Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Інформація про здійснення Державною фіскальною службою України державної регуляторної політики у 2017 році

Вступна частина

 З метою забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності та участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів, розроблених ДФС, протягом 2017 року (станом на 01.01.2018) на офіційному веб-порталі ДФС та на сайтах провідних інформаційних агентств було розміщено 74 повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів (у т.ч. 3 – щодо доопрацьованих регуляторних актів), кожне з яких містить короткий зміст регуляторного акта, інформацію щодо мети розробки і очікуваного результату  від  впровадження, поштову, електронну адреси розробника проекту та адресу для надання зауважень і пропозицій. У підрозділі „Проекти регуляторних актів” розділу „Регуляторна політика” веб-порталу ДФС  протягом  2017  року  розміщено  аналогічну  кількість  проектів нормативно-правових  (регуляторних)  актів  та  аналізів  регуляторного  впливу до кожного з них. Оприлюднення проектів наказів Міністерства фінансів України, підготовлених ДФС, здійснювалось також на сайті Мінфіну.

Інформація про здійснення ДФС регуляторної діяльності також оприлюднювалась на офіційному веб-порталі ДФС відповідно до статті 14 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року № 1160-ІV (далі – Закон № 1160).

 

Загальна частина

 Відповідно до вимог Закону № 1160 Головою ДФС 07 грудня 2016 року затверджено План діяльності Державної фіскальної служби України з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2017 рік (далі – План).

У зв’язку із необхідністю включення до Плану проектів регуляторних актів,  розробка  яких  попередньо  не  була  передбачена,  або у разі виникнення необхідності виключення проекту з Плану у зв’язку з втратою його актуальності, протягом 2017 року до Плану вносились зміни та доповнення, які затверджувались Головою ДФС: 30.12.2016, 05.01.2017, 09.02.2017, 20.02.2017, 28.02.2017, 30.03.2017, 25.04.2017, 13.05.2017, 31.05.2017, 29.06.2017, 18.07.2017, 28.07.2017, 29.08.2017, 29.09.2017, 17.10.2017, 30.11.2017, 21.12.2017. План та зміни до нього у встановленому порядку оприлюднювалися на офіційному веб-порталі ДФС.

Із загальної кількості (74) запланованих ДФС до розробки у 2017 році проектів регуляторних актів 27 проектів були визнані Державною регуляторною службою України (далі – ДРС) такими, що не містять норм регуляторного характеру.

 Відповідно до Плану зі змінами, а також на виконання доручень Уряду протягом звітного періоду ДФС розроблено окремі проекти регуляторних актів, направлені на:

приведення нормативно-правових актів у відповідність до норм Податкового та Митного кодексів України, законів України;

удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ, порядку  реєстрації податкових накладних;

удосконалення порядків здійснення органами ДФС митного контролю та митного оформлення, виконання митних формальностей;

спрощення форм податкових декларацій (розрахунків), звітів та зменшення обсягу інформації, що подається платниками;

удосконалення механізму реєстрації та обліку платників податків;

посилення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів;

скасування регуляторних актів, що втратили актуальність тощо.

Слід зазначити, що відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 20 серпня 2014 року № 375, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, який здійснює нормативно-правове регулювання у відповідних сферах, є Мінфін.

Враховуючи зазначене, відповідно до пунктів 3.1 та 3.3 розділу ІІІ Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.2011 № 1789, а також до пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою КМУ від 21 травня 2014 року № 236, всі проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що належать до сфери діяльності ДФС, направляються до Мінфіну.

З метою удосконалення норм податкового та митного законодавства ДФС у 2017 році розроблено низку законопроектів (прийнято участь у розробці або доопрацюванні законопроектів, у т.ч. які були розроблені в попередніх роках):

„Про внесення змін до  Податкового кодексу України щодо мінімізації впливу на адміністрування надходжень до бюджету” (реєстр. № 4516 від 24.04.2016), який розроблено з метою спрощення процедури адміністративного оскарження грошових зобов’язань платниками податків за рахунок встановлення однорівневої системи, а також віднесення до сфер благодійності діяльності – діяльність із сприяння зміцненню податкового контролю та митної безпеки та інше. Зазначений законопроект, який 07.07.2016 був прийнятий Верховною Радою України (далі – ВР) у першому читанні та під час підготовки до другого читання законопроект 03.10.2017 повернуто ініціатору внесення на доопрацювання;

„Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)” (реєстр. № 4615 від 06.04.2016), який розроблено з метою імплементації податкового та митного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони. 03.10.2017 зазначений законопроект включено до порядку денного сьомої сесії ВР восьмого скликання. 19.10.2017 законопроект був розглянутий на засіданні профільного комітету ВР та направлений Мінфіну для доопрацювання та подальшого внесення на розгляд комітету. Наразі законопроект доопрацьовується;

„Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей)” (реєстр. № 4777 від 03.06.2016), який розроблено з метою приведення Митного кодексу України у відповідність до положень Митного кодексу Європейського Союзу (Регламент ЄС № 952/2013) в частині функціонування уповноважених економічних операторів. Відповідно до висновку профільного комітету ВР від 21.06.2017 законопроект було доопрацьовано Мінфіном разом з ДФС та повторно погоджено Урядом. Додатково, у порядку законодавчої ініціативи КМУ подав до ВР законопроект „Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони)”, яким, зокрема, пропонується встановлення дієвого механізму інституту уповноважених економічних операторів, аналогічного тому, що функціонує в ЄС. Законопроект 29.12.2017 зареєстровано ВР за № 7473;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України” та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, які розроблено на  виконання пункту 2 Плану дій щодо імплементації кращих практик Світового банку щодо якісного та ефективного регулювання, та з метою приведення законодавчих актів у відповідність до Закону України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII „Про внесення змін до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”. Положення зазначених законопроектів увійшли до проектів Законів України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні” (реєстр. № 6543 від 06.06.2017), який наразі опрацьовується профільним комітетом ВР, та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні” (реєстр. № 6540 від 06.06.2017), щодо якого 20.09.2017 профільним комітетом ВР надано висновок згідно з яким рекомендовано прийняти законопроект в першому читанні за основу. 03.10.2017 обидва законопроекти включено до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України (далі – ВР) восьмого скликання;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв і тютюнових виробів)”, який розроблено з метою створення нормативно-правової бази, яка забезпечить можливість впровадження та функціонування автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв і тютюнових виробів) „Електронна акцизна марка”. Законопроект було схвалено Мінфіном. За результатами проведеної роботи КМУ подав до ВР два проекти законів України: „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю за обігом алкогольних та тютюнових виробів” (реєстр. № 6545-1 від 21.06.2017) та „Про внесення змін до деяких законів України щодо контролю за обігом алкогольних та тютюнових виробів” (реєстр. № 6610 від 21.06.2017), які наразі опрацьовуються в профільному комітеті ВР;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів”, який розроблено з метою запровадження єдиного рахунку, який буде відкриватися платниками в Держказначействі та використовуватися ними для сплати податків і зборів до бюджетів. Законопроект було схвалено Мінфіном. За результатами проведеної роботи КМУ подав до ВР два проекти законів України: „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (реєстр. № 7035 від 21.08.2017), який наразі опрацьовується в профільному комітеті ВР, та „Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (реєстр. № 7034 від 21.08.2017), щодо якого 08.11.2017 профільним комітетом ВР надано висновок згідно з яким рекомендовано прийняти зазначений законопроект в першому читанні за основу. 03.10.2017 обидва законопроекти включено до порядку денного сьомої сесії ВР восьмого скликання;

„Про внесення змін до Митного кодексу України щодо дерегуляції певних видів господарської діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів” (реєстр. № 7241 від 27.10.2017), який розроблено з метою скорочення переліку окремих видів господарської діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів та скасування необхідності одержання дозволів на провадження митної брокерської діяльності. Законопроект було схвалено Мінфіном та КМУ. Наразі законопроект знаходиться на розгляді у Комітеті ВР з питань податкової та митної політики;

„Про внесення змін до Закону України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, який розроблено з метою запровадження електронних ліцензій на виробництво та торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та електронних лічильників на виробництво спирту, біоетанолу. За дорученням Мінфіну законопроект направлено на розгляд  ДРС;

„Про внесення змін до Митного кодексу України”, який розроблено з метою приведення Митного кодексу України у відповідність до Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-IV „Про адміністративні послуги”. Законопроект доопрацьовано з урахуванням пропозицій Митного комітету Громадської ради при ДФС. Наразі здійснюється процедура внутрішнього погодження законопроекту в ДФС;

„Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо накладення стягнень у справах про порушення митних правил та виконання постанов у цих справах)”, який розроблено з метою усунення правової колізії при накладенні адміністративних стягнень за вчинення митних правопорушень, які застосовуються з дня їх вчинення, та тими, які є триваючими; запровадження механізму виконання постанови в справі про порушення митних правил, винесеної у відношенні посадової особи підприємства, за рахунок коштів підприємства; забезпечення невідворотності покарання за вчинення правопорушення; удосконалення процедури застосування компромісу в справах про порушення митних правил. Законопроект направлено на розгляд до ДРС;

„Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів”, який розроблено з метою імплементації положень Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20.05.1987 та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20.05.1987. Доопрацьований законопроект направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про внесення змін до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, який розроблено з метою удосконалення законодавства з питань банкрутства щодо уточнення терміну безспірності вимог кредиторів – органів ДФС, закріплення положення щодо залишення боржника платником ПДВ до завершення процедури ліквідації та відновлення раніше діючої прискореної процедури банкрутства. Законопроект було направлено на розгляд до Мінфіну та останнім його не було підтримано у запропонованій редакції;

„Про внесення змін до Митного кодексу України”, який розроблено з метою ліквідації в цілому „законних” схем ввезення в Україну товарів без оподаткування, які полягають у перевезенні громадянами партій товарів в межах неоподатковуваної норми шляхом подрібнення таких партій; зменшення навантаження на пункти пропуску через державний кордон України; економії часу для подорожуючих громадян, які перетинають державний кордон України. Законопроект було направлено на розгляд до Мінфіну. За результатами проведеної роботи оновлена Мінфіном редакція законопроекту з назвою „Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення (пересилання) на митну територію України товарів фізичними особами”, була погоджена ДФС;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо забезпечення умов справляння екологічного податку за енергоносії)”, „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення умов справляння екологічного податку за енергоносії)” та „Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо забезпечення умов справляння екологічного податку при митному оформленні)”, які розроблено з метою створення належних умов справляння екологічного податку за енергоносії, зменшення кількості платників екологічного податку за енергоносії зі 120 тис. до 100 платників, а також збільшення надходжень до державного бюджету на 20 млрд. гривень. Зазначені законопроекти направлено на розгляд до Мінфіну та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ);

„Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю за трансфертним ціноутворенням з метою імплементації Плану боротьби з розмиванням оподаткованої бази та виведення прибутку з-під оподаткування (ВЕРS)”, який розроблено з метою виконання взятих Україною зобов’язань щодо імплементації Плану боротьби з розмиванням оподаткованої бази та виведення прибутку з-під оподаткування (ВЕРS) в частині приведення положень Податкового кодексу України щодо податкового контролю за трансфертним ціноутворенням у відповідність до вимог Організації економічного співробітництва та розвитку щодо трансфертного ціноутворення, протидії розмиванню національної податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування в Україні, а також створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні, шляхом встановлення міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі. Законопроект було направлено на розгляд до Мінфіну. Після доопрацювання його Мінфіном законопроект було погоджено ДФС із зауваженнями;

„Про внесення змін до Закону України „Про санкції” (щодо правового врегулювання сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків, погашення податкового боргу)”, який розроблено з метою встановлення вимог щодо застосування санкцій, передбачених пунктом першим частини другої статті 4 Закону України „Про санкції”, до осіб, які визначені у санкційних списках, крім операцій по сплаті податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань та погашення податкового боргу платника податків. Наразі законопроект проходить процедуру внутрішнього погодження в ДФС;

„Про внесення зміни до статті 220 Митного кодексу України”, який розроблено з метою вдосконалення порядку митного контролю та митного оформлення пасажирських поїздів міжнародного сполучення і товарів, що переміщуються громадянами, які перетинають державний кордон України, а також запровадження можливості здійснення контрольних функцій під час руху пасажирських поїздів. Законопроект направлено на розгляд до Мінфіну.

 

Також протягом 2017 року ДФС розроблено (доопрацьовано) окремі проекти регуляторних актів – постанов КМУ, а саме:

„Про внесення змін до Положення про митні декларації” (попередня назва проекту – „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450”), розроблений з метою удосконалення положень щодо оформлення і використання митних декларацій, на підставі яких декларуються товари, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України. Постанову КМУ прийнято 11.01.2017 за № 27;

„Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 219”, розроблений з метою скасування постанови КМУ „Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності митного брокера та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” у зв’язку із скасуванням ліцензування митної брокерської діяльності. Постанову КМУ прийнято 14.02.2017 за № 74;

„Про внесення змін до Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок”, розроблений з метою приведення постанови КМУ від 27.12.2010 № 1232 „Про затвердження Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок” у відповідність до норм Податкового кодексу України у зв’язку з викладенням п. 73.5 ст. 73 у новій редакції відповідно до Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” (далі – Закону № 1797). Постанову КМУ прийнято 27.03.2017 за № 193;

„Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації”, розроблений з метою затвердження підстав для прийняття Комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або її відмову. Постанову КМУ прийнято 29.03.2017 за № 190;

„Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних”, розроблений з метою приведення Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних у відповідність до вимог, визначених у статтях 14, 421, 2001, 201 Податкового кодексу України, у зв’язку з прийняттям Закону №1797. Постанову КМУ прийнято 26.04.2017 № 341;

„Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, розроблений з метою виконання вимог підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 та абзацу другого пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та у зв’язку з прийняттям Закону № 1797. Постанову КМУ прийнято 24.05.2017 за № 483;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1215”, розроблений з метою внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів для використання як сировини для виробництва етилену) у зв’язку із розширенням переліку нафтопродуктів, які ввозяться в Україну, в якості сировини для виробництва етилену, без сплати акцизного податку з оформленням податкового векселя, як гарантії її цільового використання. Постанову КМУ прийнято 31.05.2017 за № 377;

„Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення Комісії Державної фіскальної служби про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних”, розроблений відповідно до вимог абзацу другого підпункту 4 пункту 94 розділу І Закону № 1797. Постанову КМУ прийнято 04.07.2017 за № 485;

„Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 73”, розроблений з метою приведення положень постанови КМУ від 16.10.2014 № 569 „Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість” до норм Податкового кодексу України та скасування постанови, яка втратила актуальність, у зв’язку з прийняттям Закону № 1797. Постанову КМУ прийнято 19.07.2017 за № 536;

„Про затвердження Порядку переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ „Перехідні положення” Податкового кодексу України”, розроблений з метою реалізації положень Закону № 1797 щодо запровадження спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до п. 44 підр. 4 розділу ХХ „Перехідні положення” Кодексу. Постанову КМУ прийнято 09.08.2017 за № 592;

„Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 364”, з метою вдосконалення порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом „єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю. Постанову КМУ прийнято 22.11.2017 за № 878;

„Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку”, розроблений з метою створення системи контролю з автоматизованого збору інформації щодо виробництва та реалізації пального, відстеження в режимі он-лайн наявності пального в резервуарах, перерахунку його залишків та надлишків, встановлення динамічних відхилень його залишків та інших параметрів отримання та відпуску пального. Постанову КМУ прийнято 22.11.2017 за № 891;

„Про внесення зміни до пункту 5 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон”, розроблений з метою приведення постанови КМУ від 21.05.2012 № 451 „Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними” у відповідність до норм чинного законодавства, зокрема в частині внесення уточнень у зв’язку зі зміною назв Державної авіаційної адміністрації України (ліквідація), ДФС та Адміністрації Державної прикордонної служби України (зміна повноважень). Постанову КМУ прийнято 18.12.2017 за № 979;

„Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розроблений з метою усунення кількості однотипних нормативно-правових актів, забезпечення зручності користування законодавством для суб’єктів господарювання та приведення окремих постанов КМУ у відповідність до положень ст. 229 Податкового кодексу України. Постанову КМУ прийнято 17.01.2018 за № 21;

„Про затвердження Порядку утилізації транспортних засобів, що переходять у власність держави, які не реалізовані в установленому порядку та (або) не придатні до реалізації, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розроблений з метою встановлення єдиних підходів до організації процедури утилізації обернених на користь держави транспортних засобів, а також для ефективної реалізації податкової та митної політики у державі у зв’язку з адміністративною реформою та утворенням територіальних органів ДФС. Доопрацьований проект постанови з відповідними матеріалами направлено до Мінфіну для внесення його на розгляд КМУ;

„Про затвердження Вимог щодо реалізації фіскальних функцій розподіленими комп’ютерно-касовими системами, що застосовуються для обліку розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, розроблений з метою створення нормативно-правових підстав для впровадження інноваційних рішень щодо отримання на сервері ДФС звітних даних від користувачів розподілених комп’ютерно-касових систем, що застосовуються для обліку розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Розроблений ДФС спільно з ДП „Укрелекон” проект було відпрацьовано з Національним банком України, ДП „Укрметртестстандарт”, „N.KRAT Servicis Gmbh” та ТОВ „Програміка” від яких було отримано пропозиції та зауваження. Оскільки на законодавчому рівні питання застосування таких пристроїв на сьогодні не врегульовано, а відповідні зміни передбачено у законопроекті „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків” (реєстр. № 4117 від 19.02.2016), який прийнято ВР лише у першому читанні, розробку (доопрацювання) проекту постанови перенесено на 2018 рік;

„Про внесення змін до Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування”, розроблений з метою приведення Вимог, затверджених постановою КМУ від 18.02.2002 № 199, у відповідність до норм чинного законодавства. На замовлення ДФС проект неодноразово доопрацьовувався ДП „Укрелекон”. Наразі від зазначеного підприємства очікується доопрацьований проект із врахуванням зауважень та пропозицій структурних підрозділів ДФС. Оскільки проект документу потребує часу для узгодження із представниками виробників реєстраторів розрахункових операцій, які мають різні позиції щодо його положень, розробку (доопрацювання) зазначеного проекту перенесено на 2018 рік;

„Про порядок встановлення та застосування правила адвалорної частки та виконання виробничих і технологічних операцій”, розроблений з метою забезпечення застосування критерію достатньої переробки товару (правило адвалорної частки та виконання виробничих і технологічних операцій) для визначення країни не преференційного походження товару, приведення національного законодавства у відповідність до чинного законодавства ЄС. Оскільки розробку проекту постанови розпочато наприкінці 2017 року доопрацювання зазначеного проекту перенесено на 2018 рік;

„Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів”, розроблений з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до норм Закону № 1797 в частині вдосконалення особливостей продажу акцизних марок виробникам/імпортерам алкогольних напоїв та тютюнових виробів, адміністрування акцизного податку. Завізований Мін’юстом проект разом з висновком та матеріали погодження ЦОВВ направлено до Мінфіну для подання до КМУ. Наразі за дорученням Мінфіну проект з доопрацьованим аналізом регуляторного впливу направлено на погодження до ДРС;

„Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну”, розроблений з метою встановлення мінімальних цін на тютюн, тютюнові вироби, обмеження терміну перебування в обігу тютюнових виробів, виготовлених до запровадження мінімальних цін (3 міс.), забезпечення врахування ДФС під час приймання декларацій про максимальні роздрібні ціни рівня встановлених КМУ мінімальних цін. За дорученням Мінфіну проект погоджено з ЦОВВ, від яких отримано зауваження. Зауваження ЦОВВ та позицію ДРС щодо проекту направлено до Мінфіну;

„Про внесення змін до Порядку включення суми роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, під час визначення їх митної вартості”, розроблений з метою врегулювання питання включення роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, під час визначення їх митної вартості та, зокрема, визначення випадків, в яких слід вважати, що роялті та інші ліцензійні платежі стосуються оцінюваного товару та є умовою продажу оцінюваних товарів. Проект постанови, доопрацьований з урахуванням положень Угоди про застосування статті VII ГАТТ, позицій Технічного комітету з митної оцінки при Всесвітній митній організації та Комітету з митної оцінки, протягом 2017 року неодноразово обговорювався на спільних нарадах за участі представників Мінфіну, ДФС та Американської торговельної палати в Україні (далі – АТП) з метою його вдосконалення. Наразі від АТП очікуються зауваження та пропозиції до останньої версії проекту;

„Про внесення змін до переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів”, розроблений з метою забезпечення контролю за транзитним переміщенням митною територію України підакцизних товарів шляхом обов’язкового надання органам доходів і зборів забезпечення сплати митних платежів. За дорученням Мінфіну проект доопрацьовано з урахуванням змін у законодавстві, здійснено процедуру внутрішнього погодження та направлено до Мінфіну;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України”, розроблений з метою недопущення прийняття необґрунтованих рішень про проведення огляду (переогляду) товарів та транспортних засобів комерційного призначення та надання права декларанту ознайомитись з інформацією про ініціатора, дату та номер письмового доручення, дату, час та місце проведення огляду (переогляду). Проект направлено на погодження ДРС. Наразі очікується Рішення ДРС щодо проекту.

 

З метою приведення нормативно-правових актів Мінфіну, які стосуються діяльності ДФС, у відповідність до Законів України від 20.12.2016 № 1791-VIІI „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” (далі – Закон № 1791) та від 21.12.2016 № 1797-VIІI „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” (далі – Закон № 1797)  та інших нормативно-правових актів, структурними підрозділами ДФС протягом 2017 року було розроблено такі накази Мінфіну (взято участь у розробці або доопрацюванні):

„Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)” від 23.01.2017 № 9, зареєстрований в Мін’юсті 16.02.2017 за № 225/30093;

„Про затвердження форм заяв про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації” від 23.02.2017 № 275, зареєстрований в Мін’юсті 28.02.2017 за № 268/30136;

„Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України” від 23.02.2017 № 276 (зміни до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної), зареєстрований в Мін’юсті 28.02.2017 за № 269/30137;

„Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України” від 27.02.2017 № 292 (зміни до нормативно-правових актів з питання зберігання природного газу), зареєстрований в Мін’юсті 22.03.2017 за № 387/30255;

„Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість” від 17.03.2017 № 368, зареєстрований в Мін’юсті 07.04.2017 за № 465/30333;

„Про затвердження змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578” від 17.03.2017 № 369, зареєстрований в Мін’юсті 10.04.2017 за № 478/30346;

„Про затвердження Змін до Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті” від 23.05.2017 № 522, зареєстрований у Мін’юсті 14.06.2017 за № 738/30606;

„Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних” від 13.06.2017 № 567, зареєстрований в Мін’юсті 16.06.2017 за № 753/30621;

„Про затвердження форми Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту” від 03.07.2017 № 621, зареєстрований в Мін’юсті 28.07.2017 за № 925/30793;

„Про затвердження Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів” від 18.07.2017 № 643, зареєстрований в Мін’юсті 09.08.2017 за № 976/30844;

„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року № 567” від 21.07.2017 № 654 (зміни до критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних), зареєстрований в Мін’юсті 07.08.2017 за № 966/30834;

„Про затвердження форми Довідки про результати верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України” від 21.07.2017 № 655, зареєстрований в Мін’юсті 16.08.2017 за № 1013/30881;  

„Про затвердження змін до критеріїв оцінки ступеня ризиків достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних” від 18.09.2017 № 776, зареєстрований 29.09.2017 в Мін’юсті за № 1204/31072;

„Про  затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 25.09.2017 № 803, зареєстрований у Мін’юсті 20.10.2017 за № 1278/31146;

„Про  затвердження  Змін  до  Порядку  обліку  платників  податків  і зборів” від 06.10.2017 № 839, зареєстрований в Мін’юсті 31.10.2017 № 1328/31196;

„Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них” від 23.10.2017 № 862, зареєстрований у Мін’юсті 14.11.2017 №1385/31253;

„Про затвердження Порядку перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення” від 01.11.2017 № 898, зареєстрований у Мін’юсті 23.11.2017 № 1429/31297;

„Про затвердження змін до критеріїв оцінки ступеня ризиків достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних” від 09.11.2017 № 926, зареєстрований в Мін’юсті 13.11.2017 за № 1382/31250;

„Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1” від 20.11.2017 № 950, зареєстрований у Мін’юсті 26.12.2017 за № 1563/31431;

„Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року та Інструкції про заповнення книжки МДП” від 20.11.2017 № 953, зареєстрований 12.12.2017 в Мін’юсті за № 1496/31364,

 

а також деякі спільні накази:

Мінфіну, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури) від 17.02.2017 № 254/132/59 „Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 грудня 2006 року № 1110/484/1146”, зареєстрований в Мін’юсті 10.03.2017 за № 336/30204, який розроблено з метою скасування нормативно-правового акту, який втратив актуальність у зв’язку із внесенням змін до Митного кодексу України, а саме:  наказу „Про затвердження Інструкції про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України”.

 

Крім того, у звітному році розроблено (взято участь у розробці) низку проектів наказів Мінфіну з питань, що стосуються компетенції ДФС, а саме:

„Про затвердження Змін до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань”, розроблений з метою приведення відомчих актів у відповідність із актами вищої юридичної сили, що забезпечить реалізацію законних прав платників єдиного внеску, створення дієвого механізму зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску, повернення платникам або перерахування на відповідні рахунки помилково сплачених коштів єдиного внеску. Проект наказу та аркуш погодження направлено до Мінфіну;

„Про внесення змін до Положення про форму і зміст розрахункових документів”, розроблений з метою приведення наказу Мінфіну  від 21.01.2016 №13 у відповідність Закону № 1791, яким внесено зміни до законодавства, яке регулює питання застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, щодо обов’язку суб’єктів господарювання, які здійснюють операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, проводити операції через РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування (для пального із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД), цін товарів, послуг та обліку їх кількості, а також застосування до зазначених суб’єктів господарювання штрафних санкцій у разі невиконання встановлених вимог, та до Закону № 1797, яким внесено зміни до п.п. „і” п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України щодо значення коду товару згідно з УКТ ЗЕД. Проект наказу та матеріали погодження направлено до Мінфіну;

„Про затвердження Положення про технічну комісію”, розроблений з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до функцій і повноважень ДФС, а також забезпечення належної реалізації норм Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та постанови КМУ „Про затвердження Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій”. Проект наказу, розроблений з урахуванням пропозицій ДП „Укрелекон” та доопрацьований з урахуванням зауважень структурних підрозділів ДФС, наразі знаходиться на розгляді керівництва ДФС та готується для направлення до Мінфіну. Розробку (доопрацювання) зазначеного проекту перенесено на 2018 рік;  

„Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на повітряному транспорті”, розроблений з метою визначення послідовності дій посадових осіб органів доходів і зборів під час митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України у пунктах пропуску для повітряного сполучення. За дорученням Мінфіну проект наказу погоджується з заінтересованими ЦОВВ;

„Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи”, розроблений з метою узгодження його положень з чинним законодавством щодо проведення державних закупівель та поліпшення обслуговування платників податків. Узгоджений Мінфіном проект направлено на розгляд до Мінекономрозвитку;

„Про  затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків”, розроблений у зв’язку з внесенням Законом № 1797 змін до ст. 101 Податкового кодексу України та з метою запровадження механізму списання безнадійного податкового боргу платників податків, встановленого Податковим кодексом України, за винятком податкового боргу, що залишився непогашеним після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством. Проект наказу з аркушем погодження направлено до Мінфіну;

„Про затвердження Порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, Порядку заповнення митної декларації М-16”, розроблений з метою виконання вимог частини п’ятої статті 233, статей 237, 257 та 264 Митного кодексу України та у зв’язку із змінами у складі ЦОВВ, що відбулись у зв’язку з проведенням адміністративної реформи. Наразі щодо проекту, доопрацьованого з урахуванням зауважень Мінфіну, здійснюється процедура внутрішнього погодження в ДФС. Розробку (доопрацювання) зазначеного проекту перенесено на 2018 рік;

„Про затвердження форми бланка фінансової гарантії”, розроблений з метою виконання положень частин третьої та четвертої статті 311 Митного кодексу України в частині затвердження форм бланків фінансових гарантій та встановлення переліку відомостей, що вносяться до гарантійного документу. Наразі щодо доопрацьованого проекту наказу триває процедура внутрішнього погодження в ДФС. Розробку (доопрацювання) зазначеного проекту перенесено на 2018 рік;

„Про затвердження Порядку створення зон митного контролю”, розроблений відповідно до частини третьої статті 200, частини першої статті 330 Митного кодексу України з метою визначення механізму створення зон митного контролю (далі ‑ ЗМК), припинення функціонування ЗМК, вимоги до ЗМК, позначення ЗМК та їх меж, ведення реєстру постійних ЗМК, які використовуються для доставки (зберігання) у митниці призначення товарів, транспортних засобів, що переміщуються митною територією України автомобільним, водним, залізничним або авіаційним видами транспорту.  Наразі щодо доопрацьованого проекту наказу триває процедура внутрішнього погодження в ДФС, після якої проект буде направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа”, розроблений з метою удосконалення порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа. Проект готується для повторного направлення на погодження до структурних підрозділів ДФС. Розробку (доопрацювання) зазначеного проекту перенесено на 2018 рік;

„Про затвердження Змін до Порядку формування Реєстру великих платників податків”, розроблений з метою внесення змін до Порядку формування Реєстру великих платників податків на наступний бюджетний рік з метою приведення у відповідність до положень Податкового кодексу України. Доопрацьований проект наказу з аркушем погодження направлено до Мінфіну;

„Про затвердження Формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання та Опису довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб'єктів господарювання”, розроблений з метою здійснення уніфікації форматів документів в електронному вигляді для подальшого розвитку технології подання суб’єктами господарювання звітності в електронному вигляді та практичної реалізації відповідних норм Податкового кодексу України, Законів України „Про електронні документи та електронний документообіг”, „Про електронний цифровий підпис” та інших підзаконних актів, що регулюють питання у цій сфері. Погоджений з Держспецзв’язку проект наказу, направлено до Мінфіну. Наразі зміст наказу доопрацьовується у робочому порядку з Мінфіном;

„Про затвердження Порядку здійснення посадовими особами органів доходів і зборів контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень”, розроблений з метою регламентування митних формальностей у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення. Погоджений Мінфіном проект наказу знаходиться на погодженні заінтересованих ЦОВВ;

„Про затвердження Порядку допущення дорожніх транспортних засобів та контейнерів до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами”, розроблений з метою вдосконалення порядку виконання митних формальностей при допуску транспортних засобів та контейнерів до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами та практичної реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року. Погоджений  Мінфіном  проект  наказу  з  відповідними  матеріалами направлено до ДРС;

„Про затвердження Порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях”, розроблений з метою визначення порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях. Розроблений проект узгоджено з Мінфіном. Оскільки проект наказу пов’язаний з постановою КМУ від 21.05.2012 № 450 „Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій”, зміни до якої ще не внесено, розробку (доопрацювання) зазначеного проекту перенесено на 2018 рік;

„Про затвердження Порядку зняття, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації”, розроблений з метою встановлення належного порядку зняття, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації на виконання статей 11, 266, 324, 326, 336, 338, 452, 544 Митного кодексу України та постанови КМУ від 08.06.2016 № 370 „Про затвердження Порядку здійснення фото-, відеофіксації митних та інших формальностей, які проводяться контролюючими органами”. Проект доопрацьовано з урахуванням зауважень Мінфіну. Наразі опрацьовуються та узагальнюються пропозиції, отримані від митниць та структурних підрозділів ДФС. Розробку (доопрацювання) зазначеного проекту перенесено на 2018 рік;

„Про затвердження форми заяви про обрання або перехід на спрощену систему оподаткування чи відмову від спрощеної системи оподаткування та  розрахунку доходу за попередній календарний рік, Порядку подання заяви про обрання або перехід на спрощену систему оподаткування, форми витягу з реєстру платників єдиного податку та запиту про отримання витягу”, розроблений з метою реалізації вимог Закону № 1797. Доопрацьований з урахуванням зауважень Мінфіну та структурних підрозділів ДФС проект наказу проходить повторну процедуру погодження із структурними підрозділами ДФС;

„Про внесення Змін до Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів”, розроблений з метою забезпечення реалізації законних прав платників єдиного внеску, створення дієвого механізму зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску, повернення платникам або перерахування на відповідні рахунки помилково сплачених коштів єдиного внеску, чіткого розмежування обов’язків, покладених на структурні підрозділи фіскального органу та фонди загальнообов`язкового державного соціального страхування, визначення термінів виконання цих обов’язків, перелік необхідних документів тощо. Розроблений проект доопрацьовується з урахування зауважень структурних підрозділів ДФС та готується для направлення до Мінфіну;

„Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків”, розроблений з метою приведення нормативно-правового акту у відповідність до статті 100 Податкового кодексу України, до якої внесено зміни Законом № 1797, зокрема  щодо розрахунку розміру процентів за розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу та механізму повідомлення про них або погодження з Мінфіном, запровадження податкової застави у разі розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання на суму понад 1 млн. гривень. Доопрацьований проект наказу направлено до Мінфіну, який направив проект на погодження до ДРС;

„Про внесення змін до Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, розроблений з метою приведення нормативно-правового акту у відповідність до Податкового та Митного кодексів України, з метою нормативного врегулювання порядку ведення органами ДФС оперативного  обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Проект наказу разом з аркушем погодження ДФС направлено до Мінфіну;

„Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, розроблений з метою запровадження форми Податкової декларації як інструменту правильності обчислення податкових зобов’язань, своєчасності їх визначення, а також реалізації права платників податку у наданні податкової звітності за уніфікованою формою – Декларацією, зручною у використанні, з доступними для розуміння формулами обчислення податкових зобов’язань та коментарями, у яких обґрунтовано окремі показники.  Проект було направлено на розгляд до Мінфіну. Мінфіном  повідомлено, що вирішення питання зміни форми податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, повинно здійснюватися після прийняття проекту постанови КМУ „Про затвердження Типових форм рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” та прийняття органами місцевого самоврядування рішень за типовою формою і, відповідно, встановлення ставок податку згідно з затвердженим класифікатором будівель та споруд;

„Про внесення зміни до Порядку контролю за розподілом тарифної квоти”, розроблений з метою забезпечення реалізації Угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою, ратифікованої Законом України від 14 березня 2017 року № 1917-VIII. Підготовлений проект направлено на розгляд до Мінфіну та опрацювання і погодження до ДРС;

„Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків”, розроблений з метою вдосконалення підходу до процесу відбору платників податків для аудиту та приведення регуляторного акту у відповідність до норм Податкового та Митного кодексів України шляхом внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затвердженого наказом Мінфіну від 02.06.2015 № 524 (із змінами і доповненнями). Проект наказу направлено на розгляд до Мінфіну,

а також проект спільного наказу Мінфіну та Мінінфраструктури „Про затвердження Порядків взаємодії посадових осіб митниць, які здійснюють митні формальності в міжнародному залізничному сполученні, і працівників залізниць України”. Наразі допрацьований з урахуванням пропозицій та зауважень структурних підрозділів ДФС та митниць, проект готується для направлення до Мінфіну. Розробку (доопрацювання) зазначеного проекту перенесено на 2018 рік.

Слід зазначити, що розробку деяких проектів наказів Мінфіну, передбачених Планом діяльності Державної фіскальної служби України з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2017 рік, було перенесено на 2018 рік (проекти включено до Плану діяльності Державної фіскальної служби України з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2018 рік), зокрема, у зв’язку неможливістю їх подальшого доопрацювання до прийняття пов’язаних нормативно-правових актів або у зв’язку з опрацюванням значної кількості зауважень та пропозицій заінтересованих органів.

 

Усі розроблені ДФС проекти регуляторних актів у встановленому порядку проходять процедуру оприлюднення на офіційному веб-порталі ДФС.

ДФС забезпечує розгляд та опрацювання усіх зауважень та пропозицій громадськості, що надходять до оприлюднених проектів. Окремі пропозиції враховуються під час підготовки проектів регуляторних актів, а у разі неврахування – розробником наводяться вмотивовані причини їх відхилення.

Протягом року ДФС здійснювала заходи із відстеження результативності регуляторних актів. На офіційному веб-порталі ДФС у розділі „Регуляторна політика” підтримується в актуальному стані Реєстр регуляторних актів ДФС (із зазначенням строків відстеження їх результативності) та кожного року затверджується План-графік здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів структурними підрозділами ДФС у поточному році.

У 2017 році проведено відстеження результативності 29 регуляторних актів, розроблених ДФС. Звіти про відстеження (базові, повторні та періодичні) оприлюднювалися на офіційному веб-порталі ДФС та направлялися Державній регуляторній службі України.

Також, відповідно до доручень Мінфіну для підготовки звітів про відстеження результативності деяких регуляторних актів Мінфіну, які стосуються сфери діяльності ДФС, до Мінфіну протягом року надавалась інформація щодо показників результативності регуляторного акта.

Висновок

У 2017 році ДФС якісно та вчасно виконувалися заходи із розробки проектів та відстеження результативності регуляторних актів. Систематично здійснювався перегляд регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики.

Одним з основних напрямів роботи у сфері державної регуляторної політики у 2018 році залишатиметься підготовка проектів нормативно-правових (регуляторних) актів, спрямованих на забезпечення реалізації норм податкового та митного законодавства України.