Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 577 „Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платника податків”

опубліковано 03 грудня 2014 о 10:45

Звіт

про повторне відстеження результативності наказу Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 577 „Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платника податків”

„    ” листопада 2014 року

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року   № 577 „Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платника податків” (далі – наказ), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1844/24376.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна фіскальна служба України (Департамент погашення заборгованостей).

3. Цілі державного регулювання

Наказом затверджено з метою приведення Порядку списання безнадійного податкового боргу платника податків, у відповідність до Податкового кодексу України (із змінами, внесеними Законом України від  04 липня 2013 року № 404 «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи») та практичної реалізації статті 101 глави 9 розділу II Податкового кодексу України.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Листопад 2014 року

5. Тип відстеження

Повторне

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу якісних та кількісних показників.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності акта здійснювалось на основі статистичних даних.

Результативність регуляторного акта відстежувалась за зведеною інформацією про суми зборів та надходжень платежів та податків ДФС станом на 01.01.2013 на 01.01.2014

 

8. Кількісні та якісні показники результативності акта

Розмір надходжень до бюджету

Надходження податків, зборів (обов'язкових платежів) до зведеного бюджету станом на 01.01.2013 – 243,3 млрд.грн., на 01.01.2014 – 241,7 млрд.гривень

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання (як на юридичних, так і на фізичних осіб), що мають безнадійний податковий борг.

Час та кошти, витрачені суб’єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб

 

Високий. Наказ опубліковано:

Офіційний вісник України, 2013, № 89 (26.11.2013), ст. 3282, ДФС  (www.sfs.gov.ua) та Інформаційно – аналітичного центру «ЛІГА» (www.ligazakon.ua)

9. Оцінка результативності акта та ступеня досягнення визначених цілей

Наказом затверджено єдину процедуру списання безнадійного податкового боргу платникам податків, яким регулюються підстави списання зазначеного боргу, необхідні документи, які подаються до контролюючих органів і підтверджують право платника податків на проведення операції  списання, форма рішення контролюючого органу про списання, тощо.

Таким чином, оцінювання результативності наказу свідчить про досягнення високого рівня визначених цілей, необхідність і доцільність подальшої дії такого наказу.

 

Голова Державної фіскальної

служби України                                                                                  І.О. Білоус