Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про базове та повторне відстеження результативності наказу Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Критеріїв визначення платників для набуття статусу «зразковий платник» та Програми підтримки платників, які набули статусу «зразковий платник» від 31.12.2013 № 896

опубліковано 10 грудня 2014 о 17:18

Звіт

про базове та повторне відстеження результативності

наказу Міністерства доходів і зборів України

«Про затвердження Критеріїв визначення платників для набуття статусу «зразковий платник» та Програми підтримки платників, які набули статусу «зразковий платник»

від 31.12.2013 № 896

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 31.12.2013 № 896 «Про затвердження Критеріїв визначення платників для набуття статусу «зразковий платник» та Програми підтримки платників, які набули статусу «зразковий платник» (далі – наказ № 896), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.02.2014 за № 260/25037.

2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта

Державна фіскальна служба України.

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 869-р затверджено Стратегічний план розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013 – 2018 роки (далі – Стратегічний план).

Однією з цілей Стратегічного плану є підвищення ефективності адміністрування податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, формування зручної та комфортної для платника системи податкового та митного сервісу.

У межах досягнення зазначеної цілі Державна фіскальна служба України здійснює діяльність за такими напрямами, як розвиток партнерських відносин з громадянами та бізнесом, надання високоякісних послуг громадянам та бізнесу, впровадження нових електронних сервісів та підвищення рівня надання послуг.

Наказ Міндоходів «Про затвердження Критеріїв визначення платників для набуття статусу «зразковий платник» та Програми підтримки платників, які набули статусу «зразковий платник» розроблено на виконання Стратегічного плану.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Заходи із базового відстеження результативності регуляторного акта проводилися до набрання чинності наказом (28 лютого 2014 року), повторне відстеження – з 1 жовтня по 28 листопада 2014 року.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове, повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження та дані, на основі яких  відстежувалася результативність, способи їх одержання

Базове відстеження здійснювалося методом аналізу відповідності розробленого наказу вимогам чинного законодавства, аналізу зауважень та пропозицій до нього.

Повторне відстеження здійснювалося шляхом комплексного аналізу переліку платників, сформованого у автоматичному режимі згідно з затвердженими критеріями за результатами надання податкової звітності за 2013 рік, а також шляхом соціологічного опитування працівників регіональних контролюючих органів.

7. Якісні значення показників результативності акта та обґрунтування досягнення визначених цілей при прийнятті регуляторного акта

Передбачалося, що показником результативності наказу буде розвиток партнерських відносин з громадянами та бізнесом, стимулювання суб’єктів господарювання до дотримання вимог Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених  цілей

Ступінь досягнення визначених цілей з виданням наказу № 896 невисокий.

На ефективність наказу вплинула політична ситуація в Україні, зазнав значних змін економічний стан платників на Сході України, про що  свідчить прийняття Указу Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України». Введено в дію Закон України від 12 серпня 2014 року №1636 «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».

Зазначені зміни призвели до ситуації, коли доброчесні платники  податків, які здійснюються діяльність на території АР Крим та м.Севастополь, у Донецькій та Луганській областях завідомо не зможуть потрапити до переліку платників, які набули статусу «зразковий платник».

Особливого стимулювання суб’єктів господарювання до дотримання вимог Кодексу та сприяння розвитку партнерських відносин з громадянами та бізнесом введенням в дію наказу № 896 не забезпечено, оскільки діючими нормами Кодексу вже запроваджені норми підтримки платників. Зокрема, п.200.22 ст.200 Кодексу з 1 січня 2014 року  передбачено скорочений термін проведення камеральних перевірок податкової звітності платника ПДВ, які мають позитивну податкову історію. Критерії, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 73.

Також п.200.19 ст.200 Кодексу визначені критерії, одночасна відповідність яким надає право платникам ПДВ на отримання автоматичного бюджетного відшкодування.

Крім цього, Асоціацією платників податків України з метою створення сприятливих умов для розвитку взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом та відзначення кращих здобутків платників податків запроваджений щорічний Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків», критерії відбору якого по окремих пунктах ідентичні критеріям набуття статусу «зразковий платник».

Здійснений комплексний аналіз отриманих у автоматичному режимі переліків платників, що відповідають критеріям «зразкового платника», свідчить про їх необ’єктивність та малоефективність.

Зокрема, визначені критерії відбору не надають можливості усунути ризик включення до переліку підприємств з високим ступенем ризику. Уточнення критеріїв у цьому напрямі не є можливим, оскільки виявити участь суб’єктів господарювання у схемах у більшості випадків можливо тільки в ході проведення перевірок. 

Соціологічне опитування працівників регіональних контролюючих органів свідчить про наявність у переліку «зразкових платників» підприємств, які беруть участь (або у яких висока вірогідність участі) у схемах мінімізації податкових зобов’язань.

Враховуючи зазначене, наказ № 896 доцільно визнати таким, що втратив чинність.

 

 

Голова Державної

фіскальної служби України                                                                  І.О. Білоус