Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про повторне відстеження результативності розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 865-р «Про затвердження переліку спеціалізованих комерційних видань для цілей трансфертного ціноутворення»

опубліковано 26 листопада 2014 о 14:12

Звіт про повторне відстеження результативності

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 865-р

«Про затвердження переліку спеціалізованих комерційних видань для цілей трансфертного ціноутворення»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 865-р «Про затвердження переліку спеціалізованих комерційних видань для цілей трансфертного ціноутворення» (далі – Розпорядження).

2. Виконавець заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Державна фіскальна служба України.

3. Мета прийняття державного акта

Метою Розпорядження є забезпечення реалізації завдань пункту 21 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Відповідно до абзацу першого вказаного вище пункту тимчасово, до 1 січня 2018 року, для цілей оподаткування операцій з імпорту/експорту товарних позицій за кодами 1001 - 1008, 1501 - 1522, 2601 - 2621, 2701 - 2716, 2801 - 2853, 2901 - 2942, 7201 - 7229, 7301 - 7326 згідно з УКТ ЗЕД з особами,  які здійснюють контрольовані операції (підпункт 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України), звичайна ціна на товари за рішенням платника податків може визначатися на підставі відомостей спеціалізованих комерційних видань (із урахуванням інших вимог вказаного пункту).

Абзацом четвертим цього ж пункту встановлено, що Кабінет Міністрів України визначає вказаний перелік спеціалізованих комерційних видань.

Безпосередньою метою прийняття Розпорядження є визначення джерел отримання платниками податків інформації про ціни, які склалися на світових та українському товарних ринках, цінові тенденції шляхом встановлення переліку спеціалізованих комерційних видань, інформація яких про ціни може використовуватись для цілей оподаткування як платниками податків, так і фахівцями Державної фіскальної служби України.

Встановлення переліку спеціалізованих комерційних видань надає змогу визначати межі цін на окремі товарні позиції, тобто регламентує окремі положення щодо ціноутворення на такі товарні позиції.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються статистичні дані, а звітним податковим періодом є рік, повторне відстеження здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом за підсумками 2013 року.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено статистичним методом.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержані на підставі статистичних даних, отриманих за результатами узагальнення даних звітів платників податків про контрольовані операції, здійснені протягом вересня-грудня 2013 року.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта

Показником результативності Розпорядження є забезпечення виконання норм, затверджених Податковим кодексом України.

Станом на 01.10.2014, за результатами звітної кампанії, 2 501 платник податків подав звіти про контрольовані операції за 2013 рік (далі –Звіт). Загальна сума контрольованих операцій (далі – КО) відповідно до поданих звітів складає 1 153,8 млрд.грн., з яких зовнішньоекономічні операції – 711,0 млрд.грн. (61,6 відс.). Із зазначеної суми зовнішньоекономічних КО по 13,7 млрд.грн. (1,9 відс.) 21 платником податків використано затверджений Урядом перелік спеціалізованих комерційних видань для цілей трансфертного ціноутворення.

Подальше повноцінне відстеження результативності акта можливе за умови порівняння даних двох повноцінних податкових періодів (2014 року із 2013 роком).

9. Оцінка результативності акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття Розпорядження дозволило встановити перелік спеціалізованих комерційних видань для цілей трансфертного ціноутворення згідно з вимогами пункту 21 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Розпорядженням надана можливість суб’єктам господарювання для контрольованих операцій з імпорту/експорту окремих товарних груп визначати звичайну ціну за спрощеною процедурою за допомогою використання затвердженого Урядом переліку спеціалізованих комерційних видань.

Протягом 2014 року на адресу ДФС не надходило пропозицій від органів державної виконавчої влади щодо внесення змін та доповнень до зазначеного переліку. Також у ході дослідження відкритих джерел інформації, здійсненого фахівцями ДФС, у цьому році не встановлено нових вітчизняних джерел інформації про ціни на вітчизняному та світових ринках (спеціалізованих комерційних видань), якими було б доцільно доповнити затверджений Урядом перелік.

За результатами відстеження результативності Розпорядження вважаємо за доцільне по зовнішньоекономічних операціях 2014 року залишити встановлений Урядом перелік спеціалізованих комерційних видань для цілей трансфертного ціноутворення без змін.

 

Голова Державної

фіскальної служби України                                                                          І.О. Білоус