Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Державної податкової адміністрації України від 29.03.2011 № 167 „Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України”

опубліковано 30 травня 2016 о 10:20

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Державної податкової адміністрації України від 29.03.2011 № 167 „Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.04.2011 за №384/19122  (далі – наказ № 167).

2. Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Державна фіскальна служба України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ № 167 розроблено відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 „Про затвердження Порядку обліку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг” (далі – постанова № 1233), пункту 9 Порядку обліку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою № 1233 (далі – Порядок), та з урахуванням вимог Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Так, пунктом 8 Порядку передбачено, що податкові пільги визначаються за операціями з постачання товарів та/або послуг, що є об'єктами обкладання податком на додану вартість (далі – ПДВ) і відповідно до Кодексу та міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою, а також тих, до яких застосовані спеціальні режими оподаткування у галузі сільського господарства. Алгоритми визначення таких пільг затверджені наказом № 167 залежно від особливостей оподаткування, основним принципом яких є обрахунок суми пільги за певним видом операцій з урахуванням витрат, понесених платником, для здійснення таких операцій.

4. Строк виконання заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Заходи з періодичного відстеження проводилися протягом травня
2016 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів, дані та припущення, на основі яких проводилось періодичне відстеження результативності регуляторного акта, та способи одержання даних

Для одержання результатів відстеження застосовувались статистичні дані щодо сум не сплачених податків та зборів у зв’язку з отриманням податкових пільг і кількості отриманих пільг суб’єктами господарювання за 2013 – 2015 роки.

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Наказ № 167 застосовується суб’єктами господарювання, які відповідно до Кодексу не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.

У цілому за 2013 рік кількість платників ПДВ, на яких поширюється дія акта, складала 48,4 тис., або 20,0 відс. загальної кількості зареєстрованих платників ПДВ.

Відповідно до звітів про суми податкових пільг за вказаний період кількість отриманих пільг з ПДВ склала 53,1 тис. на загальну суму
78074,2 млн.грн, з якої 26204,3 млн.грн – сума податкових пільг, що є втратами державного бюджету. 

За 2014 рік кількість платників податку, на яких поширюється дія акта, складала 42,6 тис., або 18,2 відс. загальної кількості зареєстрованих платників ПДВ.

Відповідно до звітів про суми податкових пільг за вказаний період кількість отриманих пільг з ПДВ склала 48,3 тис. на загальну суму
91198,5 млн.грн, з якої 26742,3 млн.грн – сума податкових пільг, що є втратами державного бюджету.

За 2015 рік кількість платників податку, на яких поширюється дія акта, складала 38,7 тис., або 17,6 відс. загальної кількості зареєстрованих платників ПДВ.

Відповідно до звітів про суми податкових пільг за вказаний період кількість отриманих пільг з ПДВ склала 42,5 тис. на загальну суму
141328,5 млн.грн, з якої 50490,8 млн.грн – сума податкових пільг, що є втратами державного бюджету. 

Отже, проведений аналіз свідчить про об’єктивне відображення пільг з ПДВ платниками податку та доцільність застосування алгоритмів розрахунку податкових пільг, затверджених наказом  № 167, при розрахунку не внесених до державного бюджету сум ПДВ за операціями з постачання товарів (послуг) у розрізі окремих режимів оподаткування.

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Наказ № 167 надав змогу реалізувати вимоги Кодексу та постанови
№ 1233 з питань запровадження єдиного порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України.

Затверджений наказом № 167 Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, дозволяє органам ДФС більш ефективно проводити аналіз задекларованих пільг з ПДВ.

Враховуючи викладене, за результатами аналізу відстеження можна зробити висновок, що визначені цілі видання регуляторного акта досягнуто.

 

Голова                                                                                                 Р.М. Насіров