Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Інформація про здійснення Державною фіскальною службою України регуляторної діяльності у 2016 році

З метою забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності та участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів, розроблених ДФС, протягом 2016 року (станом на 01.01.2017) на офіційному веб-порталі ДФС та на сайтах провідних інформаційних агентств було розміщено 48 повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів, кожне з яких містить короткий зміст регуляторного акта, інформацію щодо мети розробки і очікуваного результату від  впровадження, поштову, електронну адреси розробника проекту та адресу для надання зауважень і пропозицій. У підрозділі „Проекти регуляторних актів” розділу „Регуляторна політика” веб-порталу ДФС  протягом  2016  року  розміщено  аналогічну  кількість  проектів нормативно-правових  (регуляторних)  актів  та  аналізів  регуляторного  впливу до кожного з них. Оприлюднення проектів наказів Міністерства фінансів України, підготовлених ДФС, здійснювалось також на сайті Мінфіну.

Інформація про здійснення ДФС регуляторної діяльності також оприлюднювалась на офіційному веб-порталі ДФС відповідно до статті 14 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року № 1160-ІV (далі – Закон № 1160).

Відповідно до вимог Закону № 1160 Головою ДФС 07 грудня 2015 року затверджено План діяльності Державної фіскальної служби України з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2016 рік (далі – План).

У зв’язку із необхідністю включення до Плану проектів регуляторних актів,  розробка  яких  попередньо  не  була  передбачена,  протягом  2016  року до Плану вносились зміни та доповнення, які затверджувались Головою ДФС: 13.01.2016, 04.02.2016, 17.02.2016, 11.03.2016, 07.04.2016, 19.04.2016, 16.05.2016, 14.06.2016, 24.06.2016, 10.08.2016, 19.09.2016, 05.10.2016, 11.11.2016, 30.12.2016.

План та зміни до нього у встановленому порядку оприлюднювалися на офіційному веб-порталі ДФС.

Відповідно до Плану зі змінами, а також на виконання доручень Уряду протягом звітного періоду ДФС розроблено окремі проекти регуляторних актів, направлені на:

приведення нормативно-правових актів у відповідність до норм Податкового та Митного кодексів України, законів України;

удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ;

удосконалення механізму реєстрації та обліку платників податків;

посилення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів;

запровадження Системи електронного адміністрування реалізації пального та Єдиного реєстру акцизних накладних;

удосконалення порядків здійснення органами ДФС митного контролю та митного оформлення, виконання митних формальностей;

вдосконалення порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій та форми звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій;

спрощення форм податкових декларацій (розрахунків), звітів та зменшення обсягу інформації, що подається платниками;

скасування регуляторних актів, що втратили актуальність тощо.

Слід зазначити, що відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі – Кабмін) від 20 серпня 2014 року № 375, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, який здійснює нормативно-правове регулювання у відповідних сферах, є Мінфін.

Враховуючи зазначене, відповідно до пунктів 3.1 та 3.3 розділу ІІІ Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.2011 № 1789, а також до пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабміну від 21 травня 2014 року № 236, всі проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що належать до сфери діяльності ДФС, направляються до Мінфіну.

З метою удосконалення норм податкового та митного законодавства ДФС у 2016 році розроблено низку законопроектів (прийнято участь у розробці (доопрацюванні):

„Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо великих платників податків)”, розроблений з метою удосконалення норм, що регулюють питання відбору та обліку великих платників податків у контролюючих органах. Норми зазначеного законопроекту включені до прийнятого Верховною Радою України (далі – ВР України) Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII (далі – Закон № 1797-VIII), який набрав чинності з 01 січня 2017 року;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України” та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, розроблені з метою виконання пункту 2 Плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу „Ведення бізнесу” на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабміну від 16.12.2015 № 1406-р, та приведення деяких законодавчих актів України у відповідність до Закону України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII „Про внесення змін до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”. Законопроект направлено до Мінфіну для внесення на розгляд Кабміну;

„Про внесення змін до статті 307 Митного кодексу України (щодо надання фінансових гарантій)”, розроблений з метою врегулювання питання сплати фінансових гарантій. Норми зазначеного законопроекту включені до проекту Закону України „Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей)”, який був зареєстрований у ВР України 03.06.2016 за № 4777;

„Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)”, розроблений з метою імплементації законодавства ЄС в митній сфері в митне законодавство України. Законопроект зареєстрований у ВР України 06.05.2016 за № 4615;

„Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо накладення стягнень у справах про порушення митних правил та виконання постанов у цих справах)”, розроблений з метою усунення правової колізії при накладенні адміністративних стягнень за вчинення митних правопорушень; запровадження механізму виконання постанови в справі про порушення митних правил; удосконалення процедури застосування компромісу в справах про порушення митних правил. Законопроект направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ);

„Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування деяких операцій з продуктами рослинного походження)”, розроблений з метою врегулювання питань щодо оподаткування деяких операцій з продуктами рослинного походження (горіхів, грибів та ягід). Законопроект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про внесення зміни до підрозділу 10 розділу XX „Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо особливостей адміністрування податку на додану вартість на території проведення антитерористичної операції”,  розроблений з метою визначення особливостей адміністрування податку на додану вартість на території проведення антитерористичної операції. Законопроект зареєстрований у ВР України 06.05.2016 за № 4601;

„Про внесення змін до Закону України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, розроблений з метою запровадження електронних ліцензій на виробництво та торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами; електронних лічильників на виробництво спирту, біоетанолу. Доопрацьований законопроект направлено до Мінфіну на повторне погодження;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, розроблений з метою встановлення відповідальності за реалізацію тютюнових виробів за цінами, нижчими ніж встановлені Кабміном; маркування алкогольних напоїв міцністю більше 5,5% марками акцизного податку. Законопроект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших актів законодавства” (щодо забезпечення умов справляння рентної плати за видобування бурштину та цільового використання його доходів), розроблений з метою урегулювання відносин, пов’язаних із видобуванням бурштину-сирцю. Законопроект направлено на розгляд до Мінфіну та Мінекономрозвитку;

„Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (щодо визначення напрямів цільового використання рентної плати за видобування бурштину), розроблений з метою врегулювання відносин, пов’язаних із видобуванням бурштину-сирцю, у частині зарахування надходжень від сплати рентної плати за користування надрами для видобування бурштину-сирцю до місцевого бюджету. Законопроект направлено на розгляд до Мінфіну та Мінекономрозвитку;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підвищення раціонального використання лісових ресурсів)”, „Про внесення змін до Лісового кодексу України (щодо раціонального використання земельних ділянок лісогосподарського призначення)” та „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо використання доходів від плати за земельні ділянки лісогосподарського призначення)”, розроблені з метою забезпечення прозорості та раціонального використання лісових ресурсів, зменшення кількості платників, підвищення податкових надходжень до бюджетів за рахунок контрольованості об’єкта та бази оподаткування лісових ресурсів. Законопроекти направлено на розгляд до Мінфіну та Мінагрополітики;  

„Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення справляння плати за землю та єдиного податку в частині земельних ділянок фермерських господарств”, розроблений з метою врегулювання питання формування земель фермерського господарства. Законопроект направлено на розгляд до Мінфіну та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; 

„Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення справляння земельного податку платниками єдиного податку третьої групи”, розроблений з метою упорядкування справляння земельного податку платниками єдиного податку, а також для забезпечення рівних умов справляння плати за землю для платників єдиного податку третьої групи, які мають земельні ділянки у власності та які орендують землі державної та комунальної власності. Законопроект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України”, розроблений з метою спрощення адміністрування акцизного податку з реалізації пального за рахунок скасування акцизного податку з роздрібного продажу пального у розмірі 0,042 євро за кожний літр реалізованого пального та відповідного підвищення розміру ставок акцизного податку на пальне, зокрема, бензини, дизельне паливо та скраплений газ. Законопроект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв і тютюнових виробів)”, розроблений з метою забезпечення можливості впровадження та функціонування автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв і тютюнових виробів) „Електронна акцизна марка”. Законопроект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення процедури погашення податкового боргу)”, розроблений з метою удосконалення процедури погашення податкового боргу шляхом запровадження дистанційної процедури направлення платнику податків електронної податкової вимоги, збільшення мінімального порогу суми податкового боргу, вирішення проблеми ведення окремого обліку сум податкового боргу, позачергового стягнення дебіторської заборгованості, пролонгації безспірного стягнення боргу за рішенням керівника органу ДФС та інше. Норми зазначеного законопроекту включені до прийнятого ВР України Закону № 1797-VIII;

„Про внесення змін до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, розроблений з метою уточнення терміну безспірності вимог кредиторів – органів ДФС, закріплення положення щодо залишення боржника платником ПДВ до завершення процедури ліквідації та відновлення раніше діючої прискореної процедури банкрутства. Доопрацьований та погоджений з заінтересованими ЦОВВ проект направлено до Мінфіну на повторне погодження;

„Про внесення змін до  Податкового кодексу України щодо мінімізації впливу на адміністрування надходжень до бюджету”, розроблений з метою спрощення процедури адміністративного оскарження грошових зобов’язань платниками податків за рахунок встановлення однорівневої системи та інше. Законопроект зареєстровано у ВР України 24.04.2016 за № 4516 та прийнято 07.07.2016 ВР України у першому читанні за умови доопрацювання;

„Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оптимізації територіальних органів державної фіскальної служби”, розроблений з метою реалізації структурного „маяка” рекомендацій місії Міжнародного валютного фонду щодо реформування системи органів фіскальної служби. Законопроект зареєстровано у ВР України 24.04.2016 за № 4515;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо процедури податкової медіації)”, розроблений з метою запровадження процедури податкової медіації в податкових спорах між платниками податків та органами ДФС. Законопроект було направлено на розгляд до Мінфіну, яким було прийнято рішення щодо доопрацювання законопроекту. Наразі роботу над законопроектом зупинено до прийняття Мінфіном відповідного рішення;

„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”, розроблений з метою приведення у відповідність назви контролюючих органів та розмежування повноважень Мінфіну та ДФС. Норми зазначеного законопроекту частково включені до Закону № 1797-VIII.

Також протягом 2016 року ДФС розроблено (доопрацьовано) окремі проекти регуляторних актів – постанов Кабміну, а саме:

„Про внесення змін до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій”, розроблений з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства. Постанову прийнято Кабміном 20.01.2016 за № 21;

„Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 177”, розроблений з метою приведення положень нормативно-правового акту у відповідність до чинного законодавства України. Постанову прийнято Кабміном 03.02.2016 за № 44;

„Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розроблений з метою встановлення порядку передачі до СБУ спецзасобів негласного отримання інформації, які перейшли в дохід держави та зберігаються на складах митниць. Постанову прийнято Кабміном 24.02.2016 за № 106;

„Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального”, розроблений з метою запровадження дієвої системи контролю за обігом та обсягами підакцизних товарів всередині країни та повноту сплати акцизного податку при здійсненні операцій реалізації пального на внутрішньому ринку. Постанову прийнято Кабміном 24.02.2016 за № 113; 

„Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних”, розроблений з метою здійснення реєстрації всіх акцизних накладних та розрахунків коригування платниками акцизного податку в Єдиному реєстрі акцизних накладних. Постанову прийнято Кабміном 24.02.2016 за № 114;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436”, розроблений з метою приведення положень нормативно-правового акту у відповідність до законодавства України з питання встановлення обмежень щодо переміщення через митний кордон України товарів. Постанову прийнято Кабміном 02.03.2016 за № 142;

„Про вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для окремих сфер застосування”, розроблений з метою затвердження Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування та Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. Постанову прийнято Кабміном 02.03.2016 за № 149;

„Деякі питання використання марок акцизного податку”, розроблений з метою посилення контролю за виробництвом та обігом підакцизної продукції, спрощення подання звітності щодо обігу марок акцизного податку, зменшення зловживань у сфері обігу підакцизної продукції. Постанову прийнято Кабміном 23.03.2016 за № 209;

„Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розроблений з метою визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабміну від 16 лютого 1998 року № 155 „Про затвердження Порядку звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності” оскільки діючою редакцією Податкового кодексу України (далі – ПК України) не передбачено звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності. Постанову прийнято Кабміном 06.04.2016 за № 283;

„Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1950 і від 17 листопада 2010 р. № 1057”, розроблений з метою забезпечення можливості переміщення окремих видів товарів через державний кордон України у пункті пропуску для повітряного сполучення, розташованого на території міжнародного аеропорту „Вінниця”. Постанову прийнято Кабміном 06.07.2016 № 415;

„Про затвердження Порядку здійснення органами доходів і зборів контролю за досягненням платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичними особами – підприємцями) обсягу доходу, визначеного пунктом 296.10 статті 296 Податкового кодексу України”, розроблений з метою врегулювання питання щодо здійснення органами доходів і зборів контролю за платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичними особами – підприємцями). Постанову прийнято Кабміном 13.07.2016 за № 439;

„Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру”, розроблений з метою виконання вимог ПК України щодо ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій. Постанову Кабміном прийнято 13.07.2016 за № 440;

„Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів”, розробленої з метою встановлення вимог щодо подання заявки-розрахунку на виготовлення та отримання марок акцизного податку в електронному вигляді. Постанову прийнято Кабміном 05.10.2016 за № 683;

„Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. №1340 і від 19 листопада 2012 р. №1104”, розроблений з метою приведення постанов Уряду у відповідність до вимог чинного законодавства. Проектом постанови вносяться зміни до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабміну від 25 серпня 1998 року № 1340, та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабміну від 19 листопада 2012 року № 1104. Постанову прийнято Кабміном 09.11.2016 за № 795;

„Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розроблений з метою встановлення порядку безоплатної передачі  товарно-матеріальних цінностей; порядку розпорядження військовою зброєю та боєприпасами до неї, військовим майном та технікою, а також товарами військового призначення та подвійного використання. Постанову прийнято Кабміном 14.12.2016 за № 944;

„Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних”, який розроблено з метою встановлення тривалості операційного дня для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної платниками податку в Єдиному реєстрі податкових накладних. Наразі опрацьовуються зауваження та пропозиції до проекту, що надійшли від ЦОВВ;

„Про затвердження Положення про Електронний кабінет платника”,  розроблений з метою реалізації платниками (юридичними і фізичними особами) та контролюючими органами своїх прав та обов’язків, визначених ПК України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. Проект направлено на погодження до заінтересованих ЦОВВ. Наразі опрацьовуються зауваження, отримані від Мін’юсту;

„Про внесення змін до Порядку включення суми роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, під час визначення їх митної вартості”, розроблений з метою врегулювання питання включення роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, під час визначення їх митної вартості. Проект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розроблений з метою приведення нормативно-правових актів щодо видачі ліцензій на право оптової торгівлі, імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у відповідність до вимог чинного законодавства. Проект постанови направлено до Мінфіну для подання до Кабміну;

„Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну”, яким передбачено встановлення мінімальних цін на тютюн, тютюнові вироби,  обмеження терміну перебування в обігу тютюнових виробів, виготовлених до запровадження мінімальних цін. Проект постанови направлено до Мінфіну для подання до Кабміну;

„Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі,  передачі облікових даних з витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників електронними засобами зв’язку”, розроблений з метою виконання норм ПК України щодо забезпечення комплексного контролю за обігом пального. Проект постанови направлено до Мінфіну для подання до Кабміну;

„Про затвердження Порядку утилізації транспортних засобів, що переходять у власність держави, які не реалізовані в установленому порядку та (або) не придатні до реалізації, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розроблений з метою встановлення єдиних підходів до організації процедури утилізації обернених на користь держави транспортних засобів, а також для ефективної реалізації податкової та митної політики у державі у зв’язку з адміністративною реформою та утворенням територіальних органів ДФС. Проект направлено на погодження до заінтересованих ЦОВВ. Наразі проект доопрацьовується з урахуванням зауважень, отриманих від Міприроди;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440”, розроблений з метою конкретизації окремих положень постанови Кабміну від 13 липня 2016 року № 440 „Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру з метою приведення у відповідність із чинним законодавством”. Проект постанови направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про внесення змін до Положення про митні декларації” (Положення затверджене постановою Кабміну від 21 травня 2012 року № 450), розроблений з метою удосконалення положень щодо оформлення і використання митних декларацій, на підставі яких декларуються товари, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України. Проект постанови направлено до Мінфіну для подання до Кабміну;

„Про внесення змін до переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів”, розроблений з метою забезпечення контролю за транзитним переміщенням митною територію України підакцизних товарів шляхом обов’язкового надання органам доходів і зборів забезпечення сплати митних платежів. Проект доопрацьовується з урахуванням зауважень, отриманих від Мінфіну.

З метою приведення нормативно-правових актів Мінфіну, які стосуються діяльності ДФС, у відповідність до Законів України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII „Про внесення змін до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, від 24 грудня 2015 року № 909-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” та інших нормативно-правових актів, структурними підрозділами ДФС протягом 2016 року було розроблено такі накази Мінфіну(взято участь у розробці):

„Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів” від 16.01.2016 № 6, зареєстрований у Мін’юсті 05.02.2016 за № 193/28323;

„Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції” від 18.01.2016 № 8, зареєстрований у Мін’юсті 04.02.2016 за  № 187/28317;

„Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)” від 21.01.2016 № 13, зареєстрований у Мін’юсті 11.02.2016 за № 220/28350;

„Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності податку на додану вартість” від 28.01.2016 № 21, зареєстрований в Мін’юсті 29.01.2016 за №159/28289;

„Про затвердження Порядку скасування штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення” від 10.02.2016 № 40, зареєстрований у Мін’юсті 26.02.2016 № 300/28430;

„Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення” від 11.02.2016 № 49, зареєстрований у Мін’юсті 03.03.2016 № 340/28470;

„Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб’єктів господарювання, що використовують легкі та важкі дистиляти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену” від 11.02.2016 № 50, зареєстрований у Мін’юсті 01.03.2016 за № 314/28444;

„Про затвердження Змін до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах” від 11.02.2016 № 52, зареєстрований у Мін’юсті 04.03.2016 за № 357/28487;

„Про затвердження форми акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального” від 25.02.2016 № 218, зареєстрований у Мін’юсті 17.03.2016 № 405/28535;

„Про затвердження форми Акта інвентаризації обсягів залишку пального та  Порядку його заповнення та подання” від 25.02.2016 № 219, зареєстрований у Мін’юсті 12.03.2016 № 377/28507;

„Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників” від 03.03.2016 № 308, зареєстрований у Мін’юсті 25.03.2016 за № 458/28588;

„Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість” від 18.03.2016 № 373, зареєстрований у Мін’юсті 06.04.2016 за № 515/28645;

„Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів” від 18.03.2016 № 375, зареєстрований у Мін’юсті 11.04.2016 за № 534/28664;

„Про внесення змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 28.03.2016 № 393, зареєстрований у Мін’юсті 21.04.2016 за № 609/28739;

„Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків, зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 07.04.2016 № 422, зареєстрований у Мін’юсті 20.05.2016 за № 751/28881;

„Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку” від 11.04.2016 № 428, зареєстрований у Мін’юсті 29.04.2016 за № 663/28793;

„Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 11.04.2016 № 441, зареєстрований в Мін’юсті 06.05.2016 за № 682/28812;

„Про затвердження Змін до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів” від 18.05.2016 № 488, зареєстрований у Мін’юсті 07.06.2016 № 820/28950;

„Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво” від 13.06.2016 № 544, зареєстрований у Мін’юсті 05.07.2016 за № 923/29053;

„Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій” від 14.06.2016 № 547, зареєстрований у Мін’юсті 05.07.2016 за № 918/29048;

„Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації” від 17.06.2016 № 553, зареєстрований у Мін’юсті 07.07.2016 за № 932/29062;

„Про затвердження Інструкції з оформлення органами доходів і зборів матеріалів про адміністративні правопорушення” від 02.07.2016 № 566, зареєстрований у Мін’юсті 27.07.2016 за № 1046/29176;

„Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної фіскальної служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями”  від 18.07.2016 № 621, зареєстрований у Мін’юсті 10.08.2016 № 1115/29245);

„Про затвердження змін до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів” від 05.09.2016 № 811, зареєстрований у Мін’юсті 20.09.2016 № 1272/29402;

„Про внесення змін до  форм декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку” від 26.09.2016 № 841, зареєстрований у Мін’юсті 18.10.2016 за №1365/29495;

„Про затвердження Змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами” від 28.09.2016 № 849, зареєстрований у Мін’юсті 28.10.2016 за №1405/29535;

„Про внесення змін до форми Податкової декларації з рентної плати” від 07.11.2016 № 927, зареєстрований у Мін’юсті 28.11.2016 за № 1539/29669;

„Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року № 416” від 17.11.2016 № 976, зареєстрований у Мін’юсті 06.12.2016 за № 1575/29705;

„Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та  територіальних органів Державної  фіскальної служби України із  Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків)  товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття  проб (зразків) товарів та висновку” від 02.12.2016 № 1058, зареєстрований в Мін’юсті 26.12.2016 за №1693/29823;

„Про затвердження змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податків на додану вартість” від 21.12.2016 № 1125 (знаходиться на державній реєстрації у Мін’юсті),

а також деякі спільні накази:

Мінфіну та Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ) „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державної податкової адміністрації України та Міністерства охорони здоров’я України” (скасування наказу ДПА та МОЗ від 26 липня 2005 року № 230/377 „Про затвердження Порядку здійснення контролю за цільовим використанням спирту етилового, що застосовується для виготовлення лікарських засобів” та всіх наказів про внесення змін до нього) від 19.02.2016 № 113/113, зареєстрований у Мін’юсті 11.03.2016 за № 363/28493;

Мінекономрозвитку та Мінфіну „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів” (скасування Ліцензійних умов здійснення посередницької діяльності митного брокера) від 20.09.2016 № 1581/829, зареєстрований в Мін’юсті 07.10.2016 за № 1342/29472;

Мінфіну та Мінекономрозвитку „Про визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Державної митної служби України та Міністерства промислової політики України” (втрата чинності наказів Держмитслужби та Мінпромполітики від 06.11.2002 № 611/486 „Про затвердження Інструкції зі здійснення митного контролю за обсягами аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом” та від 08.12.2005 № 1204/461 про внесення змін до зазначеного наказу) від 28.12.2016 № 1176/2151, який знаходиться на державній реєстрації у Мін’юсті.

Крім того, у звітному році розроблено (взято участь у розробці) низку проектів наказів Мінфіну з питань, що стосуються компетенції ДФС, а саме:

„Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість” (приведення Положення у відповідність до норм підпункту 4 пункту 2 розділу XIX ПК України, згідно з якими стаття 209 розділу V ПК України визнається такою, що втрачає чинність з 01 січня 2017 року). Доопрацьований проект направлено на розгляд та погодження до Мінфіну;

„Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України”. Проект направлено до Мінфіну для прийняття та внесення на державну реєстрацію до Мін’юсту;

„Про затвердження форми Довідки про результати верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України”. Проект направлено до Мінфіну для прийняття та внесення на державну реєстрацію до Мін’юсту;

„Про затвердження Порядку повернення коштів авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру зарахованих до державного бюджету сум митних та інших платежів, контроль за справлянням яких здійснюється митницями Державної фіскальної служби України”. Проект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, зазначеним у пункті 200.19 статті 200 розділу V Податкового кодексу України”. Проект наказу був направлений на розгляд до Мінфіну. У зв’язку з прийняттям Закону № 1797-VIIІ  проект наказу втратив актуальність;

„Про затвердження Формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання та Опису довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб’єктів господарювання”. Проект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про затвердження Змін до форми Податкової декларації екологічного податку”. Проект направлено до Мінфіну для прийняття та внесення на державну реєстрацію до Мін’юсту;

„Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)”. Проект погоджено з заінтересованими ЦОВВ. Готується відповідний пакет матеріалів для направлення проекту до Мінфіну;

„Про затвердження Порядку проведення пломбування місць можливого доступу до спирту, спиртовмісних рідин, добавок на основі біоетанолу на брагоктифікайійних апаратах, апаратурі та обладнанні підприємств-виробників спирту, спиртовмісної продукції та добавок на основі біоетанолу всіх форм власності”. Проект наказу погоджено Мінфіном та ДРС. Наразі опрацьовуються зауваження до проекту, що надійшли від Мінагрополітики;

„Про затвердження форми заяви та Порядку подання заяви про обрання або перехід на спрощену систему оподаткування чи відмову від спрощеної системи оподаткування, форм розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку”. Доопрацьований проект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578” (приведення наказу Мінфіну „Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку” у відповідність до Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”, яким передбачено зміну ставок податку для платників податків ІІІ групи платників єдиного податку (3 та 5%). Проект наказу погоджується з заінтересованими ЦОВВ;

„Про затвердження Порядку залучення суб’єктів господарювання до розпорядження товарами, що переходять у власність держави, та Порядку реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах або за договором комісії”. Проект доопрацьовується з урахуванням зауважень, отриманих від Мінфіну;

„Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України” Доопрацьований проект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про затвердження Змін до Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2015 № 308”. Доопрацьований проект погоджується з ДРС;

„Про затвердження Порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, Порядку заповнення митної декларації М-16”. Проект доопрацьовується з урахуванням зауважень, отриманих від Мінфіну;

„Про затвердження форми бланка фінансової гарантії”. За дорученням Мінфіну доопрацьований проект погоджується в ДФС;

„Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП та Інструкції заповнення книжки МДП”. Доопрацьований та погоджений з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України та Асоціацією митних брокерів України проект направлено до Мінфіну;

„Про затвердження Граничних часових нормативів проведення контролю посадовими особами митниць, які здійснюють свої функції у пунктах пропуску через державний кордон України”.  Проект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України”, (врегулювання порядку здійснення митного контролю за обсягами природного газу за операціями бекхолу, актуалізації переліку місць митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, та врегулювання питання здійснення фактичного контролю за переміщенням через митний кордон України електроенергії митницями ДФС, у зоні діяльності яких розташовані місця митного контролю електроенергії). Проект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на повітряному транспорті”. Проект готується для направлення на розгляд до Мінфіну;

„Про затвердження Порядку здійснення посадовими особами органів доходів і зборів документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень”. Проект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про затвердження форми акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування”. За дорученням Мінфіну здійснюється погодження проекту з ДРС;

„Про затвердження Порядку зняття, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації” Проект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться громадянами на митну територію України або надходять на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу”. Розробку (доопрацювання) проекту зупинено до прийняття рішення щодо проекту Закону України „Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо врегулювання транзиту та тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування” (реєстраційний № 5567 від 21.12.2016),

а також проекти деяких спільних наказів:

Мінфіну та Мінінфраструктури „Про затвердження Порядків взаємодії посадових осіб митниць, які здійснюють митні формальності в міжнародному залізничному сполученні, і працівників залізниць України”. Доопрацьований з урахуванням зауважень та пропозицій структурних підрозділів ДФС та митниць проект з відповідним пакетом матеріалів готується для направлення на розгляд до Мінфіну;

Мінфіну, Міненерговугілля, Мінінфраструктури „Про визнання таким, що втратив чинність наказу Державної митної служби України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 грудня 2006 року № 1110/484/1146” (втрата чинності наказом „Про затвердження Інструкції про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України”). За дорученням Мінфіну проект погоджується з заінтересованими ЦОВВ;

Мінфіну, МОЗ, Мінекології, Мінкультури, Мінагрополітики „Про визнання таким, що втратив чинність наказу Державної митної служби, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства культури і мистецтв, Міністерства аграрної політики від 26 жовтня 2004 року № 763/516/413/735/378” (втрата чинності наказом „Про затвердження Переліку випадків коли дозвіл на розміщення товарів у митний режим знищення або руйнування не видається”. Проект направлено на розгляд до Мінфіну.

Слід зазначити, що розробку деяких проектів наказів Мінфіну, передбачених Планом діяльності Державної фіскальної служби України з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2016 рік, перенесено на 2017 рік (проекти включено до Плану діяльності Державної фіскальної служби України з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2017 рік), зокрема, у зв’язку з прийняттям Закону № 1797-VIII або зупинено до прийняття пов’язаних нормативно-правових актів.

Усі розроблені ДФС проекти регуляторних актів у встановленому порядку проходять процедуру оприлюднення на офіційному веб-порталі ДФС.

ДФС забезпечує розгляд та опрацювання усіх зауважень та пропозицій громадськості, що надходять до оприлюднених проектів. Окремі пропозиції враховуються під час підготовки проектів регуляторних актів, а у разі неврахування – розробником наводяться вмотивовані причини їх відхилення.

 

Протягом року ДФС здійснювала заходи із відстеження результативності регуляторних актів. На офіційному веб-порталі ДФС у розділі „Регуляторна політика” підтримується в актуальному стані Реєстр регуляторних актів, розроблених ДФС (із зазначенням строків відстеження їх результативності) та кожного року затверджується План-графік здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів структурними підрозділами ДФС у поточному році.

У 2016 році проведено відстеження результативності 32 регуляторних актів, розроблених ДФС. Звіти про відстеження (базові, повторні та періодичні) оприлюднювалися на офіційному веб-порталі ДФС та направлялися Державній регуляторній службі України.

У 2016 році ДФС якісно та вчасно виконувалися заходи із розробки проектів та відстеження результативності регуляторних актів. Систематично здійснювався перегляд регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики.

Одним з основних напрямів роботи у сфері державної регуляторної політики у 2017 році залишатиметься підготовка проектів нормативно-правових (регуляторних) актів, спрямованих на забезпечення реалізації норм Податкового та Митного кодексів України.