Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Інформація про здійснення Державною податковою службою України державної регуляторної політики у 2019 році

Вступна частина

Державну податкову службу України утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1200 „Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України”, якою було передбачено реорганізацію Державної фіскальної служби України шляхом поділу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227 „Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України” (далі – постанова № 227) було затверджено Положення про Державну податкову службу України відповідно до якого та згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 682-р „Питання Державної податкової служби” (далі – розпорядження № 682-р) на ДПС покладено функції і повноваження ДФС, що припиняється, з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У 2019 році з врахуванням доручень Уряду та Міністерства фінансів України регуляторна діяльність Державної податкової служби України була направлена на приведення регуляторних актів у відповідність до норм податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування, інших законів України, а також норм законодавства Європейського Союзу, а саме:

удосконалення порядків здійснення органами ДПС податкового контролю, оформлення результатів перевірок та застосування заходів впливу;

актуалізацію у зв’язку із змінами у законодавстві регуляторних актів з питань розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків та списання безнадійного податкового боргу;

удосконалення порядків з питань реєстрації/відмови в реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування;

удосконалення вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій та порядку їх перевірки на відповідність встановленим вимогам;

нормативне врегулювання питань доставки інкасових доручень (розпоряджень) в електронній формі, сформованих контролюючими органами, до банків платників;

удосконалення порядків обліку платників податків і зборів, платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та реєстрації платників податку на додану вартість;

удосконалення форм податкових декларацій (розрахунків), звітів, що подаються платниками тощо.

 

Загальна частина

До початку діяльності ДПС підготовка проєктів регуляторних актів здійснювалась відповідно до Плану діяльності Державної фіскальної служби України з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2019 рік (далі – План), який було затверджено 10 грудня 2018 року в.о. Голови ДФС О. Власовим.

У зв’язку з виникненням необхідності включення до зазначеного плану проєктів регуляторних актів, розробка яких попередньо не була передбачена, а також необхідності виключення з плану деяких проєктів, які втратили актуальність, протягом 2019 року до плану вносились зміни та доповнення, які також затверджувались в.о. Голови ДФС: 23.01.2019, 21.02.2019, 04.03.2019, 05.03.2019, 22.03.2019, 02.04.2019, 12.04.2019, 22.05.2019, 25.06.2019, 25.07.2019, 09.08.2019, 19.08.2019. План та зміни до нього у встановленому порядку оприлюднювалися на офіційному вебпорталі ДФС та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

На  виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року № 1160-ІV (далі – Закон № 1160) з метою планування діяльності ДПС з підготовки регуляторних актів Головою ДПС 30 вересня 2019 року було затверджено План діяльності Державної податкової служби України з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2019 рік.

У зв’язку з виникненням необхідності коригування назв деяких проєктів регуляторних актів, а також необхідності виключення з плану деяких проєктів, які втратили актуальність, до зазначеного плану також вносились відповідні зміни, які затверджувались Головою ДПС: 24.10.2019, 31.10.2019, 13.11.2019. План та зміни до нього у встановленому порядку оприлюднювалися на офіційному вебпорталі ДПС та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

З метою забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності та участі громадськості в обговоренні проєктів регуляторних актів, розроблених ДПС, протягом 2019 року (станом на 01.01.2020) на офіційному вебпорталі ДПС та на сайтах провідних інформаційних агентств було розміщено 29 повідомлень про оприлюднення проєктів регуляторних актів (у т.ч. 3 – щодо доопрацьованих проєктів ), кожне з яких містить короткий зміст регуляторного акта, інформацію щодо мети розробки і очікуваного результату  від  впровадження, поштову та електронну адреси розробника проєкту, адресу для надання зауважень і пропозицій. У підрозділі „Проєкти регуляторних актів” розділу „Регуляторна політика” офіційного вебпорталу ДПС розміщено  аналогічну  кількість  проєктів регуляторних  актів  та  аналізів  регуляторного  впливу до кожного з них. Оприлюднення проєктів наказів Міністерства фінансів України, підготовлених ДПС, здійснювалось також на сайті Мінфіну.

Відповідно до статті 14 Закону № 1160 на офіційному вебпорталі новоутвореної ДПС у зазначеному розділі також передбачено оприлюднення щорічної інформації про здійснення ДПС регуляторної політики, яка буде розміщена після підписання її Головою ДПС.

Слід зазначити, що відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (зі змінами), головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, зокрема, формування та реалізацію єдиної державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, який здійснює нормативно-правове регулювання у відповідних сферах, є Мінфін.

Враховуючи зазначене, відповідно до пунктів 3.1 та 3.3 розділу ІІІ Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, затвердженого наказом Мінфіну від 29 грудня 2011 року № 1789, а також до пункту 4 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою № 227, всі проєкти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що належать до сфери діяльності ДПС, в установленому порядку направляються до Мінфіну.

З метою удосконалення норм податкового законодавства ДПС у 2019 році розроблено низку законопроєктів (прийнято участь у розробці або доопрацюванні, у т.ч. щодо тих, що були розроблені ДФС в попередніх роках):

„Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю за трансфертним ціноутворенням з метою імплементації Плану боротьби з розмиванням оподаткованої бази та виведення прибутку з-під оподаткування (ВЕРS)”, розроблений з метою приведення положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ) щодо податкового контролю за трансфертним ціноутворенням у відповідність до вимог Організації економічного співробітництва та розвитку щодо трансфертного ціноутворення, протидії розмиванню національної податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування в Україні, а також створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні шляхом встановлення міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та виконання зобов’язань України щодо імплементації Плану дій BEPS. Розроблений законопроєкт було направлено до Мінфіну. Частина положень законопроєкту знайшли відображення у Законі України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів”. Інша частина положень законопроєкту у липні-серпні 2019 року опрацьовувалась Мінфіном за участю представників ДПС (ДФС) спільно з представниками Офісу Президента, народними депутатами України та разом з іншими пропозиціями щодо необхідних змін до податкового законодавства були включені до проєкту Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” (реєстр. № 1210 від 30.08.2019, внесений народним депутатом України Гетманцевим Д.О.) (далі – законопроєкт № 1210), який 16.01.2020 прийнято як Закон;

„Про внесення змін до Закону України „Про управління об’єктами державної власності”, розроблений з метою уникнення втрат дохідної частини бюджету та удосконалення правового регулювання повноважень Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та повноважень контролюючих органів щодо здійснення контролю за повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку до державного бюджету, а також усунення деяких правових колізій. За дорученням Мінфіну законопроєкт було погоджено з заінтересованими органами. Положення законопроєкту враховані у проєкті Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” (реєстр. № 1209-1 від 19.09.2019, внесений народним депутатом України Ковальовим О.І.), який 16.01.2020 прийнято як Закон;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України”, яким передбачено розширення поняття „грошове зобов’язання платника податків”, надання статусу податкової декларації для Розрахунку чистого прибутку (доходу) із встановленням податкових (звітних) періодів для подання Розрахунку до контролюючих органів, надання повноважень контролюючим органам щодо забезпечення адміністрування частини чистого прибутку (доходу) при здійсненні контролю за повнотою і своєчасністю його сплати до бюджету державними і комунальними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна або комунальна власність. За дорученням Мінфіну законопроєкт було погоджено з заінтересованими органами. Положення законопроєкту враховані у законопроєкті № 1210, який 16.01.2020 прийнято як Закон;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо адміністрування податку на майно, відмінне від земельної ділянки”, розроблений з метою розширення бази оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та удосконалення системи інвентаризації майна та майнових прав. Розроблений законопроєкт було направлено на розгляд до Мінфіну. Частину норм законопроєкту було включено до законопроєкту № 1210, який 16.01.2020 прийнято як Закон;

„Про внесення змін до статті 268 Податкового кодексу України (щодо порядку справляння туристичного збору”, розроблений з метою врегулювання питання визначення деяких понять для цілей справляння збору, запровадження можливості доплати або повернення сум збору у разі зміни терміну проживання, визначення механізму повернення платнику надміру сплаченої суми збору тощо. Розроблений законопроєкт було направлено на розгляд до Мінфіну. Норми законопроєкту було включено до законопроєкту № 1210, який  16.01.2020 прийнято як Закон;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення порядку справляння єдиного податку)”, розроблений на виконання п. 3 „Розширення бази оподаткування” Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 415-р, яким передбачено розробку законодавчих ініціатив, які стосуються спрощеної системи оподаткування. Розроблений законопроєкт було направлено на розгляд до Мінфіну. Положення законопроєкту частково враховані у законопроєкті № 1210, який 16.01.2020 прийнято як Закон.

Також у 2019 році ДПС розроблено (доопрацьовано) окремі проєкти регуляторних актів Уряду – постанов Кабінету Міністрів України, а саме:

„Про внесення змін до Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування” (внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року № 199), розроблений з метою актуалізації регуляторного акта у зв’язку з внесенням змін до ПКУ, Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі – Закон № 265/95) та іншого законодавства. Розроблений ДПС проєкт неодноразово доопрацьовувався з урахуванням пропозицій Державного підприємства „Укрелекон” та структурних підрозділів ДФС. Наразі проєкт доопрацьовується та проходить процедуру внутрішнього погодження в ДПС;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій” (внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1315), розроблений з метою актуалізації положень регуляторного акта у зв’язку із внесенням змін до ПКУ, Закону № 265/95 та реорганізацією центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ). Доопрацьований у зв’язку з реорганізацією ДФС, а також з урахуванням зауважень та пропозицій структурних підрозділів ДПС проєкт направлено на розгляд до Мінфіну;

,,Про затвердження Порядку застосування контролюючими органами заходів впливу (штрафних санкцій) до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства”, розроблений з метою реалізації вимог статей 14 та 15 Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII ,,Про валюту і валютні операції”, якими визначено, що ЦОВВ, який реалізує податкову та митну політику, має право адекватно вчиненому порушенню застосовувати до юридичних осіб (крім уповноважених установ) захід впливу у вигляді штрафних санкцій у розмірі 100 відсотків суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, та затверджує Порядок застосування таких заходів впливу. Проєкт постанови визнано неактуальним, оскільки Мінфін підтримав позицію ДПС щодо розробки зазначеного проєкту у вигляді наказу Мінфіну;

„Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних”, розроблений з метою приведення регуляторного акта у відповідність до Закону України „Про електронні довірчі послуги” від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII (далі – Закон № 2155). Доопрацьований проєкт за дорученням Мінфіну погоджено з заінтересованими органами наразі готується для направлення до Мінфіну;

„Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних”, розроблений з метою попередження формування платниками податків ймовірного фіктивного податкового кредиту та розширення механізму досудового вирішення спірних питань щодо рішень комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Доопрацьований та узгоджений з Державною регуляторною службою України (далі – ДРС) проєкт направлено до Мінфіну.

З метою приведення регуляторних актів Мінфіну, які стосуються діяльності ДПС, у відповідність до Законів України від 10 липня 2018 року № 2497-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств” (далі – Закон № 2497), від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” (далі – Закон № 2628), від 16 травня 2019 року № 2725-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про електронні довірчі послуги” та деяких нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, структурними підрозділами ДПС у 2019 році було розроблено такі проєкти наказів Мінфіну (взято участь у розробці або доопрацюванні тих, що були розроблені у попередньому році ДФС):

„Про затвердження структури та форми електронного документу для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового”, розроблений з метою затвердження структури та форми електронного документа для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового у зв’язку з внесенням Законом № 2628 змін до статей 229 та 230 ПКУ, зокрема в частині затвердження форми такого електронного документа центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Наказ видано Мінфіном 10.07.2019 за № 293 (за інформацією Мінфіну наказ знаходиться на держреєстрації в Мін’юсті з 11.07.2019);

„Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку”, розроблений з метою забезпечення виконання вимог, встановлених пунктами 298.1, 298.7 статті 298 та пунктом 299.10 статті 299  ПКУ, з урахуванням змін, що відбулись у чинному законодавстві. Наказ видано Мінфіном 16.07.2019 за № 308 та зареєстровано в Мін’юсті 24.09.2019 за №1054/34025;

„Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, розроблений з метою уточнення порядку обліку в контролюючих органах членів фермерських господарств, встановлення особливостей обліку фізичних осіб, які зареєстровані як підприємці та при цьому провадять незалежну професійну діяльність. Наказ видано Мінфіном 21.10.2019 № 436 та зареєстровано в Мін’юсті 23.12.2019 за № 1278/34249;

„Про затвердження Змін до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами”, розроблений з метою приведення положень наказу Мінфіну від 06.06.2017 № 557 „Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами” у відповідність до норм чинного законодавства з питань надання електронних довірчих послуг. Наказ видано Мінфіном 22.10.2019 за № 444 та зареєстровано в Мін’юсті 03.12.2019 за № 1202/34173 (ДРС наказ визнано таким, що не містить норм регуляторного характеру);

„Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств”, розроблений з метою приведення форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у відповідність до Закону № 2628, та постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року № 891 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233”. Наказ видано Мінфіном 14.11.2019 за № 481 та зареєстровано в Мін’юсті 06.12.2019 за № 1217/34188;

„Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року №167ˮ, розроблений з метою приведення форми податкової звітності з ПДВ та порядку її заповнення до вимог Закону України від 21 березня 1991 року № 875-XI „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 „Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг” (зі змінами), постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 „Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні”. Наказ видано Мінфіном 20.11.2019 за № 488 та зареєстровано в Мін’юсті 24.12.2019 за № 1285/34256;

 „Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних”, розроблений з метою забезпечення здійснення механізму прийняття комісією контролюючого органу рішень про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації. Наказ видано Мінфіном 12.12.2019 за № 520 та зареєстровано у Мін’юсті 13.12.2019 за № 1245/34216;

„Про внесення змін до форми Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів” (внесення змін до наказу Мінфіну від 09.07.2015№ 636 „Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору”), розроблений з метою затвердження нової форми декларації збору за місця для паркування транспортних засобів з метою приведення її у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010  року № 1233 „Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг” (зі змінами). Наказ видано Мінфіном 21.12.2019 за № 550 та направлено на держреєстрацію до Мін’юсту;

„Про затвердження Порядку ведення контролюючими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та здійснення контролю за показниками в інформаційній системі”, розроблений з метою унормування правил ведення в контролюючих органах оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, забезпечення функціонування автоматизованої системи попереднього та загального контролів, які здійснюються структурними підрозділами органів ДПС за напрямами роботи для забезпечення достовірності облікових показників щодо стану розрахунків платників з бюджетами та цільовими фондами, а також у запровадженні електронного документообігу в процесі ведення обліку платежів органами ДПС. Розроблений проєкт наказу було направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про  затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків”, розроблений з метою актуалізації регуляторного акта та приведення його у відповідність до статті 101 ПКУ, з урахуванням змін, що відбулись у чинному законодавстві. Розроблений проєкт відповідно до доручення Мінфіну доопрацьовано та актуалізована редакція проєкту наказу направлена до Мінфіну;

„Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії органів Державної податкової служби України та банків у процесі передачі інкасових доручень (розпоряджень) в електронній формі”, розроблений з метою нормативного врегулювання питання доставки з використанням телекомунікаційних мереж інкасових доручень (розпоряджень), сформованих контролюючими органами в електронній формі, до банків платників та заміни таким чином паперової форми взаємодії на електронну, що у свою чергу забезпечить скорочення витрат часу, зменшення людських ресурсів та витрат бюджетних коштів на здійснення зазначених операцій. Протягом 2019 року проєкт неодноразово доопрацьовувався  спільно  з  Державною  казначейською  службою  України (далі – ДКСУ) та Національним банком України. Наразі доопрацьований проєкт разом аналізом регуляторного впливу знаходиться на розгляді у ДРС;

„Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів” (викладення у новій редакції наказу Мінфіну від 16.01.2016 № 6), розроблений з метою приведення регуляторного акта у відповідність до чинного законодавства України в частині чіткого розмежування обов’язків, покладених на органи ДФС та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування, визначення термінів виконання цих обов’язків та переліку необхідних документів, а також забезпечення реалізації прав платників єдиного внеску, визначених Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування”  (далі  – Закон  № 2464). Проєкт було узгоджено з структурними підрозділами ДФС, потім доопрацьовано та направлено на погодження до з структурних підрозділів ДПС. За результатами робочої наради структурних підрозділів ДПС було прийнято рішення, що розроблений в новій редакції проєкт наказу не є актуальним;

,,Про затвердження Змін до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами” (внесення змін до наказу Мінфіну від 28.08.2015 № 727), розроблений з метою актуалізації положень регуляторного акта у зв’язку з прийняттям Закону № 2628, яким внесено зміни до ПКУ, зокрема в частині збільшення терміну протягом якого платник податків має право подати до контролюючого органу заперечення до акта (довідки) перевірки та/або додаткові документи, які підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності. Розроблений проєкт було направлено на розгляд до Мінфіну. За дорученням Мінфіну проєкт було направлено до заінтересованих органів. Наразі проєкт доопрацьовується в ДПС;

„Про затвердження Положення про технічну комісію”, розроблений з метою приведення Положення про технічну комісію, затвердженого наказом ДПА України від 17.04.2007 № 236, у відповідність до норм чинного законодавства, та у зв’язку з реорганізацією ЦОВВ. Розроблений проєкт було направлено на розгляд до Мінфіну, який доручив доопрацювати проєкт з урахуванням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1315 „Про затвердження Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій”. Наразі доопрацювання проєкту наказу призупинено, оскільки Мінфіном не надано відповідь щодо схвалення проєкту змін до зазначеної постанови;

„Про затвердження Порядку перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій”, розроблений з метою актуалізації положень регуляторного акта (Порядку перевірки моделей реєстраторів розрахункових операцій на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій, затвердженого рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом від 26.12.2002 № 14) у зв’язку з внесенням змін до чинного законодавства та реорганізацією ЦОВВ. Проєкт неодноразово доопрацьовувався з урахуванням пропозицій Державного підприємства „Укрелекон” та структурних підрозділів ДПС (ДФС). Наразі доопрацьований з урахуванням  останніх змін, що були внесені до Закону № 265/95 проєкт у вигляді проєкту постанови направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями”, розроблений з метою затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) з урахуванням змін в системі ЦОВВ та передбачення можливості подання платниками уточнюючого розрахунку. У 2018 році проєкт було направлено на розгляд до Мінфіну. За дорученням Мінфіну у 2019 році була доопрацьована та направлена до Мінфіну форма Розрахунку. Після чого Мінфіном було направлено до ДПС доопрацьований проєкт наказу з новою назвою: „Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу)”, який ДПС було погоджено та направлено до Мінфіну відповідний аркуш погодження. Згодом до Мінфіну було направлено пропозиції до проєкту наказу щодо уточнень в частині посилань у формі Розрахунку на назви форм фінансової звітності у зв’язку з прийняттям та набранням чинності наказом Мінфіну від 31.05.2019 № 226 „Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку”;

„Про  затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків”, розроблений з метою приведення регуляторного акта у відповідність до норм чинного законодавства (ст. 100 ПКУ), а також у зв’язку з внесенням змін до ПКУ у частині розмежування повноважень Мінфіну та ДПС. Розроблений проєкт відповідно до доручення Мінфіну доопрацьовано та актуалізована редакція проєкту наказу направлена до Мінфіну;

„Про внесення змін до форми Податкової декларації екологічного податку”, розроблений з метою приведення регуляторного акта у відповідність до ПКУ з урахуванням змін, внесених Законом № 2628, шляхом доповнення форми Податкової декларації з екологічного податку новим додатком 11 за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення з метою забезпечення правильності декларування платниками податкових зобов’язань з екологічного податку та ефективного податкового адміністрування екологічного податку. Проєкт наказу було направлено на розгляд до Мінфіну, який доручив погодити його з заінтересованими ЦОВВ. Доопрацювання (погодження) проєкту призупинено, оскільки для його реалізації та забезпечення ефективного податкового адміністрування екологічного податку виникла необхідність внесення змін до ПКУ у частині встановлення подання податкових декларацій з екологічного податку за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах (відповідні законодавчі пропозиції направлено до Мінфіну);

„Про організацію системи державного контролю за виготовленням, реалізацією та застосуванням засобів контролю”, розроблений з метою актуалізації регуляторного акта (наказу ДПА України від 21.09.2004 № 546 „Про впровадження системи державного контролю за виготовленням, реалізацією та застосуванням засобів контролю”, зареєстрованого в Мін’юсті 04.10.2004 за № 1252/9851) у зв’язку зі змінами, внесеними до чинного законодавства, та реорганізацією ЦОВВ. Проєкт було направлено на розгляд до Мінфіну. Наразі проєкт доопрацьовується в ДПС з урахуванням зауважень Мінфіну;

„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13”, розроблений з метою приведення регуляторного акта (наказу Мінфіну „Про затвердження Положення про форму і зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)”) до сучасних умов господарювання та забезпечення належної реалізації норм чинного законодавства шляхом встановлення вимог щодо відображення у розрахункових документах РРО штрихового коду товару. Розроблений проєкт було направлено на розгляд до Мінфіну. За дорученням  Мінфіну проєкт наказу було погоджено Головою ДПС та відповідний аркуш погодження також направлено до Мінфіну;

„Про затвердження Змін до Інструкції про порядок  нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, розроблений з метою приведення чинної Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом МФУ від 20.04.2015 № 449, у відповідність до норм Закону № 2464. Проєкт було направлено на розгляд до Мінфіну. За дорученням Мінфіну проєкт погоджено з заінтересованими органами. Наразі проєкт проходить процедуру перепогодження та доопрацювання в ДПС;

„Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів” (внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588), розроблений з метою визначення порядку обліку в контролюючих органах іноземних компаній, організацій, які відкривають рахунок в банку або іншій фінансовій установі України, а також уточнення деяких процедур обліку платників податків. Проєкт було направлено на розгляд до Мінфіну. За дорученням Мінфіну проєкт було погоджено з заінтересованими ЦОВВ та матеріали погодження направлено до Мінфіну;

„Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість”, розроблений з метою удосконалення (унормування) деяких питань реєстрації платників ПДВ у контролюючих органах, надання можливості заінтересованим особам отримати додаткову інформацію з реєстру платників ПДВ про виникнення у особи, яка зареєстрована платником ПДВ, підстав для анулювання її реєстрації. Проєкт було направлено на розгляд до Мінфіну, а також за дорученням Мінфіну додатково було направлено аркуш погодження ДПС до проєкту наказу та рішення ДРС про погодження проєкту;

„Про затвердження Змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки” (внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1393), розроблений з метою затвердження норм щодо визначення формату подання великими платниками податків документів в електронному вигляді та приведення регуляторного акта у відповідність до норм п. 85.2 ст. 85 ПКУ та у зв’язку з набранням чинності Закону № 2155. Проєкт направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків”, розроблений з метою внесення змін до податкового повідомлення-рішення форми «Н», актуалізації Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2015 № 1204 та приведення у відповідність до чинного податкового законодавства. Розроблений проєкт було направлено на розгляд до Мінфіну. Наразі проєкт доопрацьовується ДПС з урахуванням зауважень Мінфіну;

„Про затвердження змін до Порядку формування Реєстру великих платників податків”, розроблений з метою приведення положень Порядку формування Реєстру великих платників податків, затвердженого наказом Мінфіну від 21.10.2015 № 911, у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом внесення змін що стосуються переводу платників за основним та неосновним місцем обліку до Офісу великих платників податків та щодо виключення/включення платників до Реєстру великих платників податків у зв’язку зі зміною реєстраційного стану платника з метою унеможливлення маніпулювання реєстраційними станами при включенні платників до Реєстру. Проєкт було направлено до Мінфіну. Наразі проєкт доопрацьовується ДПС з урахуванням зауважень Мінфіну;

„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі”, розроблений з метою приведення регуляторного акта у відповідність до норм чинного законодавства, а також у зв’язку з початком функціонування ДПС та переходом до неї повноважень і функцій за податковим напрямом від ДФС. Розроблений проєкт було направлено на розгляд до Мінфіну. За дорученням Мінфіну проєкт  направлено на погодження до ДРС;

„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу”, розроблений з метою приведення регуляторного акта у відповідність до норм чинного законодавства, а також у зв’язку з початком функціонування ДПС та переходом до неї повноважень і функцій за податковим напрямом від ДФС. Розроблений проєкт було направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547” (внесення змін до наказу Мінфіну „Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій”, розроблений з метою реалізації вимог Закону України від 20 вересня 2019 року № 128-IX „Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг”. Проєкт було направлено на розгляд до Мінфіну. Мінфіном направлено до ДПС доопрацьований проєкт у новій редакції, до якої ДПС надані зауваження;

„Про затвердження Порядку застосування контролюючими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства”, розроблений з метою виконання вимог абзаців першого та третього частини першої статті 15 Закону України від 21 червня 2018 № 2473-VІІ „Про валюту і валютні операції” та пункту 8 Плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для реалізації зазначеного Закону. Розроблений проєкт направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про внесення змін до додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку”, розроблений з метою приведення переліку ознак доходів фізичних осіб, визначених додатком до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4, у відповідність до чинного податкового законодавства, з урахуванням змін, внесених до ПКУ Законом № 2497. Розроблений проєкт направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60”, розроблений з метою вдосконалення положень наказу Мінфіну „Про затвердження порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені” у зв’язку із запровадженням міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні та завершенням здійснення заходів з утворення ДПС. Проєкт було направлено на розгляд до Мінфіну. За дорученням Мінфіну додатково було направлено аркуш погодження ДПС до проєкту наказу;

„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67” (попередня назва проєкту: „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження форм інформації щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами; інформації щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, та порядку їх оприлюднення”), розроблений з метою приведення регуляторного акта у відповідність до норм чинного законодавства, а також у зв’язку з початком функціонування ДПС та переходом до неї повноважень і функцій за податковим напрямом від ДФС. Розроблений проєкт було направлено до Мінфіну. За дорученням Мінфіну проєкт направлено на погодження до ДРС;

„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі” (внесення змін до наказу Мінфіну від 30.07.2017 № 611”,  розроблений з метою приведення регуляторного акта у відповідність до норм чинного законодавства, а також у зв’язку з початком функціонування ДПС та переходом до неї повноважень і функцій за податковим напрямом від ДФС. Проєкт було направлено до Мінфіну. За дорученням Мінфіну проєкт направлено на погодження до заінтересованих органів;

„Про затвердження Порядку створення та ведення Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт”, розроблений з метою затвердження Порядку створення та ведення Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт, на виконання вимог ст. 230 ПКУ, яку викладено у новій редакції відповідно до Закону № 2628. Розроблений проєкт було направлено на розгляд до Мінфіну. Мінфіном проєкт надіслано до ДПС для доопрацювання та погодження Головою ДПС. Наразі проєкт доопрацьовується в ДПС.

Слід зазначити, що розробку (доопрацювання) деяких проєктів регуляторних актів, передбачених Планом діяльності Державної податкової служби України з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2019 рік, буде продовжено у 2020 році, зокрема у зв’язку з: початком розробки проєктів наприкінці року; неможливістю подальшого доопрацювання деяких проєктів до прийняття пов’язаних нормативно-правових актів; опрацюванням значної кількості зауважень та пропозицій, що надійшли від заінтересованих органів тощо.

Усі розроблені ДПС проєкти регуляторних актів у встановленому порядку проходять процедуру оприлюднення на офіційному вебпорталі ДПС.

ДПС забезпечує розгляд та опрацювання усіх зауважень та пропозицій громадськості, що надходять до оприлюднених проєктів. Окремі пропозиції враховуються під час підготовки проєктів регуляторних актів, а у разі неврахування – розробником наводяться вмотивовані причини їх відхилення.

Також у 2019 році ДПС, на яку розпорядженням № 682-р було покладено функції і повноваження ДФС, що припиняється, зокрема з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, здійснювала заходи із відстеження результативності регуляторних актів, що відносяться до компетенції ДПС, відповідно до вимог Закону та керуючись Планом-графіком здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів структурними підрозділами ДФС у 2019 році, затвердженого наказом ДФС від 29.01.2019 № 65 (розміщено на офіційних вебпорталах ДФС та ДПС у розділі „Діяльність/Регуляторна політика”).

Так, у 2019 році ДПС проведено відстеження результативності 12 регуляторних актів. Звіти про відстеження (базові, повторні та періодичні) в установленому порядку оприлюднювались на офіційному вебпорталі ДПС та направлялись до ДРС.

Також, відповідно до доручень Мінфіну для підготовки звітів про відстеження результативності деяких регуляторних актів Мінфіну, які стосуються сфери діяльності ДПС, до Мінфіну протягом року надавалась інформація щодо показників результативності регуляторного акта та направлялись проєкти звітів про відстеження результативності регуляторних актів, зокрема щодо:

- базового відстеження результативності наказу Мінфіну від 23.03.2018 № 381 „Про затвердження змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21”;

- базового відстеження результативності наказу Мінфіну від 17.09.2018 № 763 „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307”;

- базового відстеження результативності наказу Мінфіну від 10.06.2019 № 242 „Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції”;

- повторного відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 536 „Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 73”.

Крім зазначеного, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 „Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (зі змінами), з урахуванням рекомендацій, розроблених ГО „Агенція журналістики даних” та проєктом „Регуляторна мапа України” (за сприяння ДРС та Державного агентства з питань електронного урядування України), ДПС  щоквартально здійснюється оновлення набору даних „Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення”, який в установленому порядку розміщується на офіційному вебпорталі ДПС у розділі „Регуляторна політика”, а також оприлюднюється на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

 

Висновок

У 2019 році ДПС якісно та вчасно виконувалися заходи із розробки проєктів та відстеження результативності регуляторних актів. Систематично здійснювався перегляд регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики.

Одним з основних напрямів роботи у сфері державної регуляторної політики у 2020 році залишатиметься підготовка проєктів регуляторних актів, спрямованих на забезпечення реалізації норм податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування.