Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про повторне відстеження результативності розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 866-р «Про затвердження переліку джерел інформації про ринкові ціни для цілей трансфертного ціноутворення»

опубліковано 26 листопада 2014 о 14:15

Звіт про повторне відстеження результативності

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 866-р

«Про затвердження переліку джерел інформації про ринкові ціни для цілей трансфертного ціноутворення»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 866-р «Про затвердження переліку джерел інформації про ринкові ціни для цілей трансфертного ціноутворення» (далі – Розпорядження).

2. Виконавець заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Державна фіскальна служба України.

3. Мета прийняття державного акта

Метою Розпорядження є запровадження системи державного регулювання трансфертного ціноутворення у частині забезпечення реалізації положень підпункту 39.5.3.1 підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 Податкового кодексу України щодо встановлення Кабінетом Міністрів України переліку джерел інформації про ринкові ціни, а також подальшого безперешкодного використання на постійній основі інформації з таких джерел для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням як платниками податків, так і фахівцями контролюючого органу.

Безпосередньою метою прийняття Розпорядження є визначення джерел отримання платниками податків інформації про ринкові ціни, які склалися на світових та українському товарних ринках, цінові тенденції шляхом встановлення переліку джерел, інформація яких про ціни може використовуватись для цілей оподаткування як платниками податків, так і фахівцями ДФС.

Встановлення переліку джерел інформації про ринкові ціни надає змогу визначати межі ринкових цін.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються статистичні дані, а звітним податковим періодом є рік, повторне відстеження здійснено за підсумками вересня – грудня 2013 року (з дня набрання чинності положеннями щодо трансфертного ціноутворення в Україні).

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено статистичним методом.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержані на підставі даних Державної фіскальної служби України, отриманих за результатами узагальнення відомостей, поданих платниками податків у звітах про контрольовані операції станом на 01.10.2014 (дата завершення звітної кампанії).

8. Кількісні та якісні показники результативності акта

Показником результативності Розпорядження є забезпечення виконання норм, затверджених Податковим кодексом України.

Станом на 01.10.2014, за результатами звітної кампанії, 2 501 платник податків подав звіти про контрольовані операції за 2013 рік (далі – Звіт). Загальна сума контрольованих операцій (далі – КО) відповідно до поданих звітів складає 1 153,8 млрд.грн., з яких зовнішньоекономічні операції – 711,0 млрд.грн. (61,6 відсотка). Із зазначеної суми зовнішньоекономічних КО по 67,8 млрд.грн. (9,5 відс.) 201 платником податків використано затверджений Урядом перелік джерел інформації про ринкові ціни для цілей трансфертного ціноутворення.

Оскільки за 2013 рік платниками податків подано звіти про контрольовані операції тільки за чотири місяці (вересень-грудень), з дня набрання чинності внесеними змінами до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення, подальше повноцінне відстеження результативності акта можливе за умови порівняння даних двох або трьох повноцінних наступних податкових періодів (2015 року із 2014 роком, 2016 року із 2015 роком та 2016 року із 2014 роком).

9. Оцінка результативності акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття Розпорядження дозволило встановити перелік джерел інформації про ринкові ціни для цілей трансфертного ціноутворення згідно із вимогами підпункту 39.5.3.1 підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 Податкового кодексу України щодо встановлення такого переліку Кабінетом Міністрів України.

Розпорядженням надано можливість суб’єктам господарювання для контрольованих операцій визначати звичайну (ринкову) ціну за допомогою використання затвердженого Урядом переліку джерел інформації.

Протягом 2014 року на адресу ДФС не надходило пропозицій від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо внесення змін до переліку, затвердженого Розпорядженням. Також у ході дослідження відкритих джерел інформації, здійсненого фахівцями ДФС, у цьому році не встановлено нових вітчизняних джерел інформації про ціни на вітчизняному та світових ринках, якими було б доцільно доповнити затверджений Урядом перелік.

З метою поліпшення якості та повноти відомостей, які зазначаються у джерелах інформації про ринкові ціни, Міндоходів (ДФС) спільно з Громадською радою при Міндоходів 22.01.2014 проведено «круглий стіл» на тему «Застосування офіційних джерел інформації про ринкові ціни для цілей трансфертного ціноутворення». За результатами обговорення представникам видавників (утримувачів інтернет-ресурсів) джерел інформації, визначених Розпорядженням, надано рекомендації щодо особливостей відбору та публікації цін для цілей трансфертного ціноутворення.

За результатами відстеження результативності Розпорядження вважаємо за доцільне по зовнішньоекономічних операціях 2014 року залишити встановлений Урядом перелік джерел інформації для цілей трансфертного ціноутворення без змін.

 

Голова Державної

фіскальної служби України                                                                          І.О. Білоус