Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2013 року №6 «Про внесення змін до Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування»

опубліковано 23 грудня 2014 о 12:49

 

Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2013 року №6 «Про внесення змін до Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2013 року №6 «Про внесення змін до Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування»  (далі – Постанова).

2. Виконавець заходів з відстеження

Державна фіскальна служба України (Департамент податкового та митного аудиту).

3. Цілі прийняття акта

З моменту набрання чинності Законом України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (у редакції Закону України від 01 червня 2000 року №1776-ІІІ) (далі – Закон №265) прийнято Податковий кодекс України та внесено зміни до деяких нормативно-правових актів.

Законами України від 02 грудня 2010 року №2756-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України» та від 07 липня 2012 року №3609-VI  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» внесено зміни до Закону №265, якими передбачено запровадження електронної контрольної стрічки реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) та модемів, призначених для передачі копій сформованих РРО розрахункових документів і фіскальних звітних чеків у електронній формі дротовими або бездротовими каналами зв’язку.

Крім того, внесеними до пункту 7 статті 3 Закону №265 змінами встановлено обов’язок суб’єктів господарювання, які використовують РРО, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, подавати  дротовими або бездротовими каналами зв’язку до органів доходів і зборів електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті РРО або в пам’яті модемів, які до них приєднані.

Також передбачено обов’язок суб’єктів господарювання, які використовують РРО, що створюють контрольну стрічку у друкованому вигляді, подавати до органів доходів і зборів дротовими або бездротовими каналами зв’язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься у фіскальній пам’яті РРО.

З метою розробки та виробництва касової техніки, що відповідає вимогам чинного законодавства, передбачено включити до складу фіскального блока РРО обладнання, що згідно із технологією, розробленою Національним банком України, забезпечує здійснення контролю за відсутністю спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції для реєстратора, що створює контрольну стрічку в електронній формі.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Із 10.11.2014 по 10.12.2014.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для одержання результатів повторного відстеження застосовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності Постанови здійснювалось шляхом збирання пропозицій і зауважень до проекту документа та їх аналізу.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності Постанови є:

забезпечення виконання норм Закону №265 щодо передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків та даних про обсяги проведених розрахункових операцій до органів доходів і зборів дротовими або бездротовими каналами зв’язку;

надання можливості платникам податків користуватися новим сервісом – поданням фіскальним органам звітності про використання РРО в електронному вигляді;

зменшення витрат суб’єктів господарювання на утримання касової техніки за рахунок відсутності необхідності друкувати паперову контрольну стрічку та зберігати її протягом трьох років за рахунок використання РРО, які створюють контрольну стрічку в електронній формі.

На сьогодні у фіскальних органах зареєстровано 226 тисяч РРО.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень Постанови є високим. Проект Постанови було розміщено на веб-порталі Державної податкової служби України, в електронних та друкованих засобах масової інформації.

Дія норм Постанови поширюється на суб’єктів господарювання, які проводять господарську діяльність у сфері виготовлення РРО, суб’єктів господарювання, що використовують РРО при проведенні розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, та суб’єктів господарювання, що здійснюють ремонт та технічне обслуговування РРО.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття Постанови дозволило виробникам касової техніки розробити та впровадити у виробництво нові моделі РРО, які відповідають вимогам п. 7 ст. 3 Закону №265 щодо передачі суб’єктами господарювання до органів доходів і зборів контрольно-звітної інформації в електронній формі дротовими або бездротовими каналами зв’язку.

Протягом 2013 року проведено дев’ять, а протягом 2014 року – п’ять засідань технічної комісії, на яких розглядались питання включення до Державного реєстру РРО нових моделей касової техніки.

На сьогодні у Державному реєстрі, затвердженому наказом Державної фіскальної служби України від 11.12.2014 №362, налічується 116 моделей РРО різних виробників, які відповідають вимогам законодавства щодо передачі контрольно-звітної інформації в електронній формі.

Прийняття Постанови не вимагає приведення у відповідність до неї інших нормативно-правових актів.

 

Голова Державної

фіскальної служби України                                                                І.О. Білоус