Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

ЗВІТ про повторне відстеження результативності наказу Міністерства доходів і зборів України від 02.12.2013 №738 „Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України”

опубліковано 10 грудня 2014 о 09:12

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності

наказу Міністерства доходів і зборів України від 02.12.2013 №738 „Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України”

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 02.12.2013 №738 „Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України” (далі – Наказ №738).

2. Назва виконавця заходів із відстеження

Державна фіскальна служба України.

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Відповідно до пункту 1 Указу Президента України від 24 грудня 2012 року №726/2012 „Про деякі заходи оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” (далі – Указ) утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної податкової служби України.

Накази Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 29 липня 2004 року № 439/551 „Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні планових і позапланових виїзних перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності” та від 11 грудня 2006 року №758/1105 „Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 29.07.2004 № 439/551” втратили актуальність та не відповідали вимогам Указу.

Враховуючи наведене та на виконання підпункту 2 пункту 3 Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 „Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” розроблено Наказ №738  з метою приведення актів Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України у відповідність до норм законодавства.

4. Строк виконання заходів із відстеження

Заходи із повторного відстеження результативності регуляторного акта проведено протягом  листопада 2014 року.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Результати відстеження одержані шляхом аналізу якісних показників щодо відповідності Наказу №738 вимогам чинного законодавства.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, та способи одержання цих даних

Повторне відстеження результативності Наказу №738 здійснювалося через один рік після набрання ним чинності, шляхом проведення аналізу якісних показників.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Прийняття Наказу №738 забезпечує приведення підзаконних актів у відповідність до вимог чинного законодавства згідно зі змінами, які відбулися в системі центральних органів виконавчої влади, зокрема створення Міністерства доходів і зборів України (після перетворення - Державна фіскальна служба України), реалізації єдиної державної податкової та державної митної політики.

Дія акта поширюється на суб’єктів господарювання юридичних та фізичних осіб - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Виконання вимог акта не потребує додаткових витрат коштів і часу суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта високий. Цей рівень забезпечується опублікуванням Наказу №738 в Офіційному віснику України, 2013, №100 (31.12.2013), ст. 3686, а також включенням до системи Ліга: закон” Інформаційно-аналітичного центру „ЛІГА” (www.lagazakon.ua).

Показником результативності акта є приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України шляхом визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 29 липня 2004 року № 439/551 „Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні планових і позапланових виїзних перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2004 року за  № 984/9583, та від 11 грудня 2006 року №758/1105 „Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 29.07.2004 № 439/551”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за №1365/13239.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів повторного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом впровадження цього регуляторного акта вдалося досягти визначених цілей.

 

Голова  Державної фіскальної

служби України                                                                                        І.О. Білоус

 

 

„        ”__________ 2014 року