Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 570 «Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави»

опубліковано 03 грудня 2014 о 09:46

Звіт

про повторне відстеження результативності наказу

Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 570

«Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйними речами та майном,

що переходить у власність держави»

«      » листопада 2014 року

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року       № 570 «Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави» (далі – наказ), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1849/24381.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна фіскальна служба України (Департамент погашення заборгованостей).

3. Цілі державного регулювання

Наказом затверджено порядок взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави, який розроблений відповідно до підпункту 191.1.16 пункту 191.1 статті 191 розділу I та статті 94 глави 9 розділу II Податкового кодексу України.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Листопад 2014 року.

5. Тип відстеження

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу якісних та кількісних показників.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності акта здійснювалось на основі статистичних даних.

Результативність регуляторного акта відстежувалась за зведеною інформацією про суми зборів та надходжень платежів та податків ДФС станом на 01.01.2013 та 01.01.2014.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта

Розмір надходжень до бюджету

Надходження податків, зборів (обов'язкових платежів) до зведеного бюджету станом на 01.01.2013 –    243,3 млрд.грн., на 01.01.2014 –     241,7 млрд.гривень.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Дія акта не поширюється на платників податків.

Час та кошти, витрачені суб’єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб

 

Високий. Наказ опубліковано:

Офіційний вісник України, 2013,        № 89 (26.11.2013), ст. 3275, ДФС (www.sfs.gov.ua) та Інформаційно – аналітичного центру «ЛІГА» (www.ligazakon.ua).

 

9. Оцінка результативності акта та ступеня досягнення визначених цілей

Затвердження цього наказу надало можливість визначити механізм взаємодії між структурними підрозділами органу доходів і зборів під час виконання покладених згідно із законодавством України завдань із виявлення, обліку, зберігання, оцінки, розпорядження безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави.

Таким чином, оцінювання результативності наказу свідчить про досягнення високого рівня визначених цілей, необхідність і доцільність подальшої дії такого наказу.

 

Голова Державної фіскальної

служби України                                                                                  І.О. Білоус