Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт про періодичне відстеження результативності спільного наказу Державної податкової адміністрації України та Державного комітету статистики України від 09.03.2011 № 129/55 „Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України від 23.07.2004 № 419/453 та від 01.12.2005 № 539/397”

опубліковано 30 травня 2016 о 10:19

1. Вид та назва регуляторного акта

Спільний наказ Державної податкової адміністрації України та Державного комітету статистики України від 09.03.2011 № 129/55 „Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України від 23.07.2004 № 419/453 та від 01.12.2005 № 539/397”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2011 за № 384/19122 (далі – спільний наказ № 129/55).

2. Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Державна фіскальна служба України.

3. Цілі прийняття акта

Спільний наказ № 129/55 прийнято на виконання вимог статті 30
розділу I Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 „Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг” (далі – постанова № 1233) та приведення нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України у відповідність до законодавства України шляхом визнання такими, що втратили чинність, спільних наказів ДПА України та Держкомстату від 23.07.2004 № 419/453 „Про затвердження форми звіту № 1-ПП, Інструкції про порядок її заповнення та Правил обліку податку на додану вартість з метою вдосконалення обчислення вартісної величини впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини Державного бюджету України” та від 01.12.2005 № 539/397 „Про затвердження змін до спільного наказу Державної податкової адміністрації України та Державного комітету статистики України від 23.07.2004 № 419/453”.

Проте на виконання вказаних вимог Кодексу та постанови № 1233 видано наказ Державної податкової адміністрації України від 29.03.2011
№ 167 „Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України”.

4. Строк виконання заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

 Заходи з періодичного відстеження проводилися протягом травня
2016 року.

 5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 6. Методи одержання результатів, дані та припущення, на основі яких проводилось періодичне відстеження результативності регуляторного акта, та способи одержання даних

 Одержання результатів періодичного відстеження результативності спільного наказу № 129/55 проводилися шляхом аналізу пропозицій та зауважень з питань, врегульованих вказаним наказом.

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Оскільки регуляторні акти, які втратили юридичну силу, не можуть використовуватись у правовому полі України, а лише навантажують нормативно-правову базу, то видання спільного наказу № 129/55 впорядкувало нормативно-правові акти України, що створило сприятливі умови для функціонування суб’єктів господарювання усіх форм власності та видів діяльності.

Дія акта поширюється на суб’єктів господарювання, які відповідно до Кодексу не сплачують податки і збори у зв’язку з отриманням податкових пільг.

Реалізація спільного наказу № 129/55 не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта високий, оскільки спільний наказ № 129/55 опубліковано в Офіційному віснику України, 2011, №  24 (08.04.2011), ст. 1013, розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua), а також включено до системи „Ліга: закон” Інформаційно-аналітичного центру „ЛІГА” (www.ligazakon.ua).

Пропозиції та зауваження з питань, врегульованих вказаним наказом, відсутні.

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу відстеження можна зробити висновок, що визначені цілі видання регуляторного акта досягнуто.

 

Голова                                                                                                 Р.М. Насіров