Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Інформація про здійснення ДФС у 2015 році регуляторної діяльності

З метою забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності та участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів, розроблених ДФС, протягом 2015 року (станом на 01.01.2016) на офіційному веб-порталі ДФС та на сайтах провідних інформаційних агентств було розміщено 102 повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів (у т.ч. 6 про повторне оприлюднення), кожне з яких містить короткий зміст регуляторного акта, інформацію щодо мети розробки і очікуваного результату від  впровадження, поштову, електронну адреси розробника проекту та адресу для надання зауважень і пропозицій. У підрозділі „Проекти регуляторних актів” розділу „Регуляторна політика” веб-порталу ДФС протягом 2015 року  розміщено аналогічну кількість проектів нормативно-правових (регуляторних) актів та аналізів регуляторного впливу до кожного з них. Оприлюднення проектів наказів Міністерства фінансів України, підготовлених ДФС, здійснювалось також на сайті Мінфіну.

Інформація про здійснення ДФС регуляторної діяльності також оприлюднювалась на офіційному веб-порталі ДФС відповідно до статті 14 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року № 1160-ІV (далі – Закон № 1160).

Відповідно до вимог Закону № 1160 Головою ДФС 08 грудня 2014 року затверджено План діяльності Державної фіскальної служби України з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2015 рік (далі – План).

У зв’язку із необхідністю включення до Плану проектів регуляторних актів, розробка яких попередньо не була передбачена, протягом 2015 року до Плану вносились зміни та доповнення, які затверджувались Головою ДФС: 31.12.2014, 17.01.2015, 28.01.2015, 16.02.2015, 02.03.2015, 27.04.2015, 08.05.2015, 03.06.2015, 23.06.2015, 30.06.2015, 07.08.2015, 19.08.2015, 11.09.2015, 30.09.2015, 12.10.2015, 28.10.2015, 09.11.2015, 12.11.2015, 30.11.2015, 14.12.2015.

План та зміни до нього у встановленому порядку оприлюднювалися на веб-порталі ДФС.

Відповідно до Плану зі змінами та доповненнями, а також на виконання доручень Уряду протягом звітного періоду ДФС розроблено окремі проекти регуляторних актів, направлені на:

приведення нормативно-правових актів у відповідність до норм Податкового та Митного кодексів України, законів України;

удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ;

удосконалення механізму реєстрації та обліку платників податків;

удосконалення порядку адміністрування податків і зборів та оперативного обліку податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, митних та інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів;

удосконалення порядку здійснення податкового та митного контролю органами ДФС;

посилення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів;

удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням;

спрощення форм податкових декларацій (розрахунків), звітів та зменшення обсягу інформації, що подається платниками;

встановлення нових вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій тощо.

Слід зазначити, що відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі – Кабмін) від 20 серпня 2014 року № 375, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, який здійснює нормативно-правове регулювання у відповідних сферах, є Мінфін.

Враховуючи зазначене, відповідно до пунктів 3.1 та 3.3 розділу ІІІ Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.2011 № 1789, а також до пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабміну від 21 травня 2014 року № 236, всі проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що належать до сфери діяльності ДФС, направляються до Мінфіну.

З метою удосконалення норм податкового та митного законодавства ДФС розроблено низку законопроектів:

„Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість”, розроблений з метою удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ, що дозволить виправити помилки платників, допущені під час роботи системи у тестовому режимі, реалізувати низку позитивних змін у порядку складання податкових накладних та веденні обліку ПДВ. Проект направлено в установленому порядку до Мінфіну. Верховною Радою України 16 липня 2015 року прийнято Закон України № 643-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість” (далі – Закон № 643), який набрав чинності 29 липня 2015 року;

„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації впливу на адміністрування надходжень бюджету”, розроблений з метою забезпечення реалізації рекомендацій місії Міжнародного валютного фонду щодо скорочення процедури адміністративного оскарження рішень контролюючих органів, а також положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабміну від 09 грудня 2014 року та схваленої постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VІІІ (далі – Програма діяльності Кабміну). Направлено в установленому порядку до Мінфіну. Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України за № 2178а від 30.06.2015;

„Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оптимізації територіальних органів державної фіскальної служби”, розроблений з метою забезпечення реалізації рекомендацій місії МВФ щодо реформування системи органів ДФС, а також положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України; направлено в установленому порядку до Мінфіну. Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України за № 2177а від 30.06.2015;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо процедури податкової медіації)”, розроблений з метою запровадження процедури досудової медіації у податкових та митних спорах, що сприятиме зменшенню кількості спорів між платниками податків та органами ДФС, які направляються в суди, та збільшенню надходжень до бюджету за рахунок сум податкових (грошових) зобов’язань, які сплачуватимуться в результаті досягнення примирення. Положення законопроекту включено до проекту Закону України „Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні”, який зареєстровано у Верховній Раді України за № 3630 від 11.12.2015 (далі – Законопроект № 3630);

„Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин)”, розроблений з метою спрощення порядку визначення податкових зобов’язань із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин у частині видобування руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд, а також унеможливлення необґрунтованого застосування газовидобувними підприємствами понижуючого коефіцієнта при визначенні податкових зобов’язань з цієї плати. Оскільки запропоновані законопроектом норми було включено до проекту Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб’єктів господарювання, що здійснюють видобування природного газу” (зареєстрований у Верховній Раді України за № 2352а від 14.07.2015), зареєстровано проект постанови Верховної Ради України за № 2352а/П „Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб’єктів господарювання, що здійснюють видобування природного газу”;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо великих платників податків)”, розроблений з метою удосконалення процесу відбору великих платників податків та адаптації критеріїв відбору до особливостей чинного законодавства. Положення проекту в частині, що стосується визначення поняття „великий платник податків” та особливостей їх адміністрування, включено до законопроекту № 3630;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України”, розроблений відповідно до абзацу другого пункту 4 розділу ІІ „Прикінцеві положення” Закону України від 12 лютого 2015 року № 191-VII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)”, який за дорученням Кабміну розділено на два окремі законопроекти: „Про внесення змін до Податкового кодексу України” та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”. Мінфіном повідомлено, що оскільки норми проекту Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України” враховані у законопроекті № 3630, подання та супровід законопроектів, розроблених ДФС, є недоцільним;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням реформи” (щодо податкової міліції), розроблений з метою реформування та зміни  функціональних повноважень підрозділів податкової міліції ДФС (реалізація рекомендацій місії МВФ щодо реформування системи органів ДФС). Доопрацьований з урахуванням зауважень, наданих Мін’юстом, законопроект направлено до Мінфіну;

„Про внесення змін до Закону України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, розроблений з метою комплексного вирішення проблем у сфері ліцензування виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом виключення з переліку документів, які додаються до заяви на видачу ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні чи користуванні ДФС, її територіальних органів, інших органів державної влади, зокрема, довідки, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію, а також копії ліцензії на відповідний вид діяльності. Розроблений законопроект направлено до Мінфіну;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України”, відповідно до якого пропонується внести зміни до Податкового кодексу України та Закону України від 19 грудня 1995 року 481/95-ВР „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” з метою нормативного врегулювання питань застосування фінансових санкцій за порушення вимог законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, обов’язок застосування яких покладено на контролюючі органи. Законопроект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення процедури погашення податкового боргу)”, розроблений з метою вдосконалення положень Податкового кодексу України щодо застосування процедур погашення податкового боргу. Законопроект оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС та направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади;

„Про внесення змін до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, розроблений з метою вдосконалення процедури банкрутства шляхом впровадження на законодавчому рівні безспірності грошових вимог контролюючих органів, оподаткування ПДВ під час продажу майна банкрута у ліквідаційній процедурі, застосування спрощеної процедури банкрутства щодо платників, що не мають майна для його погашення та/або відсутніх за місцезнаходженням. Законопроект оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС та направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади;

„Про внесення змін до Митного кодексу України щодо верифікації (перевірки достовірності) документів про походження товару з України”, розроблений з метою приведення статті 47 Митного кодексу України у відповідність до вимог міжнародних договорів. Положення законопроекту увійшли до розробленого Мінфіном спільно з ДФС проекту Закону України „Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо приведення у відповідність до вимог міжнародних договорів України порядку визначення країни походження товару та верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів про походження товару з України та декларацій інвойсів про походження товару з України”, який зареєстровано у Верховній Раді України за № 3444 від 10.11.2015.

Також протягом 2015 року ДФС розроблено окремі проекти регуляторних актів – постанов Кабміну, а саме:

„Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість” (зміни до постанови від 16.10.2014 № 569), розроблений у зв’язку з прийняттям Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи” (далі – Закон № 71). Прийнято постанову Кабміну від 04 лютого 2015 року № 82;

„Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1258”, розроблений з метою забезпечення виконання пункту 9 розділу ІІ Закону № 71 та скасування нормативно-правових актів, що втратили актуальність. Прийнято постанову Кабміну від 11 листопада 2015 року за № 919;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246 „Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних”, розроблений з метою приведення  нормативно-правого акта у відповідність до Податкового кодексу України з урахуванням  змін, внесених Законом № 71, зокрема, в частині впровадження електронного адміністрування ПДВ. Проектом передбачено реєстрацію всіх податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної платників податку в Єдиному реєстрі податкових накладних. Кабміном прийнято постанову від 30 січня 2015 року № 20 „Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних”;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1386 „Про затвердження Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів”, розроблений з метою приведення нормативно-правового акту у відповідність до Закону № 71. Постанову Кабміном прийнято 08 липня 2015 року за № 480;

„Про внесення змін до Порядку застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, розроблений з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до положень Закону України від 10 лютого 2015 року № 176-VIII „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України”. Постанову Кабміном прийнято 16 грудня 2015 року за № 1050;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244”, розроблений з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог Закону № 71. У процесі доопрацювання та погодження назву постанови змінено та викладено у редакції: „Деякі питання стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу”. Постанову Кабміном прийнято 14 травня 2015 року за № 273;

„Про затвердження Порядку розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення”, розроблений з метою реалізації вимог підпункту 39.3.2.3 підпункту 39.3.2 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України та затвердження порядку. Постанову Кабміном прийнято 04 червня 2015 року за № 381;

„Про затвердження Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення”, розроблений з метою реалізації вимог підпункту 39.6.2.4 підпункту 39.6.2 пункту 39.6 статті 39 Податкового кодексу України. Постанову Кабміном прийнято 17 липня 2015 року за № 504;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1232”, розроблений з метою нормативного врегулювання питання документального оформлення фактів, за наявності яких неможливо провести зустрічну звірку із суб’єктом господарювання. Постанову Кабміном прийнято 22 липня 2015 року за № 526;

„Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України”, з метою імплементації податкового та митного законодавства до положень законодавства Європейського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Постанову Кабміном прийнято 09 грудня 2015 року за № 1029;

„Про внесення змін до вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України”, розроблений з метою удосконалення практичного механізму проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України за поданням правоохоронних органів України. Постанову Кабміном прийнято 16 грудня 2015 року за № 1051;

„Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість” (зміни до постанови від 16.10.2014 № 569), розроблений з метою приведення положень нормативного акта у відповідність до положень Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” (далі – Закон № 909). Проект в установленому порядку направлено до Мінфіну. Постанову прийнято на засіданні Уряду 30.12.2015 як невідкладну та зареєстровано за № 1177;

„Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”, розроблений з метою приведення деяких нормативно-правових актів Кабміну у відповідність до вимог Закону України від 28 грудня 2014 року № 72-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення  податкового  контролю  за  трансфертним  ціноутворенням” (далі – Закон № 72). Проект направлено Мінфіну для подання в установленому порядку до Кабміну;

„Про внесення змін до Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування”, розроблений з метою врегулювання неузгодженостей нормативно-правових актів, які визначають порядок доопрацювання існуючих та розробку нових вимог до реалізації фіскальних функцій реєстраторами для різних сфер застосування. Положення проекту враховано у новому проекті постанови Кабміну „Про затвердження Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування та Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти”, розробленому на виконання доручення Прем’єр-міністра  України  до  Закону  України  від  01  липня  2015  року № 569-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів  України  щодо  застосування  реєстраторів  розрахункових  операцій” (далі – Закон № 569). Доопрацьований з урахуванням зауважень Національного банку України проект направлено в установленому порядку до Мінфіну;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 601 „Про затвердження Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій”, розроблений з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства. Після доопрацювання назву проекту викладено у редакції: „Про внесення змін до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій”. Погоджений проект в установленому порядку направлено до Мінфіну для внесення на розгляд Кабміну;

„Про затвердження Порядку здійснення органами доходів і зборів контролю за досягненням платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичними особами – підприємцями) обсягу доходу відповідно до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України”, розроблений у зв’язку з  прийняттям Закону № 569 з метою визначення єдиного механізму здійснення органами доходів і зборів заходів із контролю за досягненням фізичними особами - підприємцями – платниками єдиного податку другої і третьої груп обсягу доходу понад 1 млн. гривень. Погоджений із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та доопрацьований з урахуванням зауважень ДРС проект направлено до Мінфіну;

„Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розроблений з метою врегулювання питання передачі до Служби безпеки України спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для їх подальшого зберігання, знищення або використання в інтересах державної безпеки. Погоджений із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та доопрацьований з урахуванням зауважень ДРС проект направлено на правову експертизу до Мін’юсту;

„Про затвердження Порядку утилізації транспортних засобів, що переходять у власність держави, які не реалізовані в установленому порядку та (або) не придатні до реалізації”, розроблений з метою встановлення єдиних підходів до організації процедури утилізації обернених на користь держави транспортних засобів. Погоджений Мінфіном та Мінекономрозвитку проект направлено до Мінфіну;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1724”, розроблений з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог статей 46 та 286 Податкового кодексу України та забезпечення виконання пункту 9 розділу ІІ Закону № 71 щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність до змін у законодавстві. За дорученням Мінфіну проект постанови з новою назвою „Про визнання таким, що втратив чинність пункту 2 постанови Кабінету Міністрів від 13 грудня 2006 р. № 1724” направлено на погодження до ДРС, Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Проект погоджено ДРС;

„Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розроблений з метою врегулювання питання безоплатної передачі товарно-матеріальних цінностей, крім тих, обіг яких обмежено законом, у володіння і користування державних органів, установ (організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, встановлення порядку розпорядження військовою зброєю та боєприпасами до неї, військовим майном та технікою, а також товарами військового призначення та подвійного використання шляхом їх передачі Міноборони, МВС, Держприкордонслужбі або СБУ для цільового використання військовими формуваннями, що входять до їх складу. Проект постанови направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади;

„Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розроблений з метою забезпечення ефективної реалізації податкової та митної політики у зв’язку із здійсненням адміністративної реформи та утворенням територіальних органів ДФС. Проект постанови направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади;

„Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів“, яким вносяться зміни до пунктів 3 та 10 зазначеного Положення, затвердженого постановою Кабміну від 27.12.2010 № 1251. Проект надіслано на розгляд та погодження до ДРС та Мінеконрозвитку;

„Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розроблений з метою скасування нормативно-правових актів Уряду (постанов Кабміну від 13 травня 1996 року № 493 та від 31 березня 1999 року № 500) щодо видачі ліцензій на право оптової торгівлі, імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у зв’язку із втратою актуальності. Проект погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та направлено до Мін’юсту для проведення правової експертизи;

„Про внесення змін до додатка 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436”, яким пропонується внести зміни до Переліку товарів, зовнішньоекономічні операції з якими підлягають ліцензуванню, затвердженого зазначеною постановою, та встановити, що ліцензія на виробництво тютюнових виробів є документом, який підтверджує дотримання встановлених обмежень, а також зазначити код та опис згідно з УКТ ЗЕД товару, імпортування якого вимагає наявності такої ліцензії. Проект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 та від 19 листопада 2012 р. № 1104”, який розроблено з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України від 12 серпня 2014 року № 1638-VII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм” в частині врегулювання питання знищення конфіскованого обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового та фільтрів. Проект постанови погоджено з заінтересованими центральними органами виконавчої влади та направлено до Мін’юсту для проведення правової експертизи;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1266”, яким пропонується внести зміни до Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом у зв’язку із змінами у законодавстві. Проект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 806”, розроблений з метою внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового та приведення у відповідність до статті 230 Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом № 71. Проект погоджено з заінтересованими центральними органами виконавчої влади та направлено до Мінфіну для внесення на розгляд Кабміну;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.11 № 106“, яким вносяться зміни до постанови Кабміну „Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету”. Проект доопрацьовується з урахуванням отриманих від Мінфіну зауважень;

„Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року № 155”, який направлено на розгляд до Мінфіну. Доопрацьований Мінфіном проект з новою назвою „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” погоджується із заінтересованими органами виконавчої влади;

„Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру”, розроблений з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог Закону № 71 та Закону України від 17 липня 2015 року № 652-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій”. Проект направлено на погодження до ДРС та Мінекономрозвитку;

„Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 16 підрозділу 4 розділу ХХ „Перехідні положення” Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації”, розроблений з метою приведення  нормативно-правового акту у відповідність до вимог Закону України № 71. Проект направлено до Мінфіну для внесення на розгляд Кабміну;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 року № 1030”, розроблений з метою приведення положень нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства України з питань здійснення державних видів контролю. Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України розроблено альтернативний проект постанови Кабміну „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань проведення державного контролю харчових продуктів”, який також передбачає внесення змін до Порядку здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженого постановою Кабміну від 5 жовтня 2011 року № 1030. Пропозиції щодо включення до нього змін, актуальних для органів доходів і зборів, направлено в установленому порядку до Мінфіну для узгодження позиції;

„Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розроблений з метою спрощення митних формальностей за допомогою здійснення митного контролю із застосуванням нових інформаційних технологій, а також актуалізації технологій митного оформлення у зв’язку із змінами у законодавстві. Проект постанови погоджено Мінфіном;

„Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 177”, розроблений з метою скасування нормативно-правового акта, який втратив актуальність. Проект постанови направлено до Мінфіну для направлення на розгляд Кабміну;

„Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розроблений з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Податкового кодексу України, чинними нормами якого не передбачено звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами всіх форм власності. Проект постанови погоджено Мінекономрозвитку, ДРС та Мін’юстом та буде направлено в установленому порядку до Мінфіну для подання на розгляд Кабміну.

Крім того, з метою нормативного врегулювання питання проведення органами ДФС документальних перевірок під час реалізації процедури досягнення податкового компромісу, враховуючи запровадження мораторію у 2015-2016 роках на проведення перевірок платників податків, було розроблено проект розпорядження Кабміну „Про забезпечення реалізації процедури досягнення податкового компромісу”. Від ДРС отримано рішення про відмову в погодженні проекту регуляторного акта, оскільки не визначено необхідного переліку підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців. Враховуючи зазначене та тимчасовість законодавчої норми (останній термін подання уточнюючого розрахунку для досягнення податкового компромісу згідно з чинним законодавством – 17 квітня 2015 року), Мінфіну направлено лист щодо недоцільності подальшого доопрацювання проекту.

З метою приведення нормативно-правових актів Мінфіну, які стосуються діяльності ДФС, у відповідність до Законів України № 71 та № 72, від 12 лютого 2015 року № 191-VII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)”, від 01 липня 2015 року № 569-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій”, № 909-VIII та інших, структурними підрозділами ДФС відповідно до пункту 4 Положення про ДФС протягом 2015 року було розроблено (взято участь у розробці) такі накази Мінфіну:

„Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку” від 13.01.2015 № 4 (зареєстрований у Мін’юсті 30.01.2015 за № 111/26556);

„Про затвердження Порядку роботи представників контролюючого органу на акцизних складах та податкових постах, що утворюються на території підприємств, де виробляється продукція з використанням спирту етилового та біоетанолу, які отримуються за нульовою ставкою акцизного податку” від 23.01.2015 № 9 (зареєстрований у Мін’юсті 14.02.2015 за № 155/26600);

„Про затвердження Порядку формування та ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок” від 23.01.2015 № 10 (зареєстрований у Мін’юсті 14.02.2015 за № 156/26601);

„Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України” від 23.01.2015 № 13 (зареєстрований у Мін’юсті 30.01.2015 за № 102/26547);

„Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку” від 23.01.2015 № 14 (зареєстрований у Мін’юсті 30.01.2015 за № 105/26550);

„Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість” від 02.02.2015 № 21 (зареєстрований у Мін’юсті 18.02.2015 за № 185/26630);

„Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів” від 02.02.2015 № 22 (зареєстрований у Мін’юсті 18.02.2015 за № 183/26628);

„Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті” від 10.03.2015 № 308 (зареєстрований у Мін’юсті 30.04.2015 за № 486/26931);

 „Про затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру” від 13.03.2015 № 333 (зареєстрований у Мін’юсті 15.04.2015 за № 418/26863);

„Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)” від 25.03.2015 № 359 (зареєстрований у Мін’юсті 14.04.2015 за № 413/26858);

„Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” від 10.04.2015 № 408 (зареєстрований у Мін’юсті 29.04.2015 за № 479/26924);

„Про затвердження форми Податкової декларації з транспортного податку” від 10.04.2015 № 415 (зареєстрований у Мін’юсті 28.04.2015 за
№ 474/26919);

„Про затвердження Порядку роботи представників контролюючих органів на акцизних складах, де розпорядник акцизного складу здійснює виробництво нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу” від 10.04.2015 № 416 (зареєстрований у Мін’юсті 29.04.2015 за № 476/26921);

„Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 14.04.2015 № 435 (зареєстрований у Мін’юсті 23.04.2015 за № 460/26905);

„Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 20.04.2015 № 449 (зареєстрований у Мін’юсті 07.05.2015 за № 508/29953);

„Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року № 867” від 27.05.2015 № 520, (зареєстрований у Мін’юсті 15.06.2015 № 704/27149);

„Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків” від 02.06.2015 № 524 (зареєстрований у Мін’юсті 24.06.2015 за №751/27196);

„Про затвердження  Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами” від 15.06.2015 № 552 (зареєстрований у Мін’юсті 08.07.2015 за № 807/27252);

„Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)” від 16.06.2015 № 560 (зареєстрований у Мін’юсті 03.07.2015 за № 783/27228);

„Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку” від 19.06.2015 № 578 (зареєстрований у Мін’юсті 07.07.2015 за № 799/27244);

„Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення” від 19.06.2015 № 579 (зареєстрований у Мін’юсті 07.07.2015 за № 800/27245);

 „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16.12.2011 № 1645 „Про затвердження форм переліків лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки” від 07.07.2015 № 627 (зареєстрований у Мін’юсті 22.07.2015 за № 883/27328);

„Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору” від 09.07.2015 № 636, (зареєстрований у Мін’юсті 29.07.2015 № 912/27357);

„Про затвердження форми Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності” від 20.07.2015 № 654 (зареєстрований у Мін’юсті 05.08.2015 за № 947/27392);

„Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів” від 24.07.2015 № 666 (зареєстрований у Мін’юсті 12.08.2015 за № 974/27419);

„Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю” від 31.07.2015 № 684 (зареєстрований у Мін’юсті 21.08.2015 за № 1021/27466);

„Про затвердження Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення” від 14.08.2015  № 706 (зареєстрований у Мін’юсті 03.09.2015 за № 1055/27500);

„Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів” від 17.08.2015 № 714 (зареєстрований у Мін’юсті 02.09.2015 за № 1048/27493);

„Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку” від 17.08.2015 № 715 (зареєстрований у Мін’юсті 03.09.2015 за № 1052/27497);

„Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства доходів і зборів України від 19.07.2013 № 288” від 17.08.2015 № 718 (зареєстрований у Мін’юсті 07.09.2015 за № 1074/27519);

„Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати” від 17.08.2015 № 719 (зареєстрований у Мін’юсті 03.09.2015 за № 1051/27496);

„Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/ закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів” від 18.08.2015 № 721 (зареєстрований у Мін’юсті 04.09.2015 за №21058/27503);

„Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи податкового, валютного законодавства та іншого законодавства платниками-юридичними особами та їх відокремленими підрозділами” від 20.08.2015 № 727 (зареєстрований у Мін’юсті 26.10.2015 за № 1300/27745);

„Про затвердження змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість” від 31.08.2015 № 747 (зареєстрований у Мін’юсті 17.09.2015 за № 1113/27558);

„Про втрату чинності деякими наказами” від 03.09.2015 № 751 (зареєстрований у Мін’юсті 25.09.2015 за № 1150/27595), розроблений з метою скасування неактуальних нормативно-правових актів, розробниками яких була ДФС (Міндоходів/ДПА/ДМС), за результатами роботи Робочої групи з проведення перегляду нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) та регулювання підприємництва у відповідних сферах господарської діяльності, скасування неактуальних нормативно-правових актів, створеної на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 17.04.2015 № 14335/1/1-15;

„Про затвердження форми Переліку орендарів, з якими укладено договори оренди землі державної або комунальної власності” від 17.09.2015 № 783 (зареєстрований у Мін’юсті 01.10.2015 за № 1171/27616);

„Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи” від 02.10.2015 № 859 (зареєстрований у Мін’юсті 26.10.2015 за № 1298/27743);

„Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств” від 20.10.2015 № 897 (зареєстрований у Мін’юсті 11.11.2015 за № 1415/27860);

„Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків” від 21.10.2015 № 911 (зареєстрований у Мін’юсті 09.11.2015 за № 1395/27840);

„Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої (их) операції (й) та вимоги до його (її) складення” від 21.10.2015 за № 912 (зареєстрований у Мін’юсті 09.11.2015 за № 1396/27841);

„Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України від 31 березня 2003 року № 145 та від 05 липня 2004 року № 373” від 21.10.2015 № 913 (зареєстрований в у Мін’юсті 05.11.2015 за № 1371/27816);

„Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами” від 21.10.2015 № 916 (зареєстрований у Мін’юсті 23.12.2015 за № 1617/28062);

„Про  затвердження  форми  переліку  користувачів  радіочастотного ресурсу – платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України” від 05.11.2015 № 994 (зареєстрований у Мін’юсті 23.11.2015 за
№ 1456/27901);

„Про затвердження Порядку проведення підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків на запити суб’єктів інформаційних відносин” від 13.11.2015 № 1007 (зареєстрований у Мін’юсті 17.11.2015 за № 1443/27888);

„Про затвердження Порядку формування та надсилання реєстру платників податків для перерахування коштів до бюджету в рахунок погашення податкового боргу з податку на додану вартість в умовах дії системи електронного адміністрування податку на додану вартість” від 13.11.2015 № 1009 (зареєстрований у Мін’юсті 08.12.2015 за № 1523/27968);

„Про затвердження Порядку подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення контролюючим органом про проведення такої перевірки” від 20.11.2015 № 1040 (зареєстрований у Мін’юсті 08.12.2015 за № 1522/27967);

„Про затвердження Порядку проведення органами Державної фіскальної служби України зустрічних звірок щодо дотримання законодавства України з питань державної митної справи” від 25.11.2015 № 1088 (зареєстрований у Мін’юсті 11.12.2015 за № 1543/27988);

„Про затвердження змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників” від 30.11.2015 № 1105 (зареєстрований у Мін’юсті 17.12.2015 за № 1577/28022);

„Про затвердження Порядку розгляду контролюючим органом скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу” від 09.12.2015 № 1124 (знаходиться на державній реєстрації у Мін’юсті);

„Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань” від 15.12.2015 № 1146 (зареєстрований у Мін’юсті 31.12.2015 за № 1679/28124);

„Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної” від 31.12.2015 № 1307 (знаходиться на державній реєстрації у Мін’юсті),

а також спільний наказ Мінфіну та Мінекономрозвитку „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів” від 02.07.2015 № 614/711 (зареєстрований у Мін’юсті 15.07.2015 за № 843/27288).

Крім того, у звітному році взято участь у розробленні низки проектів наказів Мінфіну з питань, що стосуються компетенції ДФС (зокрема, щодо звітності з податку на додану вартість, реєстраторів розрахункових операцій та обліку розрахункових операцій, спрощеної системи оподаткування, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, контролю за обігом підакцизних товарів, здійснення митного контролю та виконання митних формальностей тощо), а також проектів спільних наказів.

Усі розроблені ДФС проекти регуляторних актів у встановленому порядку проходять процедуру оприлюднення на офіційному веб-порталі ДФС.

ДФС забезпечує розгляд та опрацювання усіх зауважень та пропозицій громадськості, що надходять до оприлюднених проектів. Окремі пропозиції враховуються під час підготовки проектів регуляторних актів, а у разі неврахування – розробником наводяться вмотивовані причини їх відхилення.

Протягом року ДФС здійснювала заходи із відстеження результативності регуляторних актів. На офіційному веб-порталі ДФС у розділі „Регуляторна політика” підтримується в актуальному стані Реєстр регуляторних актів ДФС (із зазначенням строків відстеження їх результативності) та кожного року затверджується План-графік здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів структурними підрозділами ДФС у поточному році.

У 2015 році проведено відстеження результативності 88 регуляторних актів, розроблених ДФС. Звіти про відстеження (базові, повторні та періодичні) оприлюднювалися на офіційному веб-порталі ДФС та направлялися Державній регуляторній службі України.

У 2015 році ДФС якісно та вчасно виконувалися заходи із розробки проектів та відстеження результативності власних регуляторних актів та регуляторних актів, розроблених ДФС. Систематично здійснювався перегляд регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики.

Одним з основних напрямів роботи у сфері державної регуляторної політики у 2016 році залишатиметься підготовка проектів нормативно-правових (регуляторних) актів, спрямованих на забезпечення реалізації норм Податкового та Митного кодексів України.