Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

опубліковано 06 жовтня 2016 о 13:16

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Державної митної служби України від 03.09.2007 № 728 „Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.09.2007 за № 1081/14348 (далі – наказ).

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна фіскальна служба України.

 

3. Цілі прийняття акта

Наказ видано з метою:

удосконалення форм і методів митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України експрес-перевізниками у міжнародних експрес-відправленнях;

прискорення здійснення митних процедур щодо переміщуваних товарів, а також наближення цих процедур до міжнародних стандартів;

створення сприятливих умов для прискорення товарообігу.

        

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 12.09.2016 по 21.09.2016.

 

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 

6. Метод одержання результатів відстеження

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта, були отримані шляхом аналізу положень нормативно-правових актів, інформації та документів, отриманих від митниць ДФС і суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність відповідно до регуляторного акта.

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники:

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта;

кількість міжнародних експрес-відправлень (далі – МЕВ), переміщених через митний кордон України у 2014-2016 роках;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта, що відстежується.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Станом на 21.09.2016 МЕВ переміщуються (пересилаються) 18 експрес-перевізниками.

Відповідно до вимог наказу за заявами експрес-перевізників погоджено місця розташування та включено до Реєстру центральних сортувальних станцій, регіональних сортувальних станцій (далі – Реєстр) 20 центральних сортувальних станцій (протягом 2014-2016 років до Реєстру включено 11 нових центральних сортувальних станцій).

 

МЕВ, переміщені через митний кордон України

2014 рік

2015 рік

2016 рік (І-VIII)

Кількість, шт.

1 428 138

1 444 550

1 276 439

Вага, кг

9 477 453

8 112 739

7 072 218

Вартість, грн.

11 569 849 988

12 947 764 410

11 207 388 366

 

Наведені відомості свідчать про наявність тенденції до збільшення кількості МЕВ, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України, що підтверджує актуальність державного регулювання у сфері діяльності українських операторів експрес-перевезень та досягнення позитивних показників результативності регуляторного акта.

Розмір пов’язаних з дією наказу надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів не досліджувався, оскільки не встановлювався як показник результативності при прийнятті регуляторного акта.

Митне оформлення товарів, що переміщуються у міжнародних експрес-відправленнях, здійснюється митницями ДФС на безоплатній основі.

Затверджений регуляторний акт було розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті Державної митної служби України, Міндоходів, ДФС і на стендах митниць, у зоні діяльності яких розташовані центральні (регіональні) сортувальні станції. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб є середнім.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей.

Разом з цим положення регуляторного акта потребують перегляду та приведення у відповідність до норм чинного законодавства у зв’язку із втратою чинності Митним кодексом України від 11 липня 2002 року № 92-IV і постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року № 1948 „Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях”, відповідно до вимог яких був розроблений цей регуляторний акт.

 

 

В.о. Голови                                                                                          С.В. Білан