Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій»

опубліковано 05 липня 2016 о 11:32

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій». 

2. Виконавець заходів відстеження

Департамент організації митного контролю Державної фіскальної служби України. 

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття акта було приведення нормативно-правових актів у митній сфері у відповідність доМитного кодексу Українивід 13.03.2012 № 4495-VI, визначення вимог до оформлення і використання митних декларацій, правил застосування періодичної та тимчасової митних декларацій, порядку підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України,а також порядку внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними. 

4. Строк виконання заходів з відстеження

20.03.2014–30.06.2016. 

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження. 

6.Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта застосовано статистичний тасоціологічний методи. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Періодичневідстеження результативності регуляторного акта здійснювалося за такими показниками:

кількість підприємств, які переміщують товари за митними деклараціями;

кількість карток відмови у митному оформленні товарів;

середній час оформлення митних декларацій;

кількість електронних митних декларацій. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

З метою здійснення періодичного відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450«Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій» порівняно значення показників результативності акта за 2015 рік із значеннями аналогічних показниківза 2013 рік, що викладені у звіті про повторне відстеження. 

Значення показників результативності регуляторного акта за періоди періодичного та повторного відстеження

 

Показник результативності:

2015 рік

2013 рік

кількість підприємств, які переміщують товари за митними деклараціями

36,2 тис.

31,9 тис.

кількість карток відмови у митному оформленні товарів

25,7тис.

42,3 тис.

час оформлення митних декларацій

у режимі експорту –
1 год.4 хв.;
у режимі імпорту –
2 год.26 хв.

у режимі експорту –
39 хв.;

у режимі імпорту –
1 год. 30 хв.

кількість електронних митних декларацій

2 523,9 тис.

 

2 748,4 тис.

 

Таким чином, при падінні за 2 роки товарообігу в 2 рази (з 140,1 млрд. дол. США у 2013 році до 74,7 млрд. дол. США у 2015 році) кількість суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності зросла на 13,5 відс., що в цілому свідчить про покращення умов для ведення бізнесу.

Проте збільшення середнього часу митного офомлення не пов’язане з дією акта та є наслідком тенденцій щодо посилення контролю при митному оформленні товарів та збільшення випадків проведення додаткових митних формальностей за ініціативою правоохоронних органів. 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій» досягаєвизначеної мети.

Водночаспрактичне застосування вимогпостанови Кабінету Міністрів України від 21травня 2012 року № 450 дозволило виявитиподальші напрями для вдосконалення та спрощення митних формальностей, з цією метою до постанови на сьогодні готуються відповідні зміни.

 

 

Голова Державної

фіскальної служби України                                                               Р.М.Насіров