Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

План діяльності Державної податкової служби України з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2019 рік

опубліковано 18 листопада 2019 о 16:40

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної податкової служби України

 _____________  Сергій ВЕРЛАНОВ

 „   30   ”     вересня      2019 р.

 

План діяльності

Державної податкової служби України з підготовки проєктів регуляторних актів

у сфері господарської діяльності на 2019 рік

(із змінами, внесеними 24.10.2019, 31.10.2019, 13.11.2019)

 

№ з/п

Вид та назва проєкту регуляторного акта

Мета прийняття

Відповідальні за розробку

Термін підготовки

1.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій”

Актуалізація нормативно-правового акта (Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1315) у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України, Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, інших нормативно-правових актів та реорганізацією центральних органів виконавчої влади

Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування

Протягом року

2.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування”

Актуалізація нормативно-правового акта (Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року № 199) у зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України, Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та іншого законодавства

Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування

Протягом року

3.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку застосування  контролюючими органами заходів впливу (штрафних санкцій) до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства”

Виконання вимог абзаців першого та третього частини першої статті 15 Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VІІ „Про валюту і валютні операції” та пункту 8 Плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для реалізації зазначеного Закону, в частині встановлення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, заходів впливу до юридичних осіб за порушення вимог валютного законодавства

 

Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування

Протягом року

4.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку ведення єдиного реєстру податкових накладних”

Приведення положень постанови Кабінету Міністрів України  від 29 грудня 2010 року  № 1246 „Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру податкових накладних” у відповідність до законодавства з питань надання електронних довірчих послуг

 

Департамент обслуговування платників та інформаційних технологій

Протягом року

5.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій”

Актуалізація нормативно-правового акта (Порядку перевірки реєстраторів розрахункових операцій на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій, затвердженого рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом від 26.12.2002 № 14) у зв’язку із внесенням змін до чинного законодавства України та реорганізацією центральних органів виконавчої влади

 

Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування

Протягом року

6.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про організацію системи державного контролю за виготовленням, реалізацією та застосуванням засобів контролю”

Актуалізація нормативно-правового акта (наказу ДПА України від 21.09.2004 № 546 „Про впровадження системи державного контролю за виготовленням, реалізацією та застосуванням засобів контролю”, зареєстрованого в Мін’юсті 04.10.2004 за № 1252/9851) у зв’язку зі змінами, внесеними до чинного законодавства та реорганізацією центральних органів виконавчої влади

 

Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування

Протягом року

7.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Положення про технічну комісію”

Актуалізація нормативно-правового акта (Положення про технічну комісію, затвердженого наказом ДПА України від 17.04.2007 №236, зареєстрованого у Мін’юсті 03.05.2007 за № 445/13712) у зв’язку із внесенням змін до чинного законодавства України та реорганізацією центральних органів виконавчої влади

Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування

 

Протягом року

8.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків”

Актуалізація нормативно-правового акта (Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1204 (зі змінами), з метою внесення відповідних змін до податкового повідомлення-рішення форми «Н»

Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування

 

Протягом року

9.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки”

Актуалізація нормативно-правового акта (Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1393 (зі змінами), з метою затвердження норм щодо визначення формату подання великими платниками податків документів в електронному вигляді

 

Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування

Протягом року

10.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України ,,Про затвердження Змін до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами”

Актуалізація положень нормативно-правового акта (Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.08.2015 № 727), у зв’язку із внесенням змін до чинного законодавства України

 

 

Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування

Протягом року

11.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження змін до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами”

Приведення положень наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557 „Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами” у відповідність до законодавства з питань надання електронних довірчих послуг

Департамент обслуговування платників та інформаційних технологій

Протягом року

12.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії органів Державної податкової служби України та банків у процесі передачі інкасових доручень (розпоряджень) в електронній формі”

 

Нормативне врегулювання питання доставки з використанням телекомунікаційних мереж інкасових доручень (розпоряджень), сформованих контролюючими органами в електронній формі, до банків платників, з метою заміни паперової форми взаємодії на електронну та пов’язаного з цим скорочення витрат часу, людських ресурсів та бюджетних коштів

Департамент по роботі з податковим боргом

Друге півріччя

13.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог чинного законодавства у зв’язку з проведенням адміністративної реформи

Департамент по роботі з податковим боргом

Друге півріччя

14.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків”

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог чинного законодавства у зв’язку з проведенням адміністративної реформи

Департамент по роботі з податковим боргом

Друге півріччя

15.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі”

Актуалізація нормативно-правового акту у зв’язку з проведенням адміністративної реформи

Департамент по роботі з податковим боргом

Друге півріччя

16.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу”

Актуалізація нормативно-правового акту у зв’язку з проведенням адміністративної реформи

Департамент по роботі з податковим боргом

Друге півріччя

17.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження форм інформації щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами; інформації щодо суб'єктів господарювання, які мають податковий борг, та порядку їх оприлюднення”

Актуалізація нормативно-правового акту у зв’язку з проведенням адміністративної реформи

Департамент по роботі з податковим боргом

Друге півріччя

18.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі”

Актуалізація нормативно-правового акту у зв’язку з проведенням адміністративної реформи

Департамент по роботі з податковим боргом

 Друге півріччя

19.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України ,,Про затвердження Змін до Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків, зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування”

Забезпечення практичного застосування положень Податкового кодексу України, нормативне врегулювання порядку ведення органами ДПС оперативного обліку податків, зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Департамент моніторингу ризикових операцій та доходів

Друге півріччя

20.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України ,,Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2019 № 60 ,,Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилкового та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені”

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до змін, що відбулись у законодавстві

Департамент моніторингу ризикових операцій та доходів

 

Друге півріччя

21.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України ,,Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року № 167”

Приведення форми податкової звітності з ПДВ та порядку її заповнення до вимог  Закону України від 21 березня 1991 року № 875-XI „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 „Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг”, з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року № 891, постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 „Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні”

Департамент методологічної та нормотворчої роботи

Друге півріччя

22.

Вилучено

-

-

-

23.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств”

Приведення форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у відповідність до Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” та постанови КМУ від 31 жовтня 2018 року № 891 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233”

Департамент методологічної та нормотворчої роботи

Протягом року

24.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13”

Приведення існуючих нормативно-правових актів до сучасних умов господарювання та забезпечення   належної реалізації норм чинного законодавства шляхом встановлення вимог щодо відображення у розрахункових документах РРО цифр штрихового коду товару

Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування

Протягом року

25.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до форми Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів”

Приведення форми Податкової декларації у відповідність до статті 268 Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233 „Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року № 891)

Департамент адміністрування податків

Друге півріччя

26.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів”

Визначення порядку обліку в контролюючих органах іноземних компаній, організацій, які відкривають рахунок в банку або іншій фінансовій установі України, уточнення деяких процедур обліку платників податків

Департамент обслуговування платників та інформаційних технологій

Друге півріччя

27.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Уточнення порядку обліку в контролюючих органах членів фермерських господарств, встановлення особливостей обліку фізичних осіб, які зареєстровані як підприємці та при цьому провадять незалежну професійну діяльність

Департамент обслуговування платників та інформаційних технологій

Друге півріччя

28.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість”

Удосконалення (унормування) деяких питань реєстрації платників ПДВ у контролюючих органах, надання можливості заінтересованим особам отримати додаткову інформацію з реєстру платників ПДВ про виникнення у особи, яка зареєстрована платником ПДВ, підстав для анулювання її реєстрації

Департамент обслуговування платників та інформаційних технологій

Друге півріччя

29.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних”

Забезпечення превентивного реагування та запобігання потенційному виникненню порушень платниками податкового законодавства та прискорення урегулювання питань з розгляду спорів без звернення до суду

Департамент моніторингу ризикових операцій та доходів

IV квартал

30.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних”

Забезпечення здійснення механізму прийняття рішень комісією контролюючого органу про реєстрацію податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації

Департамент моніторингу ризикових операцій та доходів

IV квартал

 

Директор Департаменту методологічної та

нормотворчої роботи ДПС                                                                    Мар’яна КУЦ