Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1245 „Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом” із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1007

опубліковано 02 листопада 2015 о 17:14

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1245 „Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом” із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1007.

 

2. Виконавець заходів з відстеження

Державна фіскальна служба України (Департамент реєстрації платників та електронних сервісів).

 

3. Цілі прийняття акта

Постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1245 „Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом” (далі – постанова) розроблено на виконання пункту 52 Плану організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації пунктів 73.2 та 73.3 статті 73 Податкового кодексу України та Закону України від 02 грудня 2010 року № 2756-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України” (доручення Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 71984/2/1-10).

Ціллю прийняття постанови є затвердження єдиного порядку отримання інформації органами державної податкової служби періодично або за письмовим запитом з метою усунення правової колізії, чіткого визначення прав і обов’язків суб’єктів інформаційних відносин та забезпечення органів державної податкової служби інформацією, необхідною для виконання покладених на них завдань та функцій.

Законом України від 07 липня 2011 року № 3609-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України” (далі Закон – № 3609-VI) доповнено абзац шостий пункту 73.3 статті 73 Кодексу переліком підстав щодо надання органами державної податкової служби письмових запитів суб’єктам інформаційних відносин.

 На виконання пункту 1 Плану організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону № 3609-VI (доручення Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 38467/1/1-11) 28 вересня 2011 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1007 „Про внесення зміни до пункту 12 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом”, якою внесено змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1245.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

 З 15 вересня 2015 року по 15 жовтня 2015 року.

 

5. Тип відстеження

 Періодичне відстеження.

 

6. Метод одержання результатів відстеження

 Для одержання результатів відстеження застосовувались статистичні дані.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, та способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних за період І півріччя 2015 року у порівнянні з схожими даними та однаковою тривалістю проміжку часу 2012 року.

Підвищення забезпеченості органів ДФС податковою інформацією, необхідною для виконання покладених на органи державної фіскальної служби завдань та функцій, за рахунок подання інформації суб’єктами інформаційних відносин до органів державної фіскальної служби періодично або за письмовим запитом вплинуло на поліпшення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків органами державної фіскальної служби.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Основним показником результативності є реалізація єдиної державної політики в частині здійснення податкового контролю шляхом інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної фіскальної служби.

 Дія акта поширюється на всіх суб’єктів інформаційних відносин.

 Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оцінка результативності постанови Кабінету Міністрів України свідчить про досягнення достатнього рівня визначених цілей, а саме: затвердження єдиного порядку отримання інформації органами державної фіскальної служби періодично або за письмовим запитом, чіткого визначення прав і обов’язків суб’єктів інформаційних відносин та забезпечення органів державної фіскальної служби інформацією, необхідною для виконання покладених на них завдань та функцій.

 

 

Голова                                                        Р.М. Насіров