Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 574 «Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків»

опубліковано 03 грудня 2014 о 10:21

Звіт

про повторне відстеження результативності

наказу Міністерства доходів і зборів України

від 10 жовтня 2013 року № 574

«Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобовязань (податкового боргу) платників податків»

 

„    ” листопада 2014 року

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 574 «Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків» (далі – наказ), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1853/24385.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна фіскальна служба України (Департамент погашення заборгованостей).

3. Цілі державного регулювання

Наказ затверджено з метою приведення Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків у відповідність до Податкового кодексу України (із змінами, внесеними Законом України від 04 липня 2013 року № 404 «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи») та практичної реалізації статті 100 Податкового кодексу України, зокрема, щодо запровадження механізму надання контролюючими органами розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Листопад 2014 року.

5. Тип відстеження

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу якісних та кількісних показників.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності акта здійснювалось на основі статистичних даних.

Результативність регуляторного акта відстежувалась за зведеною інформацією про суми зборів та надходжень платежів та податків ДФС станом на 01.01.2013 та 01.01.2014.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта

Розмір надходжень до бюджету

Надходження податків, зборів (обов’язкових платежів) до зведеного бюджету станом на 01.01.2013 – 243,3 млрд.грн., на 01.01.2014 – 241,7 млрд.гривень.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання (як на юридичних, так і на фізичних осіб).

Час та кошти, витрачені суб’єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб

 

Високий. Наказ опубліковано:

Офіційний вісник України, 2013, № 89 (26.11.2013), ст. 3279, офіційний веб-портал ДФС (www.sfs.gov.ua) та Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА» (www.ligazakon.ua).

9. Оцінка результативності акта та ступеня досягнення визначених цілей

Затвердження цього наказу надало можливість визначити порядок реєстрації рішень про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків та укладення відповідного договору, механізму сплати розстрочених (відстрочених) сум і нарахованих процентів та його відображення в інформаційній системі державної фіскальної служби, а також особливостей дії розстрочок (відстрочок) при переведенні платника податків до іншого контролюючого органу та при його реорганізації.

Таким чином, оцінювання результативності наказу свідчить про досягнення високого рівня визначених цілей, необхідність і доцільність подальшої дії такого наказу.

 

Голова Державної фіскальної

служби України                                                                                  І.О. Білоус