прийнятих податкових повідомлень-рішень;

супроводження процедури оскарження прийнятих рішень в адміністративному та/або судовому порядках;

розгляду скарг на дії працівників підрозділів податкового аудиту;

роз’яснення норм законодавства з питань контрольно-перевірочної роботи;

обговорення пропозицій щодо внесення змін до законодавства;

ознайомлення платника податків із ризиками несплати податків, що обраховуються контролюючим органом;

надання платнику інформації про його контрагентів в обсягах, дозволених законодавством.

Засоби комунікації, що використовуються під час взаємодії:

електронний кабінет (у т. ч. шляхом надання/отримання стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA));

телекомунікаційний зв’язок;

пошта;

живе спілкування.

 

Очікувані результати 

Висока оцінка платниками податків рівня взаємодії та якості проведених перевірок платників податків буде полягати у такому:

відсутність скарг платників податків на дії посадових осіб підрозділів податкового аудиту;

зменшення кількості перевірок платників з незначним ступенем ризику;

збільшення надходжень від самостійної сплати платниками податків, зборів, платежів до бюджетів усіх рівнів.

 

Відповідальність 

Посадові особи підрозділів податкового аудиту, винні у порушенні вимог нормативно-правових та власних розпорядчих актів ДПС при організації та проведенні контрольно-перевірочної роботи, несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність відповідно до закону.