Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу ДПА України від 19.04.2011 № 224 „Про затвердження форм Довідки про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції, Довідки про цільове використання спирту етилового та Журналу обліку погашення податкових векселів”

опубліковано 03 червня 2016 о 16:14

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ ДПА України від 19 квітня 2011 року № 224 „Про затвердження форм Довідки про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції, Довідки про цільове використання спирту етилового та Журналу обліку погашення податкових векселів”.

2. Виконавець заходів з відстеження 

Державна фіскальна служба України. 

3. Цілі прийняття акта

Підпунктом  229.1.2 п. 229.1 ст. 229 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) передбачено, що до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), біоетанолу за нульовою ставкою акцизного податку виробниками для виробництва окремих видів продукції видається податковий вексель, авальований банком. Відповідно до п.п. 229.1.10 п. 229.1 ст. 229 Кодексу Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1257 затверджено Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції (далі –постанова № 1257), яким передбачено здійснення контролю за цільовим використанням спирту етилового за допомогою податкових векселів, які видаються суб’єктами господарювання на суму акцизного податку, обчислену як різниця між ставкою акцизного податку на спирт етиловий, визначеною п.215.3 ст. 215 Кодексу, та нульовою ставкою за 1 літр 100-відсоткового спирту.

  Погашення податкового векселя здійснюється у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий для виробництва окремих видів продукції.

  Підставою для погашення векселедержателем податкового векселя є довідка векселедавця про цільове використання спирту етилового у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий за формою, затвердженою Державною податковою службою України.

Також постановою № 1257 передбачено механізм взяття на облік податкових векселів в органах державної податкової служби та опротестування непогашеного у встановлений строк векселя.

Для забезпечення реалізації зазначених положень Державною податковою службою України було розроблено наказ ДПА України від 19 квітня 2011 року № 224 „Про затвердження форм Довідки про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції, Довідки про цільове використання спирту етилового та Журналу обліку погашення податкових векселів” (далі – наказ № 224).

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 25.05.2016 по 29.05.2016.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження. 

6. Метод одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснено шляхом аналізу зведених даних щодо кількості взятих на податковий облік податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції та відповідної суми акцизного податку, на яку вони видані. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількість податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), виданих підприємствами – виробниками до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виробництва окремих видів продукції і взятих на податковий облік органами державної фіскальної служби за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, складає 901 шт.,     при цьому сума акцизного податку, на яку вони видані, становила 1 514,1 млн. гривень.

Протягом 2014 року видано 826 податкових векселів на суму акцизного податку 1 232,5 млн. гривень.

З 01.01.2015 до 31.12.2015 видано 943 податкові векселі на суму акцизного податку 1 962,2 млн. гривень.

Наведені дані свідчать про те, що протягом періоду, що відстежується, суб’єкти господарювання – підприємства первинного та змішаного виноробства, виробники лікарських засобів, продуктів органічного синтезу, нафтопереробні заводи (чи інші суб'єкти господарювання), які використовують біоетанол для виробництва бензинів моторних сумішевих, виробники біопалива  отримували сировину (спирт етиловий, біоетанол) за нульовою ставкою акцизного податку з оформленням податкового векселя, авальованого банком.

У цілому застосування форм, затверджених наказом № 224, сприяє підвищенню відповідальності суб’єктів господарювання за цільове використання спирту етилового при виробництві окремих видів продукції та створює належні умови для зростання обсягів їх легального виробництва і ефективної системи контролю за сплатою акцизного податку виробниками, які отримують з акцизного складу спирт етиловий або біоетанол, призначений для переробки на іншу продукцію.

Отже, проведене відстеження підтверджує доцільність застосування форм Довідки про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції, Довідки про цільове використання спирту етилового та Журналу обліку погашення податкових векселів, затверджених наказом № 224. 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття наказу № 224 забезпечує виконання вимог Податкового кодексу України та надає можливість суб’єктам господарювання отримувати спирт етиловий або біоетанол за нульовою ставкою акцизного податку шляхом видачі та погашення податкових векселів (податкових розписок), авальованих банком. 

 

Голова                                                                                            Р.М. Насіров